Ben je zeker dat het proces goed functioneert? Of kan je optimaliseren? Dankzij deze checklist ken je snel het antwoord….
Online een onderhandeling doen slagen is een grotere uitdaging dan face-to-face het gesprek aangaan. Toch hebben beide vormen hun voordelen….
Hoe bouw je als bedrijf een doeltreffend, maar ook leefbaar en breed gedragen veiligheidsbeleid uit? Dat is de insteek van een nieuwe opleiding ‘Security Management’ die NCOI binnenkort organiseert….
We keren stilaan terug naar het werk, en ook al mag dat binnenkort voltijds, de kans is klein dat dit zo gaat gebeuren. Schakelen we over naar een hybride…
Mensen hebben minder behoefte aan management, en meer behoefte aan leiderschap. Hoe zorg je ervoor dat jouw team achter jou als leider staat? Een woordje uitleg van onze docent….
Wil je als marketeer graag zelf aan de slag kunnen met grafische programma’s? Met deze 5 programma’s krik je je online marketing skills een niveau hoger….
Opleidingsinitiatieven op maat: digitaal, op locatie of in een hybride vorm. Dankzij allerlei subsidies en steunmaatregelen wordt dat heel aantrekkelijk….
Nu we stilaan terugkeren naar het normale leven, is het het ideale moment om na te denken over de alternatieve werkplek, waarin duurzaamheid, de toekomst en het welzijn van…

Verlaagde erfbelasting familiale vennootschappen: Vlabel interpreteert ruim

Nieuwsbrief juli 2021 De vererving van aandelen van een familiale vennootschap komt in aanmerking voor een verlaagd tarief van 3 of 7% in de erfbelasting. …

Gemeenschappelijke banktegoeden: geen erfbelasting op 150% van de tegoeden – Vlabel berust

14/06/2021 Het Gentse Hof van beroep bevestigde eerder het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, , waarin beslist werd dat wanneer …

Fiscaliteit van (ex-)partners en kinderen

22/06/2021 Enkele aandachtspunten voor echtgenoten, wettelijk samenwonenden en gescheiden ouders In deze bijdrage (downloadbare PDF) antwoord op vragen zoals U bent gescheiden of bent momenteel …

Qui paie à l’étranger, ne paie plus jamais deux fois? Geen dubbele erfbelasting (meer) op uw buitenlandse goederen?

22/06/2021 – Bespreking arrest Gwh 3 juni 2021 Heeft u uw fiscale woonplaats op het ogenblik van uw overlijden in België, dan zijn uw erfgenamen …

Uitkeringen in de BV: oppassen geblazen

07/07/2021 Eén van de nieuwe dwingende bepalingen van het WVV is de regeling omtrent de winstuitkering die een gevolg is van het wegvallen van het …

Dubbel stemrecht – Aandeelhouders blijven soms koele minnaars

20/07/2021 In België werd (sinds het nieuwe WVV in 2019) de afschaffing van het principe “één aandeel, één stem” verdedigd onder het motto van de …

Aansprakelijkheid voor sociale schulden: een gewaarschuwd aannemer is er twee waard

15/07/2021 – Bespreking arrest Gwh 8 juli 2021 In zijn arrest van 8 juli 2021 (nr. 105/2021) heeft het Grondwettelijk Hof standpunt ingenomen over de …

Nieuw hoofddoeken-arrest van Europees Hof van Justitie

26/07/2021 – Bespreking arrest Europees hof van 15 juli 2021 – Verfijning voorwaarden voor neutrale dresscodes In een arrest van 15 juli 2021 oordeelde het …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect