NCOI lanceert nieuwe flexibele en modulaire MBA-opleiding

Erkende MBA van NCOI Learning

Mechelen, 5 oktober 2023 – NCOI Learning stelt vandaag met veel trots haar nieuwe erkende Master of Business Administration (MBA)-opleiding voor. Flexibiliteit en toegankelijkheid kenmerken het nieuwe programma dat speciaal voor werkende professionals is ontwikkeld. Dankzij de unieke aanpak kunnen professionals hun opleiding naadloos integreren naast de werk- en privé agenda, waardoor ze zichzelf kunnen ontplooien tot kritische medewerkers die daadwerkelijk impact hebben op hun organisatie.

Opbouw en inhoud sluiten aan bij specifieke behoeftes werknemers én werkgevers

Flexibiliteit

Een voordeel van de MBA van NCOI Learning is dat de opleiding modulair is opgebouwd. Hierdoor kan de werkende student helemaal zelf  bepalen hoe, waar en wanneer hij of zij studeert.  Men kan zelf het startmoment bepalen en heeft de keuze om klassikaal of via een virtual classroom deel te nemen. De klassikale sessies worden bovendien op goed bereikbare locaties georganiseerd en op momenten die voor deelnemers haalbaar zijn. Dankzij de modulaire aanpak hebben studenten de vrijheid om hun studietempo en inhoud mee te bepalen in functie van de werk- en privé agenda. Na het succesvol afronden van alle opleidingsonderdelen behaalt de student zijn of haar erkend MBA-diploma.

Toegankelijkheid

Een bijkomende troef van NCOI Learning’s programma is dat er in het Nederlands wordt gedoceerd. Onderwijs in de eigen taal haalt onnodige barrières weg en zorgt voor betere discussies tijdens de lessen en dus voor een hoger niveau.

Ook financieel streefde men bij NCOI Learning naar toegankelijkheid. Het nieuwe MBA-programma wordt aangeboden tegen een prijs die voor vele professionals en organisaties haalbaar is. De prijszetting doet echter geen afbreuk aan de kwaliteit. De masteropleiding werd immers gecertificeerd door NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) en een onafhankelijke Academic Board waakt over de kwaliteit van het onderwijs.

Reële behoefte

Het nieuwe MBA-programma van NCOI Learning kwam tot stand op basis van feedback die de opleidingsinstelling kreeg van professionals en organisaties. Daaruit bleek dat er nood was aan een flexibele MBA. De eerste reacties uit het werkveld zijn dan ook positief.

Recent kregen we de kans om ons nieuwe MBA-programma voor te stellen aan een aantal werkgevers en de reacties waren uiterst positief. Vooral de modulaire aanpak die toelaat om het eigen studietempo te bepalen en werk en studie te combineren wordt gesmaakt. Een van onze klanten omschreef ons programma als ‘om van te snoepen en ziet het als een belangrijk instrument om talenten aan de organisatie te binden,”  Marleen De Greef, directeur bij NCOI Learning België.

Ook het onderzoek dat NCOI Learning1 recent voerde, bevestigt de behoefte en toont dat de unieke aanpak van NCOI Learning werkenden zal helpen om hun MBA-ambitie waar te maken:

  • Ruim een kwart (26%) van de ondervraagden overweegt een MBA-opleiding maar de enquête toont dat verschillende hinderpalen hen tegenhouden om er daadwerkelijk aan te beginnen.
  • De helft (49%) van de ondervraagden denkt dat het volgen van een klassiek MBA-programma niet te combineren valt met hun professionele en privéleven.
  • 45 procent van de professionals ziet het zelf kunnen bepalen van het studietempo als een belangrijk hulpmiddel om een MBA succesvol af te ronden.
  • Meer dan een derde (34%) ziet steun in een modulair opgebouwd MBA-traject dat hen de mogelijkheid biedt om modules los van elkaar te kunnen volgen. Dat maakt het mogelijk om deze flexibel in de werk- en privéplanning in te passen.
  • Meer dan twee derde van de ondervraagde professionals (67%) geeft aan liefst zelf te kiezen welke module hij of zij in de klas zal volgen en welke van achter het computerscherm.

Meer info over de MBA van NCOI Learning vind je op ncoi.be/MBA

De MBA-opleiding van NCOI Learning

Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect