Maak zeker gebruik van opleidingssubsidies

Maak zeker gebruik van opleidingssubsidies
Van welke opleidingssubsidies kan ik gebruik maken? Ontdek hier de mogelijkheden!

Goed om weten! Onze opleidingen zijn erkend door de Vlaamse, Brusselse of Waalse overheid én jouw sectororganisatie. Dat wil zeggen dat je ook nu gebruik kan maken van heel wat opleidingssubsidies. Welke mogelijkheden zijn er?

Opleidingssubsidies in Vlaanderen

KMO-Portefeuille

Dankzij de kmo-portefeuille kan elke Vlaamse kmo een jaarlijks subsidiebedrag besteden aan opleidingen en/of advies. Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro.

Lees hier of een tegemoetkoming uit een ander subsidiesysteem al dan niet gecumuleerd kan worden met de kmo-portefeuille.

Werkbaarheidscheques

Je kan in 2021 als Vlaamse eenmanszaak, kmo of grote onderneming uit de profit- of social-profitsector tijdelijk ook beroep doen op Werkbaarheidscheques. De werkbaarheidscheques zijn in het leven geroepen om te kunnen investeren in het welzijn van je werknemers binnen je organisatie.

Doel: zorgen voor betere arbeidsomstandigheden voor je werknemers op fysiek, psychologisch en sociaal vlak. Want iedere organisatie verdient bedrijvige, happy werknemers.

Tot 10.000 EUR steun kan je krijgen, zolang de investering kadert in het verbeteren van welzijn op het werk. Je kan zo maar liefst 60% van het investeringsbedrag als steun ontvangen. 40% breng je als onderneming zelf in. Je project mag maximaal 6 maanden lopen.

Tijdelijke verhoging kmo-portefeuille: is je kmo-portefeuille voor dit jaar al helemaal opgebruikt? Dan kan je eenmalig een verhoging krijgen tot € 5.000, in het jaar dat het plafond bij de kmo-portefeuille bereikt werd. Je acties moeten kaderen in de context van werkbaar werk. Let op: de projecten die je met deze € 5.000 financiert mogen slechts lopen tot en met 31/12/2021.

Soorten opleidingen die je hiermee kan financieren:

  • Well@work
  • Leadership
  • HR
  • Sales
  • IT
  • Project Management

Aanvraagprocedure

Via een online platform van de Vlaamse Overheid kan je de werkbaarheidscheques aanvragen. De actie loopt nog tot eind 2021, maar snel zijn is de boodschap want als het budget van de overheid uitgeput is, stopt de actie. Houd er ook rekening mee dat de wachttijden voor de aanvragen in het najaar een pak hoger liggen.

PS: de werkbaarheidscheques lopen tot en met eind 2021

Vlaams opleidingsverlof

Ook van het Vlaams opleidingsverlof (VOV) kunnen werknemers in de privésector onder bepaalde voorwaarden gebruik van maken. VOV is de opvolger van het betaald educatief verlof, waarbij medewerkers afwezig mogen zijn op het werk om een opleiding te volgen. Hun loon of salaris wordt doorbetaald, maar de werkgever kan een forfaitair bedrag van € 21,30 per opleidingsuur terugbetaald krijgen ter compensatie. Heel wat opleidingen van NCOI Learning komen hiervoor in aanmerking. Je kan dit nagaan op de online productfiche van de door jouw gekozen opleiding of op deze pagina.

Nieuw: Gemeenschappelijk initiatiefrecht

Een duwtje in de rug door de werkgever richting opleiding kan werknemers over de drempel(s) tillen. Van een verplichting door de werkgever kan geen sprake zijn, vandaar de term gemeenschappelijk initiatiefrecht.

Een werknemer die zowel zijn eigen opleidingskeuze volgt, als ingaat op het voorstel van de werkgever verdubbelt zijn recht op Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en kan maximaal 250 VOV-uren opnemen.

Lees meer over het Vlaams opleidingsverlof en het maximum aantal VOV-uren waarop de werknemer per schooljaar recht heeft.

Daarnaast is er een bijkomende wijziging om sneller te voldoen aan de minimumvoorwaarde van 32 uur opleiding. Dit geldt ook bij het volgen van meerdere korte opleidingen.Beide regelingen gelden voor het schooljaar 2021-2022.

Opleidingssubsidies in Wallonië en Brussel

Als de hoofdzetel van je organisatie zich in Wallonië bevindt en Franstalig is, kan je genieten van € 15 korting per opleidingsuur dankzij de Waalse opleidingcheques. Zowel zelfstandigen als kmo’s kunnen gebruik maken van deze cheques. Indien je hoofdkantoor gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je als zelfstandige of als kmo een opleidingspremie ontvangen die 40 tot 70% van de kosten vergoedt.

Opleidingssubsidies in jouw sector

Je kan ook bij heel wat sectororganisaties terecht om een opleidingssubsidie aan te vragen. Liberform biedt een premie aan als je een vrij beroep uitoefent. Er wordt € 30 per halve dag terugbetaald. Ook Logos biedt subsidies aan, voor bedrijven van PC 226, bedienden uit de internationale handel, vervoer en logistiek. Het gaat om een vergoeding van € 20 per opleidingsuur. Verder kan je bij Co-valent een premie aanvragen, het vormingsfonds voor chemie, kunststoffen en life sciences. Werknemers van PC 116 en 207 komen in aanmerking voor een subsidiekrediet, berekend vanuit de RSZ-aangiften. Voor de bouwsector is het dan weer Constructiv die tegemoet komt in de opleidingskosten.

Maar dat is nog niet alles. Werk je in de autosector, dan kan je terecht bij Educam, kennis- en opleidingscentrum. Zij stellen vormingskrediet en premies ter beschikking. Werknemers uit de voedingsindustrie kunnen dan weer terecht bij Alimento, ten dienste van 4.400 voedingsbedrijven in België. Zij bieden sectorale steun aan, en jonge medewerkers of vertrekkende werknemers hebben recht op een extra opleidingsbudget. Verder ondersteunt Epos samenwerking, internationalisering en mobiliteit in onderwijs en vorming. Tot slot staat IGO je met raad en daad bij in gerechtelijke vorming.

Vind je jouw branche of sector niet terug in bovenstaand rijtje? Informeer je zeker bij jouw sectorfonds of paritair comité. En contacteer ons gerust met de voorwaarden waaronder zij mogelijkheden bieden tot extra financiering van je opleiding.

Voor vragen, contacteer ons: ncoi@contact.be

Zin in meer?

Via onze overzichtspagina vind je alle nodige informatie over de verschillende opleidingssubsidies. Bekijk zeker ook de pagina rond de werkbaarheidscheques voor meer informatie en opleidingen.

Avatar foto

Auteur

Greetje Schoenmaekers is Business Manager bij NCOI Learning en is verantwoordelijk voor business development, productontwikkeling en learning solutions.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect