Maak zeker gebruik van opleidingssubsidies

by Greetje Schoenmaekers
Maak zeker gebruik van opleidingssubsidies

Goed om weten! Onze opleidingen zijn erkend door de Vlaamse, Brusselse of Waalse overheid én jouw sectororganisatie. Dat wil zeggen dat je ook nu gebruik kan maken van heel wat opleidingssubsidies. Welke mogelijkheiden zijn er?

Opleidingssubsidies in Vlaanderen, Wallonië en Brussel

Dankzij de kmo-portefeuille kan elke Vlaamse kmo een jaarlijks subsidiebedrag besteden aan opleidingen en/of advies. Sinds 1 januari 2020 is dat maximaal € 7.500 per jaar. Een kleine onderneming krijgt 40% van de opleiding terugbetaald, voor een middelgrote onderneming is dat 30%. Verder kan je als Vlaamse onderneming gebruik maken van Werkbaarheidscheques, die in de nieuwe context van corona qua focus verruimd zijn om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding. Indien je daarbij het jaarlijks volledig budget hebt opgebruikt en je wil nog acties uitvoeren in het kader van werkbaar werk, dan kan je nog beschikken over een eenmalig extra budget van € 5000. Ook opleidingen, vallen onder deze uitbreiding, zolang er aandacht is voor het psychosociaal welzijn van de medewerkers.

Als de hoofdzetel van je organisatie zich in Wallonië bevindt en Franstalig is, kan je genieten van € 15 korting per opleidingsuur dankzij de Waalse opleidingcheques. Zowel zelfstandigen als kmo’s kunnen gebruik maken van deze cheques. Indien je hoofdkantoor gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je als zelfstandige of als kmo een opleidingspremie ontvangen die 40 tot 70% van de kosten vergoedt.

Opleidingssubsidies in jouw sector

Je kan ook bij heel wat sectororganisaties terecht om een opleidingssubsidie aan te vragen. Liberform biedt een premie aan als je een vrij beroep uitoefent. Er wordt € 30 per halve dag terugbetaald. Ook Logos biedt subsidies aan, voor bedrijven van PC 226, bedienden uit de internationale handel, vervoer en logistiek. Het gaat om een vergoeding van € 20 per opleidingsuur. Verder kan je bij Co-valent een premie aanvragen, het vormingsfonds voor chemie, kunststoffen en life sciences. Werknemers van PC 116 en 207 komen in aanmerking voor een subsidiekrediet, berekend vanuit de RSZ-aangiften. Voor de bouwsector is het dan weer Constructiv die tegemoet komt in de opleidingskosten.

Maar dat is nog niet alles. Werk je in de autosector, dan kan je terecht bij Educam, kennis- en opleidingscentrum. Zij stellen vormingskrediet en premies ter beschikking. Werknemers uit de voedingsindustrie kunnen dan weer terecht bij Alimento, ten dienste van 4.400 voedingsbedrijven in België. Zij bieden sectorale steun aan, en jonge medewerkers of vertrekkende werknemers hebben recht op een extra opleidingsbudget. Verder ondersteunt Epos samenwerking, internationalisering en mobiliteit in onderwijs en vorming. Tot slot staat IGO je met raad en daad bij in gerechtelijke vorming.

Vind je jouw branche of sector niet terug in bovenstaand rijtje? Informeer je zeker bij jouw sectorfonds of paritair comité. En contacteer ons gerust met de voorwaarden waaronder zij mogelijkheden bieden tot extra financiering van je opleiding.

Vlaams opleidingsverlof

Ook van het Vlaams opleidingsverlof (VOV) kunnen werknemers in de privésector onder bepaalde voorwaarden gebruik van maken. VOV is de opvolger van het betaald educatief verlof, waarbij medewerkers afwezig mogen zijn op het werk om een opleiding te volgen. Hun loon of salaris wordt doorbetaald, maar de werkgever kan een forfaitair bedrag van € 21,30 per opleidingsuur terugbetaald krijgen ter compensatie. Heel wat opleidingen van NCOI Learning komen hiervoor in aanmerking. Je kan dit nagaan op de online productfiche van de door jouw gekozen opleiding of op deze pagina.

Voor vragen, contacteer ons: ncoi@contact.be

Zin in meer?

Via onze overzichtspagina vind je alle nodige informatie over de verschillende opleidingssubsidies.

Lees ook