Auteur

Ilse Schepens is Learning Consultant bij NCOI Learning en helpt mensen bij het waarmaken van hun leerplannen en -uitdagingen. Hoe? Door samen te bekijken welke leerkeuzes bijdragen tot blijvende leerresultaten en tot de groei van de organisatie. Door de vaardigheden van interne trainers aan te scherpen. En door hulp te bieden bij het uitstippelen van een opleidingsbeleid: duidelijke behoefteanalyses maken, leerdoelstellingen formuleren en leertrajecten uittekenen.
Hoe geef je als call center de beste dienstverlening aan je klant ? Macadam VAB Inspectie, specialist in voertuiginspecties, sloeg de handen in elkaar met NCOI Learning en samen…
De ene keer ben je gewoon collega, op een ander moment deel je de lakens uit in je team. Het is dé grote uitdaging voor assistent-ploegleiders en projectmanagers bij…
Enkele jaren geleden startte Fiducré met een bedrijfsbreed opleidingstraject rond communicatie en teamwork om de Fiducré-populatie beter te laten samenwerken. Op 1 december 2017 vervoegde een hondertal medewerkers van…

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect