Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen
Mechelen, 17/10/2023 – Uit onderzoek dat NCOI Learning uitvoerde bij 1.000 professionelen met een bachelor of master op zak en minstens 5 jaar werkervaring, blijkt dat ruim 40 procent…
Mechelen, 5 oktober 2023 – NCOI Learning stelt vandaag met veel trots haar nieuwe erkende Master of Business Administration (MBA)-opleiding voor. Flexibiliteit en toegankelijkheid kenmerken het nieuwe programma dat speciaal…
De zomer zit er bijna op, en ondanks al onze inspirerende tips merk je dat je toch nog niet zo ver bent gevorderd als je wel zou willen. Of…
Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het ‘WVV’) trad 1 mei 2019 in werking met als doel de innovatie, versoepeling en vereenvoudiging van het vennootschapsrecht. Na deze datum opgerichte…
Recent werd een nieuw Adviescomité opgericht : CASAVV of voluit “Adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen”. Het Adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen (CASAVV) is een samenwerking tussen Fednot en het…
Goede overeenkomsten maken goede vrienden. Dit is zeker het geval bij de overname van aandelen van een vennootschap, zoals toegelicht in onze vorige nieuwsberichten. Goede overeenkomsten kunnen evenwel niet…
De overdracht van aandelen gaat vaak gepaard met bijkomende afzonderlijke afspraken die de toekomstige relatie regelen tussen de koper en verkoper van aandelen. Idealiter legt men deze afspraken vast…
In het kader van de geschillenregeling, vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) opgenomen in de artikelen 642 en 643 van het (oude) Wetboek van…
Wie erft het vruchtgebruik? In België erft de langstlevende partner het vruchtgebruik (over welke goederen precies hangt af van de gekozen samenlevingsvorm). Feitelijk samenwonende partners hebben geen wettelijk erfrecht….
In België is de gesplitste aankoop een veelgebruikte techniek voor familiale successieplanning bij aankoop van onroerend goed. Deze juridische techniek maakt het mogelijk om het eigendom van een onroerend…
De schenk- en erfbelasting zijn gewestelijke belastingen waardoor elk gewest haar eigen regelgeving kent. Niettemin zijn er parallellen. Zo kent elk gewest een gunstregime voor de schenking of vererving…
Nieuwe vrijstellingen in Valencia en de Balearen verlagen de successiedruk aanzienlijk Spanje bestaat uit 17 afzonderlijke deelstaten die autonome fiscale bevoegdheden hebben. Zo hebben zij de bevoegdheid om individuele…
In het Vlaamse Gewest kan je als langstlevende partner sinds 2007 de gezinswoning erven zonder hierop erfbelasting te moeten betalen. Een verkoop van de gezinswoning om de verschuldigde erfbelasting…
Op 20 juli 2023 werd een wetswijziging gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad die de anti-discriminatiewetgeving zowel op materieel als op procedureel vlak aanzienlijk uitbreidt. De Belgische wetgever erkent voor…
Op 23 juni 2023 publiceerde de FSMA haar jaarverslag 2022. Bij die gelegenheid gaf Jean-Paul Servais, de voorzitter van de FSMA, een webinar over de toekomstplannen van de FSMA….
🎓 Vonnis van de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel van 20 januari 2023 In een vonnis van 20 januari 2023 heeft de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel aan een werknemer uit…
De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of “GDPR” blijft een hot topic voor ondernemingen en organisaties. Zo is het een vaak voorkomende vraag hoe de beginselen en regels…
De Wet van 7 juni 2023 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van…
De start van de zomervakantie luidt een nieuw aanmeldingsregime in. Net als in vele andere EU-Lidstaten wordt in België een screeningmechanisme ingevoerd dat buitenlandse directe investeringen controleert. België wil daarmee essentiële…

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect