Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen
🎓 Vred. Antwerpen4 8 juni 2022 Woninghuur – zijdelingse vordering – voorwaarden  Eisers vragen bij wege van zijdelingse vordering de uithuiszetting van een bezetter van een kavel (eigendom van…
🎓 Vred. 2 Brugge 24 januari 2022 Vrijgave huurwaarborg – strafonderzoek brand – brandverzekering – art. 29 Vlaams Woninghuurdecreet – aansprakelijkheid huurder brand  Ingevolge ernstige brand is de huurovereenkomst…
De zomeropleidingen van NCOI Learning mogen dan wel voorbij zijn, het Incompany team draait op volle toeren. Ze begeleiden bedrijven met leernoden door opleidingen aan te bieden op maat…
23/09/2022 De verplichting van een overdrager tot volstorting van niet-volgestorte aandelen in de BVBA was jarenlang het voorwerp van discussie in rechtsleer en rechtspraak, aangezien dit voor de BVBA…
30/08/2022 Door een wijziging van het Burgerlijk Wetboek – met name de invoering van Boek I (“Algemene bepalingen”) in het (nieuwe) Burgerlijk Wetboek – zal zaterdag vanaf 1 januari…
09/09/2022 🎓 Gegevensbeschermingsautoriteit, beslissing nr. 115/2022, van 19 juli 2022 Nadat een werkneemster definitief arbeidsongeschikt verklaard werd, en de arbeidsovereenkomst beëindigd werd op basis van medische overmacht, wordt deze…
14/09/2022 Corporate governance of deugdelijk bestuur van uw onderneming is in het bijzonder van belang in het kader van het faillissement. Immers is de wet bijzonder streng wanneer de corporate governance voorafgaand het…
14/09/2022 Bespreking Cass. 2 september 2022 In het besproken arrest van het Hof van Cassatie van 2 september 2022 gaat het om de vraag wat nu de materiële regel…
21/04/2022 👉 Moet er erfbelasting betaald worden op cryptomunten? Alle goederen die zich op het tijdstip van overlijden in het vermogen van de overledene bevinden, zijn aan erfbelasting onderworpen….
01/07/2022 Recent publiceerde het Belgische Rekenhof een verslag van het onderzoek dat het in 2020 en 2021 voerde naar de rechtmatigheid en wettigheid van een selectie overheidsopdrachten van zes…
Op  10 mei 2022 publiceerde de Europese Commissie haar nieuwe Verticale Groepsvrijstellingsverordening (*).  Deze verordening houdt de nieuwe mededingingsrechtelijke regels in die van toepassing zijn op alle overeenkomsten gesloten tussen…
07/07/2022 👉 Vastgoedactiviteiten kunnen op zichzelf wel degelijk een reële economische activiteit zijn!  🎓 Hof van Beroep Gent, 21 juni 2022 In een arrest d.d. 21 juni 2022 oordeelt…
07/09/2022 In een recente voorafgaande beslissing (*) spreekt Vlabel zich voor het eerst uit in verband met een beding van aanwas dat betrekking heeft op aandelen van een maatschap….
01/08/2022 Na de Vlaamse fiscale administratie (Vlabel) waarschuwt nu ook de FOD Financiën voor foutieve informatie omtrent de “geboortetrust”(*). Wat over deze “geboortetrust” op meerdere websites te lezen valt,…
26/08/2022 Wanneer Belgen naar Luxemburg verhuizen, wordt vaak beperkte aandacht besteed aan de successieplanning. Luxemburg staat er namelijk om bekend, zeker in vergelijking met België, een lage successiedruk te…
17/08/2022 Hoewel het in eerste instantie “logisch” lijkt om de aannemer aan te spreken, bestaat er ook een mogelijkheid om als opdrachtgever ook de fabrikant van de materialen rechtstreeks…
08/07/2022 In deze bijdrage wordt dieper ingegaan op de vraag of er een mogelijkheid bestaat om – gelet op een aanzienlijke prijsverhoging van materiaal (of een andere kost) –…
31/05/2022 De coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen: ze zorgen er allemaal voor dat de vraag groter is dan het aanbod waardoor de prijzen van bouwmaterialen enorm gestegen…
20/06/2022 Nu Vlaanderen meer en meer volgebouwd geraakt, verhoogt ook het risico dat door de uitvoering van aannemingswerken hinder bij de buren wordt veroorzaakt.  Welke actie kan de buur…
De hele zomer lang kan je bij NCOI Learning zomeropleidingen volgen. Je leert de lesgever kennen, wij leren jou de persoon achter de opleiding kennen. In dit geval is…

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect