Meer mensen aan het werk en een beter evenwicht tussen werk – en privéleven, zo luidt de ambitie van de arbeidsdeal. De overheid wil hiermee de arbeidswetgeving moderniseren. Maar…
Wil je je recruitment een boost geven? Begin bij je employer branding! En daar maken je medewerkers een belangrijk deel van uit….
Pieken en dalen, de e-commerce die blijft stijgen… Wil je daarop voorbereid zijn en je voorraadbeheer optimaliseren? Begin met jezelf deze 6 vragen te stellen….
De nieuwe arbeidsdeal is de wereld ingestuurd. Of hij voldoende potentieel heeft om de komende jaren 585.000 extra mensen aan het werk te krijgen?…
Wist je dat slechts 7% van de Belgische werknemers terug voltijds naar kantoor wil? We geven enkele tips over hoe je hybride werken strategisch aanpakt als bedrijfsleider, hr-manager of…
Facility Management gaat niet alleen over het vormgeven van een werkomgeving. Ook het ondersteunen van de gedragstransitie die van werknemers in die werkomgeving verwacht wordt is belangrijk….
Naast een uitgebreide technische kennis, wordt van de facility manager verwacht dat hij de taal spreekt van zowel de werkvloer als het management….
Voor transportovereenkomsten geldt geen contractuele vrijheid. Zij zijn onderhevig aan het CMR-verdrag….
De nieuwe wetgeving rond overheidsopdrachten: een efficiënter aanbestedingsbeleid, lager papiergebruik en minder verzendings- en vervoerskosten….
Hoe sluit de facilitaire functie aan op de organisatie? Welke instrumenten kan je gebruiken? Enkelen vragen om je FSP op te maken….
De Britse uitstap uit de EU mag dan uitgesteld zijn tot eind oktober, je bent beter vandaag al voorbereid. Want door de onvoorspelbaarheid van de Brexit-saga kunnen de Britten…
Effectief onderhandelen is één van de belangrijkste pijlers van inkoop. Vaak wordt negotiëren onterecht gereduceerd tot het behalen van kortingen op de aankoopprijs. Met sterke vaardigheden wordt de scope…
Veel ondernemingen leveren prestaties aan overheden. Dat de betaling voor deze prestaties stipt gebeurt, is van belang voor de liquiditeit en het financieel beheer van deze ondernemingen….
Sinds eind 2018 werd het nieuwe AZ Sint-Maarten in dienst genomen. Met een oppervlakte van 114.000 m², een capaciteit van 654 hospitaalbedden en een grote polikliniek, is optimaal facility…
Ook dit jaar zijn er weer heel wat nieuwe uitdagingen op het domein van facility management. Hoe speel je in op technologische trends zonder het menselijke aspect te verliezen?…
Stress is een boosdoener en het overkomt iedereen. Hoe ga je hiermee om? Hoe zet je negatieve stress om in positieve energie?…

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect