Auteur

Sophie Nottebaert is Product Manager bij M&D Seminars.
Online een onderhandeling doen slagen is een grotere uitdaging dan face-to-face het gesprek aangaan. Toch hebben beide vormen hun voordelen….
Is salesmanagement iets voor jou? We zetten de eigenschappen van een goede salesmanager op een rijtje….
Het verbintenissenrecht ondergaat enkele veranderingen. Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden? En wat in hun invloed? Ontdek het hier!…
De wetgeving omtrent goederenrecht wordt aangepast aan onze tijden. Vooral voor vastgoed staan er heel wat veranderingen op stapel….
Wat zijn de recente ontwikkelingen in het faillissementsrecht? Er wordt verwacht dat de coronacrisis tot nieuwe bijsturingen zal leiden, en ook Europese invloeden vinden hun weg naar België….
Eind 2017 keurde de ministerraad de nieuwe regels van het huwelijksvermogensrecht goed. Het wetsvoorstel ging naar het parlement en voor advies naar de Raad van State. Vanaf 1 september 2018 (gelijktijdig…
Vroeger waren er op vlak van mededinging slechts vier of vijf zaken waarmee ondernemingen in de praktijk rekening moesten houden. Intussen is het steeds complexere mededingingsrecht en de toepassing…
De globalisering van onze economie en de mobiliteit van onze persoonlijke relaties, de voortdurende toename van het internationaal goederen- en kapitaalverkeer… In de kleine en open Belgische economie heeft…
Hoewel de Wet betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten dateert van 2005, is ze brandend actueel. De rechtspraak heeft de voorbije jaren een en ander verduidelijkt en ook de discussie…
De wetgeving inzake insolventie samenhangender, bevattelijker en leesbaarder maken en alles moderniseren, dat was een belangrijke doelstelling bij de hervormingen. Maar meester Eddy Van Camp en meester Ilse Mertens…
Heel wat appartementsgebouwen worden vandaag geconfronteerd met de nood aan renovatie. Gebouwd in de jaren 70 en 80, beginnen zich structurele aanpassingen op te dringen. Maar hoe zet je…
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: General Data Protection Regulation) is reeds in werking getreden. Maar iedereen die in Europa persoonsgegevens verwerkt, opslaat, verzamelt of op eender welke manier gebruikt,…

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect