André Dereau: toegewijd docent en binnenkort met pensioen …

by Gude Verhaert

Meer dan tien jaar heeft André Dereau voor Kluwer Opleidingen trainingen in HR-management gegeven. Deze docent heeft er altijd een erezaak van gemaakt om zijn seminars leerrijk en interactief te maken voor alle deelnemers. Zijn opleidingen waren zonder twijfel ‘meesterlijk’, maar nooit ex cathedra

 

Wat deed u voordat u docent bij Kluwer werd?

André Dereau: “Nadat ik mijn diploma psychologie had behaald, heb ik bijna twintig jaar bij een grote bank gewerkt. Daar heb ik bijna alle jobs gedaan die met HR te maken hebben. Daarna heb ik me als directielid van twee opeenvolgende bedrijven toegelegd op outplacement. Dat waren erg verrijkende ervaringen. Nadien heb ik beslist om mijn eigen consultancybureau op te richten. Ik spits me toe op drie activiteiten: ik help kmo’s HR-tools in te voeren, ik geef tal van coachings en ik leid meerdere open en In company seminars in goede banen. In die context heeft Kluwer Opleidingen in 2005 contact met mij gezocht.”

 

Welke opleidingen hebt u gegeven?

André Dereau: “Tijdens die tien mooie jaren heb ik meerdere opleidingen gegeven over hoe kaderleden zich het best gedragen binnen hun onderneming (assertiviteit, omgaan met conflicten, medewerkers motiveren …). Kortom, een hele reeks dingen die je op geen enkele universiteit zult leren, maar waarmee kaderleden en bedrijfsleiders dagelijks te maken krijgen. Zo heb ik drie specifieke seminars gegeven: People Management (opleiding in leiderschap), De tools van de manager-coach en Selectie en werving . Ik heb ook veel energie gestoken in Mini-MBA, Business Essentials voor Management Talent, een uitstekend seminar voor kaderleden die een opleiding willen volgen over de voornaamste functionele domeinen in business management. Ik heb hiervoor een module van twee dagen in goede banen geleid als docent en heb ook als coördinator van het seminar gewerkt, samen met mijn collega Michel Grisar. Mijn module had als titel ‘Organisatie en Leiderschap’. Een vol programma dus …

 

Waarom hebt u besloten om te stoppen als docent?

André Dereau: “Ik ben de pensioenleeftijd al voorbij en wil liever zelf beslissen om ermee te stoppen dan te wachten tot ze het mij vragen … Ik denk dat het tijd is om de fakkel door te geven. Zo kan iemand anders zich inzetten voor deze programma’s en zijn of haar kennis en ervaringen delen met anderen. Maar ik neem toch met een beetje pijn in het hart afscheid … Het is nooit gemakkelijk om te stoppen met iets wat je graag doet en waarin je veel hebt bereikt. Een inspanning waarvoor je op verschillende manieren erkenning hebt gekregen. Maar het is een verstandige beslissing en ik hou er sowieso fantastische herinneringen aan over.

 

Wat vond u het leukst aan het leiden van seminars?

André Dereau: “Zoals ik al zei, heb ik dit beroep met veel plezier uitgeoefend. Ik sta regelmatig voor kaderleden die ongetwijfeld heel competent zijn op technisch vlak. Er zitten ingenieurs, juristen, financieel experts en bedrijfsleiders van kmo’s bij, en iedereen oefent zijn of haar vak zo goed mogelijk uit. Maar leidinggeven aan de vrouwen en mannen die het bedrijf vormgeven, op dat domein schieten ze naar hun eigen gevoel vaak tekort.

De eerste rondvraag is heel onthullend op dat vlak: na enkele minuten is alles al duidelijk … Ze stellen de juiste vragen en wachten vol ongeduld – en vaak heel leergierig – op de modellen en hulpmiddelen die hen een duwtje in de rug kunnen geven.

Tijdens de laatste rondvraag aan het einde van de opleiding zijn de opmerkingen heel motiverend. Er worden beslissingen over veranderingen genomen, iedereen heeft een beter inzicht in de knowhow en de attitudes van de anderen. Wat kan een docent meer wensen?

 

Hoe snijdt u het begrip leiderschap aan, want dat staat centraal in uw lessen?

André Dereau: “In de inleiding van mijn opleiding vermeld ik dat niemand ooit les heeft gehad over leiderschap. Ook al heb je een opleiding gevolgd aan de beste universiteiten. Leiderschap kun je niet aanleren. Wanneer een pas afgestudeerde bij een bedrijf begint te werken en enige tijd later managementverantwoordelijkheden toegewezen krijgt, grijpt hij of zij dan ook het vaakst naar de trial-and-errormethode … Maar leiderschap kun je dus niet aanleren, dat krijg je gaandeweg onder de knie. Zoals in dit soort seminars bijvoorbeeld. En om dat te bereiken, gebruik ik twee bronnen. De eerste bestaat uit een beetje theorie, enkele basismodellen uit het domein van de transactionele analyse en de school van de ‘lerende organisatie’. De tweede bestaat erin dat de deelnemers ervaringen uitwisselen met elkaar. Mijn wens is altijd geweest dat deelnemers actief deelnemen aan mijn seminars, want ik ben ervan overtuigd dat iedereen de andere groepsleden veel kan bijbrengen.

 

Leiderschap kun je niet aanleren, dat krijg je gaandeweg onder de knie.

André Dereau

 

Wat gaat u in de toekomst doen?

André Dereau: “Hoewel ik geen seminars meer zal leiden bij Kluwer Opleidingen, blijf ik actief als consultant voor mijn persoonlijke klanten. Uiteraard zal ik meer tijd hebben voor mijn gezin en voor culturele activiteiten. Maar ik wil ook als vrijwilliger meerdere verenigingen een handje helpen, zoals een organisatie die hulp biedt aan risicogroepen op de arbeidsmarkt.”

 

Zin in meer?

Tijdens de open opleidingen van Kluwer Opleidingen komt u meer te weten over business & people management. Wilt u meer informatie over een opleiding in management binnen uw bedrijf? Neem dan voor een oplossing op maat contact op met Kluwer Opleidingen op het nummer 02 300 31 00.

 

Lees ook