Betrokkenheid van medewerkers als hefboom onder je organisatie

Een ludiek filmpje over ‘employee engagement’ drukte me weer eens met de neus op de feiten: verontrustend weinig mensen zijn professioneel bezig met dat waar ze goed in zijn en graag doen.

Waar zijn we mee bezig? Wat houdt ons tegen om serieus aan de slag te gaan met dit probleem? Want een probleem is het. Niet alleen voor het individu, maar ook voor organisaties. Er zijn voldoende studies die het bewijzen: betrokkenheid van medewerkers heeft een positief effect op de prestaties en de winst van bedrijven. En op klantentevredenheid.
Waar wachten we dan nog op?

Talent is de kernfactor
Wanneer we betrokkenheid lezen, denken we meteen aan talent. Want wanneer medewerkers worden ingezet op hun sterktes verhoogt de productiviteit en de innovatiekracht van organisaties.

Dit impliceert natuurlijk dat medewerkers hun sterktes kennen. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Organisaties hebben daarom als taak de individuele talenten in kaart te krijgen. Er moet een omgeving gecreëerd worden die uitnodigt de eigen sterktes te ontdekken en ontwikkelen.

Een eerste stap? Spreek over talenten op je werk. Doe de test alvast voor jezelf: Kun jij 3 sterktes opsommen van je directe collega’s? Praat jij met je leidinggevende over jouw talenten? Merk je initiatieven van HR om talenten aan te boren?

Opgelet, ik gebruikte de woorden ‘sterktes’ en ‘talenten’ door elkaar. Maar er is wel degelijk een verschil. Een talent gaat verder dan ergens goed in zijn. Uit talent haalt men ook energie. Het is vooral een zicht op dit laatste aspect dat noodzakelijk is om betrokkenheid te genereren.

Dit maakt het verschil tussen mensen die hun taak uitvoeren en mensen die met passie werken. Luc Galoppin illustreert het als volgt:

Bijdrage aan de organisatie
Is een organisatie waar iedereen volgens zijn talent werkt dan dé ideale werkplek? Garanderen we dan bedrijfssucces? Niet noodzakelijk. Een belangrijk element bij betrokkenheid is de bijdrage die het individu levert aan het bedrijf. Iets goed doen en graag doen volstaat niet. Het moet ook in lijn liggen met waar de organisatie voor staat. (zie BlessingWhite)

Het streefdoel van elke organisatie zou moeten zijn: medewerkers oefenen een job uit waarbij ze een maximale bijdrage leveren aan het bedrijf, én een maximale tevredenheid en individueel succes ervaren.

Hoewel dit een gedeelde verantwoordelijkheid is van de individuele medewerkers, de leidinggevenden en het bestuur, kan HR de drijvende kracht zijn om hiervan de bedrijfscultuur te maken.

Ingrediënten betrokkenheid
Wat hierboven beschreven staat wordt mooi samengevat in verschillende studies van Gallup. De ingrediënten van ‘employee engagement’ zijn impliciet aanwezig in elke onderneming. Wat medewerkers nodig hebben:

  • duidelijkheid over verwachtingen op het niveau van outcome / doelstellingen in een omgeving waar het minimum aanwezig is om dit te realiseren.
  • het gevoel werkelijk bij te dragen bij de organisatie
  • zich kunnen vereenzelvigen met missie en waarden van het bedrijf
  • mogelijkheid om eigen ontwikkeling en groei te bespreken -> voortdurend leren

Dus … aan de slag met die ingrediënten!

Avatar foto

Auteur

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect