Dagboek van een Mini-MBA-er: Ik volg de opleiding en neem mee… #5

Anneke volgt negen weken de opleiding Mini-MBA: Business Essentials voor Management Talent. In dit dagboek houdt ze haar ervaringen, indrukken, tips en tricks bij. Anneke Lens is Multichannel Marketing Coördinator bij Kluwer Opleidingen. Ze heeft een liefde voor alles digitaal, over verschillende afdelingen heen.

Paradox Navigator

We beginnen de sessie HR Management met een oplijsting van HR competenties door goeroe Dave Ulrich. Human Recources moet voldoen aan 9 competenties, waarvan drie kerncompetenties.

dave-ulrich

De drie sleutelcompetenties:

  1. Paradox Navigator: Binnen HR is er een steeds grotere rol weggelegd voor het verzoenen van paradoxen. Zo stemmen ze korte- en langetermijnvisies op elkaar af.
  2. Geloofwaardige activist: Een HR-afdeling moet ballen hebben. Ze heeft een duidelijke visie op human resources en kan deze visie ook vertalen naar de organisatie. Ze heeft hier voldoende impact op.
  3. Strategic Positioner: Een derde sleutelcompetentie van HR ligt in het strategisch kunnen meedenken met leidinggevenden. Hierover zegt Dave Ulrich: ‘The best HR people are starting their HR conversations with a discussion of the issues facing the business’.

HR professionals en leidinggevenden moeten dus goed op elkaar afgestemd zijn; une pièce à quatre mains’.

Tips & tricks

Tijdens de sessie doorliepen we de loopbaan van een medewerker vanuit HR-perspectief. We begonnen bij het aanwervingsproces tot retentie/uitstroom. De voornaamste tips en tricks haalde ik uit een interview-oefening. We bestudeerden op korte tijd een cv en stelden vervolgens vragen om te achterhalen of deze persoon geschikt zou zijn voor een openstaande vacature.

Uit de oefening bleek al snel dat onze vragen alle kanten op gingen en dat we er niet makkelijk in slaagden de juiste informatie uit de persoon te halen. Sterke vragen naar concrete situaties werden afgewisseld met vragen rond niet-relevante competenties.

Eerste les: leg voor een interview 3 à 4 sleutelcompetenties vast voor een job. Voor een bepaalde functie kan het bijvoorbeeld cruciaal zijn dat de sollicitant (1) sociaal, (2) stipt en (3) assertief is. Je focust je vraagstelling (bijna) volledig op deze sleutelcompetenties en toetst deze af aan het STAR-principe. Dit houdt in dat je polst naar een specifieke situatie en de specifieke taken die de persoon uitvoerde. Vervolgens pols je welke acties de persoon ondernomen heeft en wat het resultaat van deze acties was.

  • Situatie
  • Taak
  • Actie
  • Resultaat

Een tweede les: bij een interview steeds starten met de nieuwste relevante ervaring en zo chronologisch terugwerken in de tijd. Zo vermijd je dat je de meest belangrijke jaren op het eind van het interview nog snel moet afhaspelen.

Ik vergeet nooit nog…

Opmerkelijk aan deze sessie was de gevoeligheid die rond bepaalde thema’s hing: verschillen in loopbaan tussen generaties, geslachten, opleidingsniveaus,… Iedereen heeft een eigen rugzakje mee met persoonlijke ervaringen en voorkeuren. Daar komt dan bij dat bepaalde HR-thematieken ook rechtstreeks gekoppeld zijn aan een maatschappelijk klimaat. Dit komt interessante discussies natuurlijk ten goede!

Coaching sessie
Na de sessie was er nog een kort coachingmoment met de twee mentoren. Hier konden we onze business cases verder aftoetsen en scherpstellen. Een spannend moment voor de meeste cursisten . De business case is nog niet bij iedereen even scherp in beeld. Opmerkelijk is ook het verschil in aanpak: sommige deelnemers tonen al een begin van een presentatie, terwijl anderen de coaching sessie gebruiken om te sparren met de coaches en zo hun business case duidelijker (en meer SMART) te verwoorden. Uit mijn eerste feedback ronde kreeg ik het advies om mijn business case meer SMART te verwoorden (Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Relevant – Tijd). De opluchting was groot: zowel Ludo als Walter gaven een ‘go’ om verder te gaan met deze verwoording. Next step: de business case faseren.

De tijdsdruk begint intussen ook toe te nemen: eind november moeten we onze business cases presenteren. De coachingsessie kwam dus meer dan gelegen.

What’s up next?
Volgende week op de planning: Leiderschap. Ik geloof sterk in het belang van leiderschap om een onderneming naar een bepaald doel te brengen. Ik kijk dus al uit naar de interessante discussies die er aan komen.

Mijn indrukken… vind je volgende week opnieuw op deze blog!

 

Zin in meer?

De ‘Mini-MBA: Business Essentials voor Management Talent’ is gericht op afdelingsmanagers die willen doorgroeien naar een algemene managementpositie, high potentials en managers die hun algemene bedrijfskennis willen verbreden. Verbreed je managementkennis en ga aan de slag met  ‘Mini-MBA: Business Essentials voor Management Talent’.
Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect