De evolutie van leidinggeven

Évolution de la formation au leadership
Botsen leidinggevenden vandaag op andere uitdagingen dan vroeger? Of blijft de kern van leidinggeven onveranderd? Rudi Cranshoff maakt de balans op.

Rudi Cranshoff over de 160ste editie van de ‘Peoplemanagement basisopleiding’

Botsen leidinggevenden vandaag op andere uitdagingen dan vroeger? Of blijft de kern van people management onveranderd? Rudi Cranshoff, senior trainer-consultant bij NCOI Learning, coacht al jaren managers in het doeltreffend werken met mensen. Na 160 edities van de ‘Peoplemanagement basisopleiding’ en een veelvoud aan gezichten, maakt hij de balans op. Een gesprek over het nieuwe werken, coachen in plaats van managen en je comfortzone vergroten.

Op welke manier is de basisopleiding people management veranderd de laatste jaren?

Eigenlijk is de kern van het programma nooit veranderd. De kapstok is nog dezelfde maar de kleren zijn aangepast. Dat kan ook niet anders, met een nieuwe generatie die opener en mondiger is geworden. En daarnaast is er de invloed van het nieuwe werken. Daar was men al jaren over bezig maar door covid-19 moesten leidinggevenden dit van vandaag op morgen implementeren. Vroeger werd er amper over thuiswerk gesproken, nu slaat de slinger bijna de andere kant uit. We zullen naar een mengvorm moeten gaan. Maar dat betekent dat de rol van de manager verandert: vroeger moest die alles plannen wat er moest gebeuren, nu zal die meer moeten loslaten. Want de medewerker wordt steeds meer manager van zijn eigen job.

Welke kwaliteiten zijn belangrijk geworden bij remote leidinggeven?

Situationeel leidinggeven, eigenlijk een idee van in de jaren ’80, wordt weer actueel. Je past je leidingstijl aan de werknemer aan. Want we moeten realistisch zijn. We verwachten van een leidinggevende dat die vertrouwen geeft maar dan moet een medewerker dat ook verdienen. Kan die de vrijheid aan, dan moet je die geven. Maar als dat niet het geval is, moet je sturing geven, want anders loopt de output gevaar. Een leidinggevende wordt een beetje coach maar blijft in de eerste plaats ook leidinggevende.

Zijn de profielen van de deelnemers de laatste jaren veranderd?

Er zijn meer vrouwen die deelnemen aan de opleiding. En naar mijn gevoel zie ik meer jonge mensen en mensen die bij de overheid werken. Die diversiteit maakt het ook interessant voor de deelnemers. Want door het uitwisselen van ervaringen en leermomenten, beseffen ze dat ze vaak tegen dezelfde dingen aanbotsen. Zo zei iemand die voor de overheid werkte tegen een deelnemer uit een multinational: “En ik die dacht dat wij de ambtenaren waren!”. Die herkenningsfactor is belangrijk.

Waar worstelen leidinggevenden mee vandaag?

Leidinggeven is tijdsintensief. En een bezorgdheid die ik nu vaak hoor, is dat leidinggevenden meer en meer moeten doen met minder mensen. Terwijl coaching tijd kost. Als je die tijd niet maakt, kom je al snel in een vicieuze cirkel terecht. Doordat je als leidinggevende geen tijd hebt om te coachen, kunnen je mensen niet groeien. En doordat ze niet kunnen groeien, moet jij het allemaal zelf doen en heb je helemaal geen tijd meer voor coaching. Daarom nodigen we deelnemers uit om dat patroon te doorbreken. Hoe sneller je een deel van je taken kan delegeren, hoe meer tijd je krijgt voor je mensen. Maar dat klinkt natuurlijk gemakkelijker dan het in de realiteit is.

Vandaag geef je leiding om mensen te laten groeien, niet omdat je het beter weet
Rudi Cranshoff

Worden managers ooit overbodig?

Nee. Er wordt wel over geschreven en over gedroomd maar in principe heb je altijd een leider nodig. Want op momenten dat we niet overeenkomen en er een beslissing moet genomen worden, moet iemand de verantwoordelijkheid nemen. Bedrijven voelen wel dat ze anders moeten delegeren dan twintig of dertig jaar geleden. Toen had je stabiele ondernemingen met vaste regels en je vraag als leidinggevende was: hoe manage ik mijn mensen binnen die regels? Dat is voorbij. De leidinggevende die nu nog denkt dat hij meer moet weten dan de medewerker, is een vogel voor de kat. Je geeft geen leiding omdat je het beter weet maar om mensen te laten groeien en individuen een team te laten vormen.

En zijn leidinggevenden daar voldoende van doordrongen?

Velen hebben het er moeilijk mee, uit een vorm van angst. Want wat als jouw IT-medewerker meer over programmeren weet dan jij en daarom je autoriteit in vraag stelt? Een oudere generatie voelt in snel veranderende tijden die jonge wolven in hun nek hijgen. En dan vragen ze zich af: wat gaat er met mij gebeuren als ik niet meer mee kan? Terwijl een leidinggevende gewoon een heel andere functie en vaardigheden heeft dan een medewerker! In Japan hebben ze in bepaalde bedrijven een systeem van mentorship ingevoerd. De oudere, meer ervaren monitor coacht de jongeren. Zij geven de ruimte aan de nieuwe generatie maar remmen hen ook op de juiste momenten af. Zodat het renpaard kan blijven lopen.

Kan iedereen een goede people manager worden of is het vooral een kwestie van talent?

Ik denk dat iedereen dat kan worden maar het helpt als je van nature geïnteresseerd bent in mensen. Soms gaat men er verkeerdelijk vanuit dat een introvert moeilijk kan leidinggeven. Een introvert zal langer nadenken voor hij iets zegt maar in mijn ogen kan die even capabel zijn voor de job als een extravert. Het helpt wel als je als leidinggevende aangemoedigd wordt. Want jij wordt geacht een coach te zijn voor jouw mensen maar je hebt zelf ook een coach. Dus als je vast zit, loont het de moeite om eens naar boven te kijken en advies te vragen.

Wat is jouw manier van leidinggeven?

Ik ben geen confronterende coach, dat ligt niet in mijn aard. In tegensteling tot mensen uit hun comfortzone trekken, verkies ik om hun comfortzone te vergroten. Het laatste wat ik wil doen, is iemand veranderen. In de plaats daarvan kijken we naar hoe je je gedrag kan aanpassen om zonder je eigenheid te verliezen een beter effect te creëren.

Ook als coach mag je af en toe gecoacht worden
Rudi Cranshoff

Wanneer is een opleiding voor jou geslaagd?

Als deelnemers met meer kennis en kunde vertrekken dan ze zijn binnengekomen. Maar de uitdaging komt daarna natuurlijk. Deze opleiding is qua theorie vrij eenvoudig maar in de praktijk blijkt het heel moeilijk. Want met mensen werken is geen zwart-wit verhaal en je botst intern op bepaalde structuren. De vierdaagse geeft hen de tijd om na te denken over waar ze mee bezig zijn en wat ze willen doen. Want als ze buiten stappen, begint de rat race weer. Ik adviseer dan ook om uit de vele inzichten één idee uit te kiezen om echt iets mee te doen. Als je bijvoorbeeld één constructief gesprek kunt aangaan met een moeilijke medewerker, dan heb ik mijn doel al bereikt. De rest vloeit er wel uit voort.

Hoe zie je leiderschap nog evolueren komende jaren?

Tegenwoordig vervallen we in kretologie. Wanneer je ‘leidinggeven’ googelt, vind je allerlei termen: inspirerend leiden, dienend leiden, transformationeel leiden… Zelfs fluitend leidinggeven! Dan denk ik: zo bederf je de kern. Leidinggeven gaat nog altijd over duidelijkheid creëren over jouw rol en je verwachtingen naar medewerkers toe, evalueren en coachen. Maar je moet je wel bewust zijn van bepaalde verschuivingen. Zo evolueren we van een job description naar een output description. Als een medewerker de output levert die gevraagd is, is waar, wanneer en hoe hij dat doet minder van tel. Ik hoop ook dat leidinggevenden in de toekomst minder moeten managen en de tijd krijgen om na te denken over welk verhaal ze willen schrijven en hoe ze hun medewerkers daarin meekrijgen.

Binnenkort ga je met pensioen. Wat ga je missen?

Ik ga dit programma het meest van allemaal missen. Want je krijgt heel veel terug van de groep. Op de eerste dag kijken veel deelnemers nog de kat uit de boom maar daarna wordt de sfeer gemoedelijker en de gesprekken interessanter. Ik leer ook nog altijd bij van mijn groepen. Maar ik ben blij dat ik in schoonheid kan afronden. Ik heb het geluk gehad dat ik mijn job met veel plezier heb kunnen doen.

Zin in meer?

Doeltreffend werken met mensen? Hen samensmeden tot een hecht team? En motiveren om nóg sterker te presteren. Dat vraagt goed leiderschap en sterk peoplemanagement. Met deze vierdaagse opleiding ‘Peoplemanagement basisopleiding’ scherp je je leiderskwaliteiten aan – in alle facetten.

Biografie

Rudi Cranshoff is senior trainer-consultant bij NCOI Learning en brengt mensen tot groei op het vlak van management, persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden en leidinggeven. Hij deed een rijke ervaring op in de internationale marketing- en de hrm-afdeling bij Janssen Pharmaceutica, om vervolgens zijn carrière uit te bouwen als een professioneel en veelgevraagde trainer-consultant. Rudi Cranshoff legt in zijn trainingen het hoofdaccent bij de deelnemers en hun leerproces. Zijn dynamische aanpak stimuleert deelnemers om een individueel actieplan op te maken met concrete verbeterpunten, geformuleerd in meetbare termen.

Avatar foto

Auteur

Hans Bergen is productmanager voor opleidingen in Marketing, IT en Business Management. Hij volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen in de vakgebieden op en vertaalt ze naar hands-on opleidingen in lijn met de leerbehoeften van professionals.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect