De HNW-community van Kluwer: waarom zou u lid worden?

by NCOI Learning Team

Kluwer Opleidingen richtte in 2013 een Yammer-community op over Het Nieuwe Werken. Wat hebben de meer dan 360 leden daar inmiddels van opgestoken?

“Het idee was om een forum te creëren waar professionals die bezig zijn met het invoeren van HNW ervaringen kunnen uitwisselen en mekaar om advies kunnen vragen”, zegt Isabel De Clercq van Kluwer Opleidingen.

Yammer leek haar daar geschikt voor omwille van de interactieve mogelijkheden van de tool. Het aantal leden van de HNW-community groeide al snel tot meer dan 360. En het bleef niet bij digitale contacten.

“Waarom zouden we elkaar enkel online ontmoeten”, dacht Isabel De Clercq en ze organiseerde enkele workshops voor de leden van de Yammer-community over Het Nieuwe Werken.

Een van die workshops kwam er nadat ze het idee online plaatste om een ‘Checklist voor de thuiswerker’ op te stellen. “Noem het gerust een denkoefening over ‘de nieuwe medewerker’ en de vragen en uitdagingen die dat voor een organisatie meebrengt.” Een dertigtal leden vond dat boeiend genoeg om tijd vrij te maken in zijn agenda. Tijdens een bondige brainstorm behandelden ze thema’s zoals thuiswerken, sociale cohesie, welzijn en vertrouwen op de werkvloer. Het resultaat – de ‘checklist voor de thuiswerker’ – is een document met richtlijnen en vragen die ze kunnen gebruiken binnen de eigen organisatie.

 

Goede argumenten
Alex Van Loon, van de dienst Projectwerking en Organisatieontwikkeling bij Provincie Antwerpen, is lid van de Yammer-community en nam deel aan de workshop. “Omdat ik het belangrijk vind om te netwerken met mensen die met hetzelfde bezig zijn als ik.”

Alex is niet de meeste actieve ‘poster’ op Yammer, geeft hij toe. “Af en toe reageer ik, maar ik lees vooral mee. Dat brengt heel wat op. In je eigen organisatie kunnen zeggen dat andere bedrijven ook met Het Nieuwe Werken bezig zijn en daar concrete voorbeelden van geven, helpt om je eigen verhaal intern verkocht te krijgen.”

De Yammer-community heeft Alex alvast geholpen om HNW in een breder kader te plaatsen. “Het gaat niet enkel om thuiswerken, maar ook om leiderschap, samenwerken, resultaten behalen, vertrouwen enzovoort. De community levert ervaringen en argumenten op om die topics bespreekbaar te maken in de eigen organisatie.”

Bij de provincie Antwerpen loopt er een proefproject waarbij 90 medewerkers, ook managers, niet langer een eigen kantoor hebben. “Via uitwisseling met mijn collega van de Vlaamse Overheid kwam ik te weten dat heel wat secretarissen-generaal ook zo werken. Dat is een argument waarmee je mensen over de streep trekt.”

Alex hoopt dat de community nog lang doorgaat zoals vandaag. “Het is de ideale plek om nieuwe ontwikkelingen op te pikken, te delen en om zelf vragen te stellen.”

 

Nieuwe inzichten
Dat vindt ook Hans Abbeloos, NWOW-coach bij AXA. Voor Hans is de Yammer-community het voorbije jaar erg nuttig geweest. In oktober stappen 1.000 AXA-medewerkers over op Het Nieuwe Werken in een gebouw dat daar volledig voor is ingericht. Volgend jaar volgen de overige 4.000 collega’s, zowel in Brussel als in de regio’s.

Dat heeft de voorbije maanden voor heel wat vragen gezorgd. De inspiratie voor de antwoorden vond Hans meer dan eens in de Yammer-community. “Bij de implementatie van HNW komt zoveel kijken dat je soms moeilijk kan inschatten wat de effecten zijn van wat je van plan bent. De community is in dat geval een prima klankbord. Je kan onmiddellijk checken of iemand iets gelijkaardig heeft meegemaakt, hoe hij of zij daarop gereageerd heeft en tot wat dat geleid heeft.”

Eén van de learnings voor Hans is dat je telewerk niet mag invoeren op basis van een ‘oude’ bedrijfscultuur die erg steunt op ‘wie iets mag’ en ‘wie dat niet mag’. “Tele- of thuiswerken betekent dat je zelf verantwoordelijk wordt voor je werk en hoe je dat organiseert. Iedereen moet uitvissen hoe dat voor hem of haar het best rendeert. Telewerk is niet enkel voor de manager een uitdaging, maar ook voor de medewerker. Dat is een inzicht dat ik dankzij de community dieper heb kunnen ontwikkelen.”

Hans stak ook wat op over thuiswerken en bereikbaar zijn. “De bedenkingen en adviezen daarover uit de checklist heb ik samen met enkele naaste collega’s bestudeerd en in ons werk laten doorsijpelen. We werken allemaal wel eens thuis, maar dat mag het contact niet in de weg staan. Nu maken we goede afspraken over wie wanneer bereikbaar is. Ook daar moet je als thuiswerker een stukje extra verantwoordelijkheid nemen.”

“Ik hoop nog veel op te steken van onze Yammer-groep”, zegt Hans. “Niet enkel over thuiswerken, maar ook over thema’s zoals output management en het HNW. Hoe kunnen we managers beter begeleiden naar een nieuwe werkcultuur? Dat boeit me wel.”

 

Minder mist
Wie alle dagen met dergelijke veranderingen bezig is, is Veerle Verspille, Director Change bij MLOZ (Mutualités Libres – Onafhankelijke Ziekenfondsen). Ook zij is lid van de Yammer-community.

Wat haar opvalt, is de impact van tools zoals Yammer en andere sociale media op hoe kennis gedeeld wordt. “Vroeger hulden organisaties hun innoverende projecten vaak in een mist van stilzwijgen en geheimdoenerij. Alsof het niet mocht geweten zijn hoe iets tot stand kwam. Daar hebben de sociale media toch voor een ommekeer gezorgd.”

Organisaties en medewerkers communiceren nu veel openlijker over waar ze mee bezig zijn, over de muren van het eigen bedrijf heen, vindt Veerle. “Zowel over hun successen als de moeilijkheden die ze onderweg ervaren.”

Kan dat kwaad? “Helemaal niet. Uiteindelijk heeft elke organisatie toch zijn eigenheid. Je zal zelden iets kunnen ‘copy-pasten’, en dat hoeft ook niet. Vaak volstaat wat inspiratie om zelf tot een oplossing te komen.”

 

Bekijk de ‘Checklist voor de thuiswerker’ op SlideShare.

checklist thuiswerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Van Loon werkt bij de Dienst Projectwerking en Organisatieontwikkeling van Provincie Antwerpen,
Hans Abbeloos@hansabbeloos – is NWOW-coach bij AXA,
Veerle Verspille@VVerspille – is Director Change bij MLOZ,
Isabel De Clercq @KluwerLearning is Learning Consultant bij Kluwer Opleidingen.

 

Zin om lid te worden van de Yammer-community ‘Over Het Nieuwe Werken’?
De Community telt inmiddels meer dan 360 professionals die allemaal te maken hebben met de implementatie van HNW. Wilt u ook lid worden? Mail dan gerust naar isabel.declercq@wolterskluwer.be

 

 

Lees ook