Doe de test: hoever staat je bedrijf met haar datastrategie?

In onze digitale economie is een bedrijf zonder datastrategie ondenkbaar. Data zijn overal en wie niet mee op de kar springt, loopt achter de feiten aan. Maar hoever staat jouw bedrijf met data? Doe de test en lees verder welke elementen cruciaal zijn voor een goede datastrategie.

Doe de test

Antwoord ja (J) of neen (N) op de volgende vragen. Als je het niet weet dan telt dit als een N.
Je score? Tel het aantal “ja” scores op per kolom en onthoud dit cijfer even.

© 2017, Noludits, all rights reserved

 

De kracht van technologie

Sinds de opkomst van digitale technologie zetten organisaties allerhande technologietoepassingen in om processen te optimaliseren. Diverse golven van automatisering brachten omzetgroei en kostendalingen met zich mee. Stap voor stap deed iedere denkbare sector mee met de technologie-evolutie.

De continue doorbraken in technologieperformantie en -toepassingen, en de democratisering ervan, veroorzaakten het laatste decennium een aardverschuiving in de klassieke relatie klant-organisatie. Voor deze revolutie was de klant afhankelijk van de organisatie die alle informatie controleerde. Vandaag is de machtsbasis verschoven en staat de klant centraal.

Klanten hebben via het internet alle informatie ter beschikking om zelf beslissingen te nemen. Via sociale media zijn ze geconnecteerd met de hele wereld en kunnen ze meningen van anderen raadplegen en zelf hun mening geven over de prestatie van organisaties. Organisaties moeten zich “Outside-in” en niet “Inside-out” organiseren. Luister je niet naar je klant, dan komt je omzet en bestaan in het gedrang.

Daarnaast laat de snelle opvolging van technologieontwikkelingen ook toe om de essentie van waardecreatie te distilleren uit bestaande bedrijven en te concentreren in nieuwe bedrijven. De voorbeelden van zulke disruptieve bedrijven zijn gekend. De grootste hotelketen ter wereld heeft géén eigen hotels (AirBnB) en toch ervaar je een vakantiegevoel. Het grootste taxibedrijf heeft géén eigen wagens (Uber) en toch is er mobiliteit.

We leven sinds kort in een andere wereld. Op het scherp van de snede. Het voortbestaan van organisaties in de digitale wereld staat op het spel indien ze technologie niet of niet juist inzetten. Ken je Nokia nog? Of de videozaak om de hoek? Ze ondergingen hetzelfde lot als de zorgeloze taxibedrijven en hotelketens.

Alles is data

Op vakantie gaan, ons verplaatsen, koffie zetten, werken, dansen, …. Al deze handelingen genereren data.

De digitale  evolutie is maar mogelijk omdat technologieën data verwerken en gebruiken. Data zijn voor technologie wat brandstof is voor een motor.

Wil je een motor starten en draaiende houden dan is géén brandstof hebben natuurlijk geen optie. Daarnaast kan je ook te weinig brandstof hebben of van slechte kwaliteit, niet weten hoe ze te gebruiken of te zuiveren, geen opslag hebben, vergeten te tanken, niet weten waar ze te vinden is… Het is duidelijk dat je een strategie nodig hebt om voldoende  kwaliteitsbrandstof voor je motor te vinden.

Met data is het niet anders. Wil je de kracht van technologie gebruiken dan heb je data nodig en een strategie om ze optimaal in te zetten. Heb je die niet, dan zal de performantie van je organisatie afnemen. Stapje voor stapje. Tot je achtergelaten wordt. Voorgoed.

En dan is er “datastrategie”

Een datastrategie is een roadmap om data-driven beslissingen in een data-driven cultuur mogelijk te maken. Het is een expliciet plan op korte en middellange termijn dat weergeeft hoe je je data beheert en welke technologie je daarvoor kan gebruiken, zodat data kunnen bijdragen tot een positief bedrijfsresultaat.

Een datastrategie bestaat uit diverse elementen zoals bv:

  • Het afstemmen van je business-strategie met je datastrategie
  • Data governance
  • Het gebruik en beheer van data
  • De coördinatie en integratie van verschillende databronnen
  • “Bottom-up”” beheer en inventaris van databronnen
  • Een roadmap met acties om je datastrategie uit te rollen in functie van business prioriteiten

Elk van deze elementen bestaat uit diverse bouwstenen zoals grafisch weergegeven in onderstaande figuur:

Fig 1 Bouwstenen van een datastrategie – © 2017, Noludits, all rights reserved

Deze figuur maakt het duidelijk dat het beheer van data vraagt om een helder omschreven strategie die breed gedragen is in de organisatie.

De uitvoering van een datastrategie bepaalt dus ook mee hoe data-driven je bedrijf is. Een cultuur met expliciete aandacht voor data is van groot belang in een digitale wereld. Of data je dagelijkse handelen en je manier van kijken bij het zakendoen bepalen of niet, maakt het verschil tussen lukken en mislukken. Tussen de motor draaiende houden of stilvallen.

Hoe data-driven je cultuur is kan je ook meten door onderstaande factoren.

Fig 2: Datadriven maturiteit – © 2017, Noludits, all rights reserved

En ook hier is het duidelijk dat het meten van data toelaat een positie te bepalen en op basis daarvan acties te omschrijven die vooruitgang toelaten. Want data zijn overal.

En mijn score?

Die zijn we niet vergeten. Tel het aantal scores op per kolom . Neem de “ja” scores en vergelijk.

  • # ja scores < 4 : Is het besef dat data cruciaal zijn voldoende aanwezig in je bedrijf?
  • # ja scores 4-8 : Je weet dat data van belang zijn. Is een meer systematische aanpak nodig om nog beter te scoren?
  • # ja scores > 8 : Je werkt allicht systematisch. Heb je een methode die dat ook vastlegt?

Meer weten?

Volg dan de opleiding Datastrategie, die Noludits ontwikkelde samen met Kluwer Opleidingen.  Deze cursus is gemaakt voor wie concreet aan de slag wil met datastrategie in zijn of haar bedrijf.

Avatar foto

Auteur

Filip Geuens and Hans Verstraeten are partners and managers at Noludits. Noludits enables companies to evolve from a value chain and silo driven company to a data and process driven company. It initiates digital transformation across all the divisions and helps them become more competitive in the digital economy.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect