Een change manager maakt de brug tussen denken en doen

Het tempo van veranderingen in organisaties ligt onwaarschijnlijk hoog. Er zit druk op schaalvergroting, er worden nieuwe technologieën gebruikt en structuren veranderen als nooit tevoren. Heel veel organisaties merken dat veelbeproefde recepten niet meer voldoen. Een gerichte opleiding change management kan helpen.

Hugo Der Kinderen heeft 20 jaar ervaring in managementopleidingen, workshops met teams in probleemsituaties, sociale doorlichtingen, reorganisaties (kantelprocessen, fusies en cultuurveranderingen) en individuele coaching van leidinggevenden.

Wat is change management voor jou?

Change management staat voor oordeelkundig omgaan met veranderingen in een organisatie, met als doel de juiste zaken te veranderen en ervoor te zorgen dat de hele organisatie meewerkt. Als change manager combineer je ondernemerschap en visie, analyse en oplossingsgerichtheid met besluitvaardigheid, communicatie, inspraak organiseren, goed leidinggeven en samenwerken.

En dat terwijl de stabiliteit van het bekende verdwijnt. Als change manager word je dus vaker geconfronteerd met onzekerheid bij de medewerkers.

Wat staat change management in de weg?

Gedeeld leiderschap wordt door sommigen ingevuld als verdeeld leiderschap. Ik denk daarentegen dat goed leiderschap er net in bestaat om het strategische, het zakelijke en het relationele te integreren en zo alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Er wordt soms ook te veel uitgegaan van de aanwezigheid van de nodige individuele competenties en de bereidheid om meer verantwoordelijkheden te nemen. Dat zie je vaak bij de kanteling van een verticale naar een horizontale structuur.

Wanneer is change management wel geslaagd?

Er zijn nog te veel organisaties waar denken en doen gescheiden worden. Er is maar één goede oplossing en dat is die twee kennisgebieden samenbrengen in een respectvolle dialoog.

Wat komt er aan bod in de opleiding Change Management?

We reiken de cursisten in de eerste plaats een aantal – soms – verrassende perspectieven aan. Bijvoorbeeld dat je als leidinggevende niet eerst oplossingen bedenkt om die vervolgens te verkopen aan je medewerkers. Het is beter om die oplossingen samen met hen te bedenken. Inspraak van bij de start is essentieel om een draagvlak te creëren voor verandering. Door middel van voorbeelden worden vervolgens veelvoorkomende valkuilen besproken. Die aanpak passen we uiteindelijk toe op een case in hun eigen organisatie.

 

Zin in meer?

Zit je zelf middenin een veranderingsproces? Verdiep je dan in de opleiding Change Management.

 

Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect