Het effect van corona op het leiderschap in de organisatie

Het effect van corona op het leiderschap in de organisatie
Bedrijven pasten zich vliegensvlug aan de coronamaatregelen aan, maar hoe uit zich dat in leiderschap? Hoe ga je als leidinggevende om met de veranderde realiteit?

We zijn op ons best wanneer we geconfronteerd worden met een zware crisis. Denk maar aan de sterke technologische vooruitgang tijdens de wereldoorlogen van de vorige eeuw. Tijdens die periodes nam de wetenschap een zeer hoge vlucht, kwam de medische wetenschap in een stroomversnelling en werden logistieke mirakels verricht. Vandaag zien we een vergelijkbaar effect. Bedrijven pasten zich vliegensvlug aan de coronamaatregelen aan. Het gevolg? Thuiswerken is een blijver. Maar hoe ga je daarmee om als leidinggevende?

Een innovatief organisatiemodel

Samenwerken op afstand vereist een aangepaste organisatiestructuur waarin teams wendbaar zijn en autonoom kunnen bepalen hoe ze een opdracht tot een goed einde zullen brengen. In deze nieuwe organisatievorm werken we samen aan een gemeenschappelijk doel. Het bedrijf heeft hiervoor een duidelijke visie geformuleerd waarmee elke medewerker zich verbonden voelt. De communicatie verloopt niet meer ‘top down’ of ‘bottom up’ maar eerder in een netwerk.

De nadruk zal hierbij liggen op het ondernemerschap van de werknemers. De nieuwe organisatie wordt een cluster van projecten waarbij de teams de middelen en verantwoordelijkheid krijgen om hun opdracht tot een goed einde te brengen. Op die manier is de organisatie wendbaar en gericht op het stimuleren van de medewerkers tot creatieve samenwerking.

Een coachende leiderschapscultuur

Om de evolutie in goede banen te leiden hebben we een ander soort leiderschap nodig. De collega’s zitten niet meer braafjes op werk te wachten aan hun grijze bureautje. Ze moeten nu zelf aan de slag en verantwoordelijkheid nemen. Deze situatie vraagt geen manager die alles voorkauwt maar een coach die in gesprek gaat, luistert en motiveert. De coronacrisis dwingt ons om ook hier actie te nemen en onze leidinggevenden te begeleiden. De organisatie moet de omstandigheden creëren waarin leidinggevenden hun resultaten kunnen behalen, terwijl ze vertrouwen geven en teams op afstand laten samenwerken.

Het ontwikkelen van een nieuwe leiderschapscultuur vraagt tijd en ondersteuning. Het grote voordeel van de crisis is dat ook het topmanagement heeft kunnen ervaren hoe groot de uitdagingen zijn bij het samenwerken op afstand. De ervaring kan hen inspireren en hen ertoe aanzetten om zelf ook het voorbeeld te geven of toch ten minste het belang van deze evolutie voor hun organisatie in te zien.

Leidinggeven op afstand

Leidinggeven op afstand wordt meer de regel dan de uitzondering. We kunnen ons hierop voorbereiden door de leidinggevenden op te leiden en hen de nieuwe leiderschapsrol aan te leren. Het is hierbij belangrijk dat de leidinggevenden de visie van de organisatie zeer goed begrijpen en ze actief uitdragen. Ook moeten ze beschikken over grondige praktische kennis van de systemen en de tools die beschikbaar zijn om de samenwerking te organiseren. Ten slotte krijgen ze de taak om de teamcohesie te bewaren en initiatieven te nemen om de persoonlijke contacten tussen de teamleden te bewaken en te stimuleren. Dit is niet voor elke manager evident. Er is nood aan een lerend netwerk waarin leidinggevenden ervaringen kunnen uitwisselen en successen kunnen delen.

Zin in meer?

Hoe coach je je team virtueel? Wat zijn de uitdagingen en valkuilen van leidinggeven op afstand? En hoe hou je je team gemotiveerd? Kom het antwoord te weten tijdens de opleiding Leidinggeven op afstand.

Wil je meer weten over de blijvende impact van corona op de bedrijfswereld? Lees dan ook de artikels De invloed van corona op de kantooromgeving en facility management en De blijvende impact van corona op hr.

Anton Maes © James Arthur

Auteur

Anton Maes is organisatiepsycholoog en de bezieler van het adviesbureau brainmove. Hij onderzocht de afgelopen 10 jaar de relatie tussen de werkomgeving en het gedrag van de gebruikers. Hij begeleidt organisaties in de transitie naar nieuwe werkvormen. Portretfoto © James Arthur

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect