Fiducré: opleidingstraject stimuleert communicatie en samenwerking

Enkele jaren geleden startte Fiducré met een bedrijfsbreed opleidingstraject rond communicatie en teamwork om de Fiducré-populatie beter te laten samenwerken. Op 1 december 2017 vervoegde een hondertal medewerkers van Record Bank, ING en het ICC de collega’s van Fiducré. Dat was een eerste belangrijke stap in de samenvoeging van alle regularisatie-, restructuring- en recovery-activiteiten in één Collections Competence Center.

 

“We hadden bij managers en medewerkers van Fiducré al eerder signalen opgevangen over stroeve communicatie en samenwerking”, vertelt Fabienne Luxen, die als HR Training Manager het opvolgproces vorm gaf. “De neuzen in dezelfde richting krijgen was ons doel.”

 

Bedrijfsbreed traject

Fiducré koos voor een opleidingstraject waarbij alle werknemers betrokken werden: met sensibilisering en coaching van senior managers en teamleiders; en interactieve, praktijkgerichte workshops en opdrachten tussendoor voor medewerkers op de werkvloer. “Ook de ondersteunende diensten zoals IT, boekhouding en administratie stapten in het traject, want zij vormen belangrijke schakels voor een goede flow in je organisatie. Om allerlei organisatorische redenen liep het traject over twee jaar, maar idealiter laat je de sessies sneller op elkaar volgen zodat het thema meer blijft leven in je organisatie.”

 

[blockquote align=”none” author=”Fabienne Luxen”]Hoewel het een hele uitdaging was om een co-creatie met alle medewerkers te organiseren, is dat essentieel gebleken om qua samenwerking en communicatie de neuzen in dezelfde richting te krijgen.[/blockquote]

 

Pijnpunten komen naar boven

Tijdens de workshops met maximaal twaalf personen uit verschillende teams mocht iedere medewerker de problemen aankaarten die hij ervoer rond teamwork en communicatie. “Er kwam vooral naar boven dat de verschillende teams veelal op een eiland werkten en dat er weliswaar overleg was tussen de teamleiders, maar dat daar zelden ideeën en successen werden gedeeld. Er was eerder sprake van concurrentie tussen de teams om de beste resultaten te halen. Ook bottom-up bleken ideeën niet door te sijpelen. Door het gebrek aan uniformiteit in de manier van werken ervoeren medewerkers bovendien vaak moeilijkheden wanneer ze om een of andere reden van team wisselden. Op zich was de feedback van de medewerkers niet verrassend; maar het feit dat een externe persoon dezelfde conclusies trok, versterkte wat iedereen al aanvoelde en sterkte de overtuiging bij alle niveaus dat er iets aan gedaan moest worden. Positief neveneffect was ook dat de medewerkers elkaar tijdens de workshop beter leerden kennen en meer inzicht kregen in elkaars job.”

 

Oplossingen co-creëren

Na het benoemen van de pijnpunten is in de workshops een interessante co-creatie gestart om afspraken te maken en concrete oplossingen te vinden. Ze werden door het management in een actieplan gegoten dat de opstap vormde naar een breder project om medewerkers in alle Fiducré-vestigingen beter met elkaar te connecteren. Fabienne Luxen concludeert: “Hoewel het een hele uitdaging was om een co-creatie met alle medewerkers te organiseren, is dat essentieel gebleken om qua samenwerking en communicatie de neuzen in dezelfde richting te krijgen.”

 

Zin in meer?

Wilt u dat uw bedrijf goed blijft samenwerken en communiceren na een fusie, integratie of reorganisatie? Informeer naar een aangepast opleidingstraject: Ilse Schepens, Learning Consultant ilse.schepens@wolterskluwer.com of bel +32 474 74 85 83 

 

 

Fabienne Luxen was ten tijde van het opleidingstraject HR Training Manager bij Record Bank. Daarvoor werkte ze in verschillende functies bij zowel ING als Record Bank. Daar was ze aan de slag als o.a. Project Leader, Senior HRO, Manager Training Distribution en Human Resources Officer.

Ilse Schepens

Auteur

Ilse Schepens is Learning Consultant bij NCOI Learning en helpt mensen bij het waarmaken van hun leerplannen en -uitdagingen. Hoe? Door samen te bekijken welke leerkeuzes bijdragen tot blijvende leerresultaten en tot de groei van de organisatie. Door de vaardigheden van interne trainers aan te scherpen. En door hulp te bieden bij het uitstippelen van een opleidingsbeleid: duidelijke behoefteanalyses maken, leerdoelstellingen formuleren en leertrajecten uittekenen.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect