Het verschil tussen public affairs en public relations uitgeklaard

by Gude Verhaert

Zowel public affairs als public relations wil een relatie opbouwen met het publiek door bepaalde strategieën te implementeren en campagnes op te zetten. Maar in methode en doel verschillen ze van elkaar. Het (h)erkennen van het verschil is cruciaal voor de efficiëntie van de organisatie en om de juiste boodschap tot bij het juiste publiek te krijgen.

 

Public affairs

Public affairs (PA) heeft betrekking op zaken die het publiek direct beïnvloeden zoals wetgeving, politiek en openbaar bestuur. De relatie wordt veelal opgebouwd tussen de organisatie en de overheid en andere belanghebbenden als aandeelhouders en vakbonden. PA communiceert over de feiten rond en de voordelen van bijvoorbeeld een bepaald project – met positieve impact op de organisatie – om zo de steun te winnen van de verschillende stakeholders.

De berichten die uitgestuurd worden door public affairs zijn minder commercieel en gelden voor langere termijn dan bij public relations (PR). Lokale aangelegenheden, vaak tussen het publiek en de wetgeving, vormen het onderwerp. Public affairs moet het enthousiasme van de belanghebbenden aanwakkeren en hun betrokkenheid stimuleren.

 

Public relations

Public relations verzorgt de informatiestroom tussen de organisatie en de gemeenschap en focust meer op de relatie met het grote publiek. Die relatie wordt versterkt door marketingacties en campagnes of door het uitsturen van.

PR is commerciëler van aard, moet de aandacht van het publiek trekken en ervoor zorgen dat de organisatie in het oog springt. Een stevige dosis creativiteit en het vermogen om telkens opnieuw originele ideeën te bedenken komt hierbij van pas. Het doel van PR kan zijn om een ‘brand’ te ontwikkelen, het imago te verbeteren en de nodige publiciteit te verkrijgen met behulp van verschillende methodes en promoties.

 

Meer weten?

Zowel PA als PR bouwt een relatie op met de gemeenschap. Daarbij is het belangrijk om steeds de afgebakende doelgroep in het achterhoofd te houden en exact te weten waar je de relatie juist wil opbouwen. Wil je zelf het heft in handen nemen, je public affairs skills aanscherpen en je public relations communicatie verfijnen? Bekijk dan zeker onze tweedaagse cursus Public Affairs en Lobbying.

Lees ook