Klanten creëren innovatiekansen

Klanten creëren innovatiekansen
Welke facetten doorloop je het best om aan innovatiemanagement te doen? Geert Vanhees, zaakvoerder van 4Growth, licht ze toe.

Innoveren is en blijft dé uitdaging binnen de bedrijvenwereld. Je moet effectief elke stap goed doen, anders klopt het eindplaatje niet. Over welke elementen hebben we het dan precies? En hoe pak je dit het beste aan? Geert Vanhees, docent van de Masterclass Innovatie en zaakvoerder van 4Growth, geeft tekst en uitleg.

Innovatie strategisch richten

Hoe je innovatie onder handen neemt, wordt bepaald door je bedrijfsstrategie. Met andere woorden, hoe ga je de markt benaderen? Je kan gaan voor efficiëntie en de beste prijs, of voor het meest kwalitatieve en innovatieve product, of misschien voor de beste oplossing op maat. Deze vragen bepalen welke innovaties overwogen moeten worden, en zullen resulteren in verschillende strategieën. Of je nu risico’s gaat nemen, je afvraagt of je je productcategorieën niet te vroeg gaat vernieuwen, of op hoeveel doelgroepen je je gaat richten…, een goede innovatiestrategie biedt hulp bij al deze aspecten, en heeft bovendien een grote impact op de slaagkansen van je nieuwe project.

Een innovatiecultuur en innovatievermogen creëren

De uitvinding bepaalt voor 25% je innovatiesucces, de resterende 75% hangt af van de geleverde inspanningen. Daarom is het innovatievermogen doorslaggevend. Dit vermogen kan je boosten met de creatie van een klimaat waarin innoveren aangemoedigd wordt. Zo kan het aanleren van creatieve technieken een bijdrage leveren, en kunnen goede processen ervoor zorgen dat innovatieve ideeën makkelijk opgevangen worden.

Een innovatief bedrijf blinkt ook uit in ‘tweehandigheid’, dit omdat mensen over het algemeen niet zo verzot zijn op verandering. Bedrijven zijn het gewend om te werken conform de verwachtingen en processen, maar innovaties zijn altijd ‘afwijkend’ en ‘storend’ en kunnen op protest stoten. Om goed te innoveren moeten bedrijven dus zowel ‘conform verwachtingen’ als ‘afwijkingstolerant’ zijn. Een bedrijfscultuur voorbereiden op innovatie is dus van groot belang.

Klanten creëren innovatiekansen: co-creatie

Bestaande klanten zijn een goed vertrekpunt voor innovatie. Met onder andere hun langetermijntrends, personae en contactervaringen, zijn ze cruciaal in het proces. De bestaande klant kan echter ook aan de voet liggen van innovatie die gericht is op nieuwe klantsegmenten. Ze brengen hun belangrijke aankoopcriteria en eventuele tips en opmerkingen met zich mee, wat een nieuwe start kan zijn. Zo kan je zelf nieuwe voorstellen ontwikkelen die nieuwe klanten kunnen aanspreken (blue ocean strategie). Het is dus essentieel om je klanten optimaal in te zetten om samen waarde te creëren.

De juiste innovaties kiezen

Met innovatie kan je inspelen op wat er door het hoofd blijft malen van het bedrijf, maar ook haar doelgroepen. Problemen, dromen, verwachtingen… ze kunnen allemaal je innovatie-strategie bepalen om zo te reageren met nieuwe producten of diensten. Het kan zijn dat je op zoek moet naar nieuwe technologie, of naar de juiste knowhow. Je binnen je organisatie flexibel opstellen, en daarbovenop externe partnerships aangaan, levert de beste resultaten op.

Wat ga je doen en voor wie? Hoe ga je pijnpunten terugschalen en nieuwe voordelen bieden aan de doelgroep? Deze vragen bieden ook nieuwe groeikansen.

Innovaties die om samenwerking vragen

Innoveren op een traditionele manier gebeurde enkel en alleen met interne en besloten processen. Je kan dit vaak verrijken door samen te werken met externe partijen. Dit kunnen zowel klanten als andere bedrijven zijn, en zelfs concurrenten. Deze open innovatie tapt uit het vaatje van de vele kennis die in de wereld voor handen is.

Strategische allianties zijn vandaag de dag de belangrijkste vorm van samenwerking, en wint het van de traditionele merger en acquisitie-aanpak. Het is dus cruciaal om partnerships te realiseren en zo innovaties samen uit te werken.

Innovatieprocessen structureren en tot een goed einde brengen

Wie voortdurend innoveert, werkt best in fases om dit doelgericht en efficiënt uit te voeren. Er bestaan verschillende modellen om een ontwikkelingstraject te ontwerpen. Zo behoud je makkelijk het overzicht, en is het pad van idee tot succesvol gerealiseerd product al veel toegankelijker. Deze benadering draagt bovendien bij tot een betere aanpak van het volgende innovatieproces.

Tegenwoordig is het gebruikelijk om niet te veel vernieuwingen tegelijk uit de grond te stampen, maar juist de klant tijdig te betrekken. Zo kunnen onnodige kosten en tijdsverspilling vermeden worden. Het is dus van belang om na te denken over de structuur van innovatieprojecten en hoe nieuwe producten en/of services het best gelanceerd worden.

Innovaties en wijzigingen in de merkstrategie

Tot slot is het belangrijk om na te denken over hoe je innovaties je merk zullen beïnvloeden. Ze versterken of verzwakken bestaande merkattributen, resulteren soms in totaal nieuwe associaties, en moeten ook wel eens oudere boodschappen tegenspreken. De verhoudingen tussen het bedrijfs- en productmerk kunnen veranderen, of partnerships kunnen nieuwe co-branding en andere initiatieven opleveren. Het is dus van fundamenteel belang om de controle over het ‘rebranden’ te bewaren.

Zin in meer?

Het complexe samenspel van elementen die innovatie bepalen is samengebracht in de volledige en praktisch bruikbare ‘Masterclass Innovatie‘. Elk van de facetten die innovatie tot de aorta van groei maken wordt uitvoerig belicht in 8 sessies:

Sessie 1: Richt je innovatie strategisch

Sessie2: Maak je bedrijfscultuur klaar voor innovatie

Sessie 3 en 4: Zet je klanten optimaal in om samen waarde te realiseren

Sessie 5: Selectiecriteria om te investeren in de juiste innovaties

Sessie 6: Innovaties uitwerken in samenwerking en partnerships

Sessie 7: Leadership in innovatieprojecten en principes voor de lancering van nieuwe producten/services

Sessie 8: Gecontroleerde rebranding bij innovaties

Avatar foto

Auteur

Groei en businessinnovatie is de dagdagelijkse praktijk van Geert Vanhees. Hij is zaakvoerder van 4Growth, een management consulting bedrijf dat focust op het realiseren van groei op basis van business -, marketing- en communicatiestrategie. Geert startte zijn carrière in marketingmanagement. Nadien werkte hij als account director en strategic planner bij internationale communicatiebureaus zoals Saatchi&Saatchi en BBDO voor hij vice president marketing werd in twee internationale b2b bedrijven. Geert doceert sinds 2004 Branding en business strategie (Vlerick Business School) en Productmanagement, Mini-MBA, CRM en Groeistrategieën bij NCOI Learning. Hij richte in 2004 4Growth op.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect