Investeren in mensen rendeert altijd. De Brussels Airlines case

Investeren in eigen medewerkers loont. Het drijft ze naar betere prestaties. Diane Cauwenberghs van Brussels Airlines vindt het echter ook een maatschappelijke taak voor werkgevers. “Werknemers verwachten van een werkgever dat ze zich kunnen ontwikkelen.”

“In het beste geval plukken wij de vruchten van die inspanningen”, zegt talentmanager Diane Cauwenberghs. “Maar investeren in mensen moet je ook in een breder economisch perspectief bekijken. Het is van belang dat het talent op onze arbeidsmarkt alle kansen krijgt om zich te ontplooien. Op de lange termijn is dat in het voordeel van alle werkgevers.”

In tijden waarin steeds meer werknemers minder jobzeker zijn, kunnen bedrijven op die manier werken aan de werkzekerheid van hun personeel. Via investeringen en opleidingen stimuleren ze hun employability.

Brussels Airlines doet dat onder andere met een management development track voor nieuwe leidinggevenden. Diane Cauwenberghs: “Samen met Kluwer kozen we voor een traject van zes maanden dat bestaat uit een mix van workshops en coaching rond people management. Het traject focust op verschillende topics: leiderschapsstijl, werkorganisatie, omgaan met weerstand, situationeel leiderschap …”

 

Formeel opvolgen
De bedoeling van de workshops is dat de deelnemers zich bezinnen over hun communicatiestijl en hun valkuilen en sterktes als teamleiders ontdekken. “In de praktijk tonen die zich bijvoorbeeld tijdens slechtnieuws- of evaluatiegesprekken”, legt Diane Cauwenberghs uit.

Tussen de workshops door kunnen de deelnemers rekenen op coaching van hun directe leidinggevenden. Diane Cauwenberghs: “Aan de hand van ontwikkelingspunten volgen de directe managers de deelnemers van het management track op. We zijn daar zeer formeel in. De ervaring leert immers dat als je opvolging te ‘vrij’ laat er vaak niets gebeurt. Tegelijk toetsen de teamleaders zo de theorie meteen aan de praktijk.”

Een grote troef van het management development track is volgens Diane Cauwenberghs het gemengde deelnemersveld. “Alle afdelingen zitten er door elkaar, wat van de opleiding de ideale plaats maakt om je interne netwerk te verbreden. We merken ook dat de setting er toe leidt dat onze leidinggevenden vragen en onzekerheden over hun werk uitspreken waar ze al langer mee worstelen, maar waar ze tot dan toe geen klankbord voor vonden. Daar merken ze dat anderen die onzekerheden ook hebben.”

 

Extern én intern
Brussels Airlines voorziet nog opleidingen, voor zijn Afrika-expats bijvoorbeeld. “Vaak werven we daarvoor young potentials aan, maar ook intern kunnen werknemers zich kandidaat stellen. Aan zo’n functie hing tot nu toe een zeer intensief leertraject van acht maanden”, zegt Diane Cauwenberghs. “Gedurende die periode volgden kandidaten of een opleiding, of liepen ze stage. Daarna werden ze uitgestuurd. Vanaf dit jaar spreiden we het traject over 18 tot 24 maanden. Zo is er meteen ruimte voor theorie én praktijk. Het voordeel is dat de deelnemers van meet af aan een toegevoegde waarde zijn voor het bedrijf. Daar bleek nood aan te zijn.”

Om de eigen medewerkers voldoende carrièrekansen te bieden, maakt Brussels Airlines alle openstaande functies ook intern bekend. “Zeggen dat internen voorrang krijgen bij de selectie is een stap te ver. Ze hebben het voordeel dat we hen kennen, maar uiteindelijk kiezen we altijd voor de beste kandidaat”, legt Diane Cauwenberghs uit.

 

 

Diane Cauwenberghs is talentmanager bij Brussels Airlines.

 

 

Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect