Inzichten en handvaten voor functioneel leidinggevenden bij BASF

De ene keer ben je gewoon collega, op een ander moment deel je de lakens uit in je team. Het is dé grote uitdaging voor assistent-ploegleiders en projectmanagers bij BASF. Speciaal voor hen ging onlangs het Functional Leader Program van start. Head of Training Alain Molinard vertelt er meer over.

 

Uitdagende sandwichfunctie

“Formeel hebben onze assistent-ploegleiders en projectmanagers geen personeelsbevoegdheden, maar in de praktijk sturen ze wel degelijk teams aan”, schetst Alain Molinard. “Projectleiders voeren een projectteam aan en onze assistent-ploegleiders vervangen de ploegleider als die geen shift heeft. Het stelt hen voor aparte uitdagingen want ze zijn peers van hun collega’s, maar toch ook net een tikkeltje anders. Dat betekent bijvoorbeeld dat je vandaag verlof vraagt aan je ploegleider, maar morgen zelf een collega verlof moet weigeren. In deze complexe ‘sandwichfunctie’ zijn de opleidingsnoden heel specifiek, maar het aanbod voor functioneel leidinggevenden is beperkt. Met Kluwer Opleidingen hebben we daarom een Functional Leader Program uitgewerkt.”

 

Vloeken mag

Hoe pak je een collega aan die te laat komt of waarvan je vermoedt dat hij een drankprobleem heeft? Waarom kun je die ene collega nooit warm maken voor een extra inspanning, terwijl de andere bij wijze van spreken staat te springen bij alles wat je vraagt? Wat zeg je tegen een collega die de veiligheidsvoorschriften aan z’n laars lapt? Het zijn maar enkele vragen waar assistent-ploegleiders mee worstelen en die in de opleiding uitgebreid worden behandeld. Aan de hand van heel concrete cases; de theorie komt alleen even aan bod als ze relevant is. Onder het motto dat je vooral veel opsteekt van je collega’s, worden in het opleidingstraject ook ambassadeurs ingeschakeld: ervaren collega’s die de lesgever aanvullen, hun visie geven en polsen welke praktische vragen er nog leven. De reacties op de pilootsessie waren enthousiast, al bleken de rollenspellen nog iets te soft. Alain Molinard: “Als je in shiften werkt, leef je dag en nacht met mekaar samen. Dan gaat het er op z’n zachts gezegd nogal direct aan toe. We sturen de rollenspellen nu dus bij om ze nog realistischer te maken. Er mag met andere woorden gerust eens stevig gevloekt worden.”

 

Kluwer Opleidingen is erin geslaagd om de wereldwijde leerdoelstellingen van BASF voor kaderleden en leidinggevende bedienden bevattelijk en beklijvend te vertalen naar onze eigen werkomgeving

 

Empathie op de werkvloer

De leerdoelstelling van het Functional Leader Program bestaat erin inzichten, handvaten en concrete oplossingen aan te reiken waarmee assistent-ploegleiders hun teams mee kunnen sturen en ontwikkelen. “Hun rol beperkt zich niet tot de werkverdeling in hun shift wanneer de ploegleider er niet is”, zegt Alain Molinard. “In de opleiding leren ze om samen met hem signalen uit de groep op te vangen en er gepast op te reageren. Verder worden ze geprikkeld om talenten te erkennen bij henzelf en bij anderen. Een eenvoudige persoonlijkheidsanalyse is vaak al een eyeopener die verklaart waarom collega’s op een bepaalde manier reageren en functioneren in het team. Medewerkers hebben vaak het idee dat resultaatgerichtheid en punctualiteit in een industriële omgeving als BASF belangrijkere eigenschappen zijn dan empathie, creativiteit of ondernemerschap. De opleiding toont hen dat je een goede mix nodig hebt en dat diversiteit bij BASF onder meer daarover gaat.”

Volgens Molinard geeft de opleiding assistent-ploegleiders ten slotte ook een idee van wat leiderschap inhoudt en of zij er talent voor hebben. “Als ze willen doorgroeien, verloopt hun zelfontwikkeling daardoor sneller en gerichter, al is het volgen van de opleiding geen rode loper naar de functie van ploegleider. Er spelen uiteraard nog andere parameters mee.”

 

De juiste partner

“Toen Kluwer Opleidingen enkele jaren geleden voor het eerst in beeld kwam bij BASF, twijfelde ik eerlijk gezegd of deze grote speler de juiste partner was om empathisch mee te gaan in ons opleidingsverhaal. Maar de eerste samenwerking was een schot in de roos. Dat was in het kader van het opleidingstraject New Leader Program in 2015 en 2016. Kluwer Opleidingen is er toen in geslaagd om de wereldwijde leerdoelstellingen van BASF voor kaderleden en leidinggevende bedienden bevattelijk en beklijvend te vertalen naar onze eigen werkomgeving. Het opleidingstraject kreeg zo veel goede feedback dat we niet geaarzeld hebben om ook voor het Functional Leader Program met Kluwer Opleidingen in zee te gaan.”

 

Zin in meer?

Interesse in een opleidingstraject op maat van úw functioneel leidinggevenden? Contacteer Learning Consultant Ilse Schepens voor een inspirerend gesprek – ilse.schepens@wolterskluwer.com of bel +32 474 74 85 83 .

Avatar foto

Auteur

Ilse Schepens is Learning Consultant bij NCOI Learning en helpt mensen bij het waarmaken van hun leerplannen en -uitdagingen. Hoe? Door samen te bekijken welke leerkeuzes bijdragen tot blijvende leerresultaten en tot de groei van de organisatie. Door de vaardigheden van interne trainers aan te scherpen. En door hulp te bieden bij het uitstippelen van een opleidingsbeleid: duidelijke behoefteanalyses maken, leerdoelstellingen formuleren en leertrajecten uittekenen.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect