Maak uw bedrijf strategisch wendbaar

by NCOI Learning Team

De wereld verandert sneller, dus organisaties moeten zich even snel kunnen aanpassen. Bedrijven die niet open staan voor verandering, zijn gedoemd om te verdwijnen. Waar een bedrijf in 1955 nog gemiddeld 45 jaar bestond, is dat vandaag slechts 15 jaar. Agile werken wordt daarom de norm.

 

Agile staat voor snel anticiperen op een veranderende markt. Bedrijven moeten veel wendbaarder gaan werken en hun manier van bedrijfsvoeren hier ook op afstemmen. Deze strategische wendbaarheid wordt een van de topprioriteiten voor leidinggevenden. De tijd van lange strategietrajecten en vaste langetermijnplannen is voorbij. Sneller anticiperen is een must voor bedrijven, zowel op de markt en trends, als nieuwe behoeften van de klant. Dit vraagt om een strategie en businessmodel waar veel flexibeler mee wordt omgesprongen. Niet enkel kleine start-ups, maar ook traditionele bedrijven moeten nu op de kar van het wendbaar werken springen.

 

          1. Blik naar buiten

Blijf alert voor trends, ontwikkelingen, kansen en bedreigingen in de markt. Strategische alertheid is dus noodzakelijk in je organisatie. Dit kan via marktonderzoek en trendwatching, maar ook door samen te werken met klanten, leveranciers, stakeholders, bedrijfsnetwerken… Zo weet je wat er leeft. Hoe groter de kennis van de markt, hoe groter de kans dat je tijdig nieuwe marktkansen en ontwikkelingen ontdekt.

 

          2. Verbindend leiderschap

Zorg dat intern alle neuzen in dezelfde richting staan. Dit doe je door op elk bedrijfsniveau prioriteiten vast te stellen, idealiter afdelingoverstijgend. Processen en systemen moeten over de afdelingen heen kunnen meebewegen: mensen, middelen en budgetten. Dit vraagt om snelle en dynamische beslissingen door een brede groep managers en externe partijen die allen betrokken partij zijn.

 

          3. Zelforganiserende teams

Hiërarchie en bureaucratie horen niet thuis in een wendbare organisatie. De tijd van top-down gestuurde organisaties is voorbij. Wel wordt er gewerkt in kleine resultaatgerichte eenheden en zelforganiserende teams. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden hierin gedelegeerd. Teams krijgen de verantwoordelijkheid om snel te beslissen en te handelen als de omstandigheden dit vragen.

Dit vraagt om een open cultuur, het delen van informatie en het mogen maken van fouten in een lerende organisatie. De teams werken flexibel en moeten zich snel kunnen aanpassen aan een nieuwe strategie.

 

          4. Aanpasbare processen

Rigide ICT-systemen zijn nefast voor een wendbare manier van werken. Ze vormen een obstakel voor het snel aanpassen aan nieuwe marktkansen en passen niet binnen een cultuur van verandering. ICT-processen worden best flexibel aangepakt, bijvoorbeeld via nieuwe concepten en hulpmiddelen, zoals ICT-frameworks, modularisatie, software as a service…

Applicaties moeten heel snel ontworpen en uitgerold kunnen worden. Digitale technologieën worden ingezet om nieuwe businessmodellen in het leven te roepen.

 

          5. Flexibele strategie

Een continu en flexibel strategieproces is prioritair voor een bedrijf. Hiervoor is het belangrijk om een langetermijnvisie te hebben die je terugkoppelt naar het heden. Vervolgens bepaal je je doelen en maak je op basis van de externe omstandigheden en interne flow een concreet actieplan voor nu en met grotere strategische projecten voor op lange termijn. Dit proces verbeter je continu door alert te blijven voor een wereld in verandering.

 

Zin in meer?

Schrijf je in voor de opleiding Strategie vanuit de praktijken leer hoe je een strategie kan ontwikkelen voor de toekomst. Je maakt kennis met een waaier van werkmethoden en modellen die je meteen toepast op concrete casestudy’s en groepsopdrachten.

Een ambitieuze, haalbare langetermijnstrategie en wendbare innovatieprocessen zijn deze dagen essentieel in onze data-driven en snel veranderde wereld. De opleidingen uit het aanbod rond ‘strategie & innovatie’ bieden je daarom de nodige inzichten en vaardigheden om je organisatie op lange termijn te versterken.

 

Bron: Frankwatching.com

Lees ook