“Mini-MBA biedt overall view”

“In mijn carrière behartigde ik verschillende sales- en marketingfuncties. Ik kreeg ook meer verantwoordelijkheden waardoor ik de behoefte kreeg aan een dieper inzicht in de verschillende divisies van een organisatie”, zegt Antonella Van Extergem.

 

Antonella Van Extergem werkt al elf jaar bij Dentsply Implants en leidt er het achtkoppige salesteam voor België en Luxemburg. Eind vorig jaar volgde ze de Mini-MBA van Kluwer Opleidingen. “Binnen Dentsply volgde ik al meerdere salesgerelateerde opleidingen. Ook extern volgde ik geregeld opleidingen rond sales, coaching en leadership. Maar doordat ik meer verantwoordelijkheden kreeg en ik ook lid ben van het management team, kreeg ik de behoefte aan meer inzicht in alle bedrijfsprocessen, structuren en terminologieën. Het initiatief om deze opleiding te volgen kwam dus helemaal van mezelf,” vertelt ze.

 

Overall view

Vooral de ‘overall view’ en de opbouw uit verschillende modules van de Mini-MBA spraken haar aan. Antonella keek naar eigen zeggen vooral uit naar de financiële module. Beantwoordde die aan haar verwachtingen? “Zeker. Het was een zeer professionele trainer die al snel liet zien dat finance ook fun kan zijn. Dit is dan ook de module waar ik persoonlijk het meest van heb opgestoken.
De module over human resources was echt een eyeopener voor Antonella. “Het viel me op dat de rol van human resources de laatste jaren enorm geëvolueerd is. En dat is ook nodig, want HR is niet louter uitvoerend, het is veel meer dan dat.” Voor de uitoefening van haar huidige functie had Antonella dan weer het meest aan projectmanagement en changemanagement, en ook wel aan strategisch management, vertelt ze.

 

Business case met veel tentakels

Voor het sluitstuk van de Mini-MBA, de business case, koos Antonella bewust voor een onderwerp met raakvlakken met alle deelaspecten van de opleiding: het starten van een eigen zaak. “Zo kwam ik in contact met alle verschillende domeinen en moest ik wel dieper ingaan op al die onderwerpen. En dit alles onder de begeleiding van professionals die vertelden wat haalbaar was en wat niet. Alleen al voor de business case zou ik deze opleiding aanraden aan iedereen met een managementfunctie en aan wie een eigen zaak wil starten.”

 

Eigen engagement is een plus

De Mini-MBA duurt tien dagen, a rato van één dag per week. Met uiteraard ook huiswerk. “Het interessante aan deze opleiding is dat je er zoveel tijd aan spendeert als je zelf wil. Je krijgt referenties en een leeslijst per module. Ik had zelf voor deze opleiding gekozen, mijn engagement was dus zeer groot,” vertelt Antonella. “Per module spendeerde ik zo’n drie à vier uur, naast de aanwezigheid tijdens de lesuren zelf. En aan de business case besteedde ik uiteindelijk minstens drie volle weekends.”

Antonella zou zonder aarzeling opnieuw zo’n Mini-MBA volgen: “Er is het educatieve aspect, dat heel up-to-date is. Daarnaast merk je dat de docenten uit de bedrijfswereld komen, hun inzichten zijn dus zeer praktijkgericht. En tot slot is er de groepsdynamiek. De Mini-MBA wordt gevolgd door mensen met een verschillende achtergrond, uit diverse sectoren en van alle leeftijden. Ik kon dus ook mijn netwerk uitbreiden.”

Antonella Van Extergem is Sales Manager Belux bij Dentsply Implants.

Ook interesse om deel te nemen aan de Mini-MBA?

Hier vind je meer info over de opleiding en kan je inschrijven.

 

Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect