Mini-MBA geeft manager beter inzicht op korte tijd

“Wie geen opleiding volgt, gaat achteruit zonder dat hij het beseft”, zegt Danny Buysens. En dus volgt hij verschillende opleidingen per jaar, zoals de Mini-MBA van Kluwer Opleidingen.

Danny Buysens werkt sinds 1999 bij het technologiebedrijf Barco, eerst als support engineer, nu als product- en marketingmanager. Zijn specialisaties zijn de visualisatietoepassingen die Barco ontwikkelt voor de Air Traffic Controller. Die worden gebruikt tijdens verschillende fases van een vlucht. Technische materie waarvoor enige managementkennis nodig is om het maximale te halen uit de levenscyclus, de ontwikkeling en de marktintroductie van die producten.

Om die reden volgt Danny Buysens verschillende opleidingen per jaar. Zo schaaft hij zowel zijn soft- als hard skills bij. Werknemers leren best graag, bleek nog uit de Kluwer Learning Indicator 2013. Danny Buysens bevestigt dat. “Ook al kruipt er vaak best wat tijd in een opleiding, ik ben toch altijd blij als ik iets bijgeleerd heb. In mijn job is het ook nodig om voortdurend bij te leren.”

 

Doorgroeien
Dit voorjaar volgde hij een Mini-MBA via Kluwer Opleidingen. “Ik ben daaraan begonnen met het idee om mijn praktijkervaring te toetsen aan meer generieke managementcompetenties. Tegelijk wou ik zo ook iets bijleren over management, bekeken vanuit een bredere invalshoek dan enkel mijn job. Het uiteindelijke doel is om de bagage te hebben om verder te blijven groeien binnen de organisatie en zo de grenzen van mijn werkterrein verleggen”, legt Danny Buysens uit.

Ook die motivatie vertoont een duidelijke gelijkenis met de resultaten van de Learning Indicator, waaruit blijkt dat managers vaak lange tijd ‘on the job’ leren vooraleer ze écht opleidingen gaan volgen. Het goede nieuws voor hen is dat een kwart van de HR-professionals zegt het komende jaar meer aandacht te willen besteden aan de opleiding van hun kader. Vorig jaar was dat minder dan één op de vijf.

 

Leiderschap én HR
Over de gevolgde Mini-MBA is Danny Buysens tevreden. Het programma, dat tien dagen duurde en telkens een dag per week in beslag nam, was intensief maar het loonde de moeite. “We kwamen in aanraking met verschillende modules, van leiderschap tot HR. De rode draad was een mini-business case of verbeterproject uit je eigen werkervaring. In een presentatie op het einde van de opleiding moest je tonen dat je die case kon voorstellen op basis van de modules die je doorlopen had. Ook het financiële aspect was daarbij belangrijk. Aan elke les ging een voorbereiding vooraf. Het voordeel daarvan was dat je telkens meteen mee was en goed kon volgen.”

Inhoudelijk zat de Mini-MBA goed. De modules sloten goed aan op de noden die Danny Buysens dagelijks ervaart. “Verkopers getraind en gemotiveerd houden, prioriteiten kunnen stellen en business cases goed voorbereiden. Daarnaast is het voor mij van belang dat ik collega’s kan ‘meekrijgen’ in projecten.”

 

Efficiënter werken
Als product- en marketing manager is hij dagelijks in de weer met productproposities, kost en verkoop. “Tijdens de module Finance heb ik wel degelijk iets opgestoken over het verder uitdiepen en scherper stellen van een business case. Zo kan je efficiënter en correcter beslissingen nemen. Onze projecten hangen vaak af van vragen over de beschikbaarheid van middelen, mensen en kennis. Daar moet je vanuit een breed perspectief over kunnen nadenken.”

Het grote voordeel van de Mini-MBA die Danny Buysens gevolgd heeft, vindt hij dat hij nu beter kan inschatten wat collega’s met een andere professionele achtergrond van hem verwachten. “Verder is het gewoon goed om je regelmatig bij te scholen. Wie dat niet doet, gaat achteruit zonder dat hij het beseft.”

 

 

Danny Buysens is product- en marketing manager Air Traffic Control bij Barco.

 

 

Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect