Must-have in 2016: future-proof opleidingen

In het najaar van 2015 vroeg Kluwer Opleidingen ruim 2.500 professionals naar hun toekomstvisie en plannen op het vlak van opleidingen. Onder hen 533 managers, 842 HR-professionals en 1.165 medewerkers.

Er kwamen heel wat interessante vaststellingen naar boven, die voor managers als handige achtergrondinformatie kunnen dienen voor hun opleidingsbeleid enerzijds, en hun eigen professionele ontwikkeling anderzijds.

 

#1 Future-proof organisaties hebben future-proof medewerkers nodig

De meerderheid van de professionals ziet de toekomst rooskleurig in. Toch zegt 27% van de medewerkers op te zien tegen de veranderingen in zijn job. 19% van de managers en 15% van de HR-verantwoordelijken delen die mening. Op vlak van opleiding en ontwikkeling zijn managers en HR het eens: de nadruk moet liggen op het klaarstomen van de medewerkers voor de toekomst. Want aan een future-proof organisatie kan je enkel bouwen als iedereen binnen het bedrijf zich klaar voelt voor de toekomst. Inclusief managers.

#2 Gen Y: de leiders van morgen

Gen Y, de generatie professionals tussen 20 en 30 jaar, palmt steeds meer plaatsen op de arbeidsmarkt in. Zij kijken anders aan tegen opleidingen dan hun oudere collega’s. Al jarenlang zien we hoe professionals klassikale opleidingen met stip op een zetten als het gaat over leervormen. Gen Y zorgt op dit gebied voor een interessante kentering: informeel leren, vooral van hun collega’s en managers, maar ook via externe bronnen als social media, krijgt bij hen de voorkeur.

07-topic_7

Ambitie hebben ze ook in overvloed: ze zien hun professionele toekomst rooskleuriger in dan hun oudere collega’s, en hebben meer plannen om hun leidinggevende en people management skills aan te scherpen. Leren doen ze overduidelijk om door te groeien.

 

#3 Manager: stimulans of belemmering?

Gevraagd naar welke factoren hun medewerkers stimuleren om bij te blijven, antwoorden managers in 44% van de gevallen dat het vooral de leidinggevende is die daar een positieve rol in speelt. 36% noemt de bedrijfscultuur. De waarheid ziet er minder rooskleurig uit: slechts 21% van de medewerkers noemt zijn manager als stimulans, met de Gen Y-respondenten als uitzondering. Bijna een op de tien noemt zijn manager zelfs een belemmering om bij te blijven. Opvallend is dat managers zelf die mening delen: 14% zegt tegengehouden te worden door de eigen leidinggevende om bij te leren. Daarnaast spelen voor managers vooral de grote tijdsinvestering en beperkte opleidingsmogelijkheden een belemmerende rol in hun leertraject. De belangrijkste stimuli zijn professionele uitdagingen (nieuwe taak of vraagstuk) en technologie.

09-topic_9

 

Ook bij Kluwer Opleidingen hebben we deze resultaten goed bekeken. Hier kan u een overzicht vinden van alle opleidingen die interessant kunnen zijn voor managers, tot welke generatie ze zich ook rekenen, welke future-proof plannen ze ook hebben en welke leervorm ze ook verkiezen.

Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect