Strategie betekent keuzes maken. Grote en kleine.

by Gude Verhaert

Strategie is niet alleen weggelegd voor de top. Elke dag maken professionals keuzes. Over de aanpak van een project. Over de tijdsverdeling tussen operationele opvolging en de analyse van een nieuwe markt . Strategie betekent keuzes maken in het geheel van korte en lange termijndoelstellingen.  De impact van deze keuzes is de ene keer al wat groter dan de andere.. Bij het maken van professionele keuzes  stellen we onszelf een aantal vragen:

  • Hoe goed ben je geïnformeerd over de businesssituatie of keuze waarvoor je staat?
  • Kan je de toekomstige gevolgen inschatten van  je keuze?
  • Ben je je bewust van de impact van je keuze?

De echte helden:  Strategy Execution Heroes

Het feit dat we leven in een VUCA- wereld – Volatile, uncertain, complex and ambiguous  – maakt dat  we soms (strategische) beslissingen  moeten nemen, zonder dat we alles in kaart hebben. En dat we onze keuzes vaker moeten bijsturen dan ons lief is. Hoe je hiermee om gaat vroegen we aan Jeroen de Flander, een internationale strategie-expert én ambassadeur. “Een van de moeilijkheden bij strategie is dat mensen er vaak hele wollige ideeën bij hebben. Voor mij is de meest eenvoudige samenvatting: een keuze maken.” stelt hij.  

Expert of cross-functionele generalist?

Meer kennis en inzicht helpen je om betere strategische keuzes te maken. Die kennis beperkt zich nooit tot je eigen vakdomein of specialisatie. Meer en meer wordt verwacht dat je over het muurtje van je eigen functie kijkt. Deze evolutie – van expert in je domein naar multi-inzetbare generalist – kwam ook duidelijk naar voor in de Kluweranalyse bij 300 professionals: “Een groeiend aantal professionals in marketing, ICT, logistiek, operations, enzovoort willen praktische inzichten in een onvertrouwd domein om zo hun functie beter te kunnen uitoefenen.” Met het Business Essentials Congres  speelde Kluwer in op deze gezonde ambitie van professionals naar meer ‘business acumen’ en een breed inzicht in alle bedrijfsprocessen. Jeroen de Flander was keynote speaker op het Business Essentials Congres en stelt uitdagende vragen over:

  • Hoe ga je van strategie op papier over naar de ‘echte’ wedstrijd van de strategie-implementie?
  • Wat is de slimste manier om je strategie op te volgen?
  • Welke KPI’s zijn zinvol en hoe ga je ze meten?

Jeroen De Flander, strategie-implementatie ambassadeur, auteur van oa “Strategy Execution Heroes” en “The execution Shortcut”.

 

Lees ook