Uw leiderschap onder de loep

by NCOI Learning Team

Veel organisaties investeren in de ontwikkeling van leiderschap. Ze willen leidinggevenden die samen met hun teams de ondernemingsstrategie realiseren. Maar hoe weet je wát die leiders nog moeten leren? Welk leiderschap je organisatie nodig heeft? En of dit aan te leren is? Wolters Kluwer Opleidingen stelt Crystal Leadership voor: de weg naar effectief leiderschap voor je organisatie. Mirya Pollmann en Katelijne Rotsaert lichten dit unieke concept graag toe.

Waarom ontwikkelde Wolters Kluwer het Crystal Leadership-concept?

Katelijne: We merkten dat ondernemingen vaak moeilijk kunnen bepalen welke leiderschapskwaliteiten ze nodig hebben om blijvend succesvol te zijn. De verwarring neemt alleen maar toe door de vele – vaak tegengestelde – hypes, kreten en onderbouwde overtuigingen in boeken en op websites en blogs. Maar ook de snel veranderende omgeving (VUCA-wereld) en het tempo waarin organisaties evolueren, zetten teams en hun leiders voor andere uitdagingen dan vroeger. En daardoor zijn andere vormen van samenwerken en leiderschap nodig.

Mirya: Onze ambitie was een concept te vinden dat we kunnen toepassen op alle sectoren, alle hiërarchische niveaus, alle organisatievormen en alle organisatieculturen. Een concept dat dus werkt voor operationeel leidinggevenden én executives, voor klassiek hiërarchische organisaties én netwerkorganisaties. We koppelden onze praktijkervaring met duizenden leidinggevenden en honderden organisaties aan recente publicaties en onderzoeken uit Angelsaksische en Latijnse hoek. Het Crystal Leadership-concept was geboren.

Het concept gaat verder dan dat wat de klant vraagt?

Katelijne: Inderdaad, want zijn vraag wijst niet altijd de weg naar de meest zinvolle initiatieven op dat moment. De klant weet vaak gewoon niet wat cruciaal is om zijn strategie te verwezenlijken. Dat zoeken we samen met hem uit door het gesprek aan te gaan vanuit zíjn context en strategie. En dan bekijken we samen welke aspecten van het leiderschap we nog verder ontwikkelen, vanuit al aanwezige sterkten en nog weinig benutte elementen.

Vanwaar de vergelijking met een sneeuwkristal?

Mirya: In een koude atmosfeer condenseert waterdamp meteen naar ijs. Eén voorwaarde: er is een klein stofdeeltje aanwezig. Het ijs hecht zich daaraan vast in een zeshoekige structuur. Die groeit dan verder. De basis van elke structuur verschilt. Daardoor krijg je verschillende sneeuwvlokvormen, maar wel telkens met zes armen. Elke metaforische arm staat voor een intelligence: drie rationele – Information, Strategic, & Execution Intelligence – en drie relationele – Self, Emotional en People, Relations & Systems Intelligence. Zoals een kristal uniek is, heeft elke leidinggevende ook zijn of haar eigen unieke eigenschappen, geschiedenis, behoeften en vragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hoe breng je de uitdagingen van de klant in kaart?

Katelijne: Met gerichte vragen over de 6 intelligences gaan we samen op zoek naar de leiderschapsnoden. Dat levert vaak verrassende resultaten op, zoals de onthulling van dieperliggende behoeften. Stel: een klant ondervindt conflicten binnen een team. Wat blijkt? Die zijn te wijten aan de verhoogde druk door veranderingen in de organisatie. Om zo’n probleem op te lossen, heb je dus meer skills nodig dan conflicthantering alleen. Daarvan is een organisatie zich niet altijd bewust.

Weten organisaties altijd waar ze naartoe willen?

Mirya: Dat hangt af van de klant. Recent vroeg het management van een net overgenomen organisatie naar een opleiding voor haar nieuwe leidinggevenden over leiderschapsvaardigheden. Zelf dachten ze aan een opleiding situationeel leidinggeven. Tijdens het verkennende gesprek bleek dat ze van hun nieuwe leidinggevenden verwachtten dat ze een nieuwe cultuur in hun teams zouden creëren. Maar toen we dieper ingingen op die nieuwe cultuur, was die helemaal niet helder gedefinieerd. We stelden dan ook voor dat het managementteam eerst de gewenste cultuur en het gewenste leiderschap zou scherpstellen.

Katelijne: Het is niet de bedoeling dat Crystal Leadership de klant in een bepaalde richting stuurt. We stellen wel vast waarmee hij bezig is en wat hij wil bereiken. En door onze vragen ontdekt hij vaak dingen waaraan hij nog niet heeft gedacht. Dat kan confronterend zijn, en  tegelijkertijd verhelderend en leerrijk.

Moet een organisatie alle zes intelligences ontwikkelen?

Mirya: Een minimale aanwezigheid van elk van de zes intelligences is toch een must. Hoeveel aandacht elke intelligence precies vraagt, hangt sterk af van de context, maturiteit en strategie van de organisatie.

Katelijne: Een voorbeeld: de leidinggevenden van een organisatie zijn al sterk in Self Intelligence en People, Relations & Systems Intelligence. Maar in drukke of stressvolle perioden laten ze hun teamleden aan hun lot over. Hun organisatie is misschien wel mensgericht, maar de leidinggevenden ondersteunen hun teams onvoldoende om met werklast om te gaan in onverwachte veranderende omstandigheden. Crystal Leadership maakt helder dat er meer Execution Intelligence nodig is om prioriteiten te stellen en processen te ontwikkelen.

Welke vragen komen zoal aan bod als je met het Crystal Leadership-concept aan de slag gaat?

Katelijne: Om je enkele voorbeelden te geven: voor de Information Intelligence stellen we bijvoorbeeld deze vragen:

  • Hoe gaat u om met (afwijkende) meningen waarmee de meerderheid niet meteen akkoord gaat?
  • Hoe organiseert u het delen van kennis binnen en buiten uw organisatie?

Of enkele voorbeeldvragen over Execution Intelligence:

  • Hoe gaan uw leidinggevenden om met het stellen van prioriteiten voor het team in functie van de strategie? Bv. bij onderbezetting, onverwachte workload vanuit één aspect van de job, … ?
  • Hoe worden resultaatgerichte afspraken gemaakt en opgevolgd met het team en/of de teamleden?

Mirya: Met de vragenset gaan we aan de slag met het HR- en L&D team. Zo kunnen we samen met hen het management uitdagen op de 6 verschillende intelligences. Met de resultaten van deze oefening werken we dan indien gewenst een aangepast ontwikkelplan uit. Daarbij pinnen we ons niet vast op één methodiek of leervorm. We hebben heel wat ervaring met blended leertrajecten en kiezen samen met onze klant de gepaste vorm.

Auteurs:

Katelijne Rotsaert is trainer, coach en facilitator bij Kluwer Opleidingen / Linkpower  en werkt ook als zelfstandig organisatiecoach en trainer. Ze begeleidt individuen, teams en organisaties die kwalitatiever willen samenwerken om resultaten te halen, vaak in veranderende omstandigheden. Voorheen werkte zij 10 jaar in managementfuncties met verantwoordelijkheid over diverse teams, sales en business development. Als gecertifieerde (team-)coach maakt ze deel uit van het wereldwijde netwerk van Organization & Relationship Systems Coaches (ORSC ™). Katelijne traint in de topics: leadership, change en coaching.

Mirya Pollmann is trainer, coach en facilitator bij Kluwer Opleidingen / Linkpower. Ze helpt mensen en organisaties omgaan met veranderingen en geeft training en coaching in leadership, communicatie, team dynamics, organisatieverandering en NWOW. Mirya heeft 32 jaar ervaring in HR en internationale businessomgevingen.

 

 

Meer weten?

Crystal Leadership brengt de sterktes en de uitdagingen van het leiderschap in uw organisatie in kaart. Het maakt inzichtelijk waar uw bedrijf nu staat en welke leiderschapsontwikkeling er nodig is.

Het Crystal Leadership-concept werd ontwikkeld door het Kluwer/Linkpower-team, dat bestaat uit professionele coaches/trainers met een jarenlange ervaring in leadershiptraining en –ontwikkeling:

  • Mireille Bavré
  • Marylin Hazeldine
  • Mirya Pollmann
  • Katelijne Rotsaert
  • Vera Vanderlocht

Interesse in een Crystal Leadership-oefening in uw organisatie? Neem dan contact op met Koen Dierckx: koen.dierckx@wolterskluwer.com – tel.: +32 15 36 21 78.

 

Lees ook