Zo wordt jouw organisatie data-driven

Zo wordt jouw organisatie data-driven
Elk bedrijf kent het belang van data verzamelen. Maar veel organisaties beheren die gegevens niet goed. Een strategie op lange termijn is daarom essentieel.

Anno 2021 kent zowat elk bedrijf het belang van data verzamelen. Maar uit onderzoek blijkt dat veel organisaties die gegevens niet goed beheren. Daarom is het belangrijk om een strategie op lange termijn uit te bouwen, die gedragen wordt door heel het bedrijf. Het vraagt vaak slechts een kleine inspanning om de fundamenten van een data cultuur te leggen maar het levert wel een groot competitief voordeel op. Met deze vijf stappen pluk je ook daadwerkelijk de vruchten van de goudmijn die data zijn!

1. Maak van data jullie DNA

Een solide datastrategie begint met de vraag: wat levert het ons bedrijf specifiek op? Het antwoord moet duidelijk zijn voor alle medewerkers. Zij moeten bovendien allen toegang hebben tot data en deze gebruiken als basis voor hun beslissingen. Het creëren van een data cultuur kan alleen maar door de juiste opleidingen aan te bieden op alle niveau’s van het bedrijf. Daarnaast is het belangrijk om het juiste talent aan te trekken. Naast analytische data professionals, vul je je team best aan met medewerkers met business ervaring én een gezonde interesse. De link leggen naar interne bedrijfsbeslissingen en menselijke factoren is immers van belang. Want hoewel het verwerken van data steeds meer geautomatiseerd gebeurt, blijft de menselijke input het belangrijkst.

2. Investeer in technologie

Data cultuur of niet… Zonder de juiste architectuur, zakt het huis in elkaar. Daarom is het cruciaal om te investeren in een robuust systeem om data te verwerken. De juiste technologie zorgt ervoor dat data vlot verzameld en gedeeld worden en faciliteert de toegang en kwaliteit van de gegevens. En dat heeft een rechtstreekse invloed op de beslissingen voor jullie business. Wees dus niet bang om voor moderne technologie te kiezen zoals Power BI om data te delen en cloud computing om data te beheren. Alleen op die manier worden data gedemocratiseerd binnen het bedrijf.

3. Stop het silo denken

Vaak is het probleem niet dat er te weinig data voor handen zijn, maar dat ze verstopt zitten. Door data uit silo’s te halen en geavanceerde analysetools te gebruiken, kan men op een snelle manier data identificeren, catalogiseren en gebruiken. Zorg er dus voor dat data niet zomaar ergens gedumpt worden en geef de juiste mensen toegang om de gegevens te delen. Transparantie, vertrouwen en innovatie gaan hand in hand.

4. Maak van privacy een pijler

Data geven ons de nodige informatie om processen te verbeteren en het bedrijf beter te doen functioneren. Maar aan het verzamelen van gegevens is ook een groot risico verbonden: het niet voldoende beschermen van gevoelige informatie. Het aantal data lekken en digitale inbraken is de laatste jaren fors toegenomen. Maar privacygevoelige informatie kan ook misbruikt worden door het bedrijf zelf. Daarom is het belangrijk dat data-driven organisaties een grondige kennis van de huidige privacywetgeving hebben om boetes te vermijden en hun klanten te beschermen.

5. Zie je datastrategie als een return on investment

Het verzamelen van data is geen aparte activiteit in het bedrijf maar moet integraal deel uitmaken van de business. Niet als handige surplus maar als mogelijke oplossing voor bedrijfsvraagstukken. Investeren is een goede datastrategie verdien je sowieso terug. Want data zijn veel meer dan een handige analysetool.

Zin in meer?

Wat levert het je op?

Bedrijven met een goede datastrategie genereren meer winst, een betere klantendienst, efficiëntie en groei. Volgens het McKinsey Global Institute hebben data-driven organisaties 23 keer meer kans om klanten aan te trekken, zes keer meer kans om die te behouden en 19 keer meer kans om daar een winstgevend resultaat aan te koppelen.

Waar wacht je op?

Leer hoe je als manager data intelligent inzet om maximale waarde te creëren voor je bedrijf en je klanten. Schrijf je nu in voor onze opleiding Datastrategie: driver voor businessresultaten!

Avatar foto

Auteur

Hans Bergen is productmanager voor opleidingen in Marketing, IT en Business Management. Hij volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen in de vakgebieden op en vertaalt ze naar hands-on opleidingen in lijn met de leerbehoeften van professionals.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect