Legal

Waarop moet een bedrijf letten voor een juiste contractuele set-up bij detachering en gelijktijdige tewerkstelling? Meester Sophie Maes, specialist ter zake, legt uit….
We dreigen wel eens te verdrinken in de dagelijkse stroom aan mails. Welke nieuwe functionaliteiten van Outlook maken ons werkleven dat tikkeltje makkelijker?…
Waar staat het ondertussen met het nieuwe verbintenissenrecht? Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden? En wat is hun invloed? Ontdek het hier!…
Het Vlaamse decreet rond vriendenerfenis is sinds 1 juli 2021 van kracht. Ben jij al volledig op de hoogte van wat deze vernieuwing precies inhoudt?…
De wetgeving omtrent goederenrecht wordt aangepast aan onze tijden. Vooral voor vastgoed staan er heel wat veranderingen op stapel….
Voor niet-juristen blijft het vaak een moeilijke klus om alle clausules van een contract correct te interpreteren. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?…
Hoe bied je uitdagingen het hoofd en behoud je plezier in je werk en in je leven daarnaast? Kleine stappen, voor grootse resultaten!…
Ontdek de positieve kant van perfectionisme en leer je ervan bewust worden, bij jezelf en collega’s….
Wat zijn de recente ontwikkelingen in het faillissementsrecht? Er wordt verwacht dat de coronacrisis tot nieuwe bijsturingen zal leiden, en ook Europese invloeden vinden hun weg naar België….
Of je als paralegal nu een bedrijfsjurist, advocaat of notaris assisteert, je job vraagt vandaag veel verantwoordelijkheidszin en flexibiliteit. Maar welke skills worden in de toekomst verwacht van de…
Vanaf 2021 zal het goederenrecht sterk wijzigen. Welke nieuwigheden mogen we verwachten? En wat is de link met burenhinder?…
Via de collectieve schuldenregeling geef je de schuldenaar de kans om zijn schulden af te betalen en toch een menswaardig bestaan te leiden….
Klassiek werd gesteld dat partijen hun betwistingen niet meer bij de rechtbank aanhangig konden maken eenmaal de notaris-vereffenaar werd aangesteld….
De wetgeving inzake sociale verkiezingen onderwerpt de voordracht van de kandidaten aan een reeks strikte regels en termijnen….
Een zorgvolmacht biedt voor meer en meer mensen een antwoord op de vraag: wat als ik zelf niet meer kan beslissen? Advocate Ariadne Van den Broeck geeft tekst en…
Waar moeten de partijen zeker rekening mee houden bij het opstellen van een gemeenrechtelijk huurcontract? Meester Lien Bellinck legt uit….
Begin 2020 worden de nieuwe internationale handelsvoorwaarden gewijzigd. Prof. Dr. Ralph De Wit bespreekt de impact hiervan….
Tijdens een administratieve visitatie mogen computerbestanden gekopieerd worden, met als doel het vaststellen van de regelmatigheid van de aangifte in de inkomstenbelastingen. Een blik op rechten, plichten, privacy en…
Waar staan we vandaag met de arbeidsmigratie en de single permit? Sophie Maes, vennoot bij Claeys & Engels, legt uit….
Sinds 2007 ben je als bedrijf verplicht om voor elke nieuwe werknemer een peter of meter aan te stellen. Deze ervaren werknemer ondersteunt de nieuwe collega tijdens zijn of…

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect