Logistiek & inkoop

Nu we stilaan terugkeren naar het normale leven, is het het ideale moment om na te denken over de alternatieve werkplek, waarin duurzaamheid, de toekomst en het welzijn van…
Op 19 januari ’21 verscheen in het Staatsblad een bericht over het meedelen van statistische gegevens over de overheidsopdrachten onder de Europese drempel….
Gunningscriteria: kies je voor kwaliteit of prijs? Vroeger vroeg je een globale prijs op. Vandaag kopen we steeds vaker complexe zaken….
Hoe zullen onze kantoren eruitzien na corona? Een goede mix vinden tussen thuiswerk en werken op kantoor wordt de uitdaging. De kantoren zullen evolueren naar ontmoetingsplekken….
Corona heeft een enorme invloed op onze manier van werken. Ook de kantooromgeving zal deze impact ondervinden, en evolueren naar een ontmoetingsplek….
Corona bracht een nieuwe manier van samenwerken met zich mee. Hoe kunnen teamleden en leidinggevenden daar optimaal mee omgaan?…
Er is wat kennis nodig om in de wereld van de overheidsopdrachten je weg te vinden zonder je in de details te verliezen. Tony Mortier legt in zijn sessies…
Facility management staat voor de uitdaging om heel wat praktische zaken aan te pakken in deze bizarre tijden. En dat is tegelijkertijd een geweldige opportuniteit om future proof te…
Het doel en de rol van de fysieke werkplek krijgt een nieuwe invulling. Hoe ziet deze werkplek eruit? Dat is de uitdaging voor de facility manager….
Facility Management gaat niet alleen over het vormgeven van een werkomgeving. Ook het ondersteunen van de gedragstransitie die van werknemers in die werkomgeving verwacht wordt is belangrijk….
Naast een uitgebreide technische kennis, wordt van de facility manager verwacht dat hij de taal spreekt van zowel de werkvloer als het management….
De gevolgen van de brexit op het vlak van overheidsopdrachten kunnen op dit ogenblik als beperkt worden ingeschat….
Voor transportovereenkomsten geldt geen contractuele vrijheid. Zij zijn onderhevig aan het CMR-verdrag….
De nieuwe wetgeving rond overheidsopdrachten: een efficiënter aanbestedingsbeleid, lager papiergebruik en minder verzendings- en vervoerskosten….
Hoe sluit de facilitaire functie aan op de organisatie? Welke instrumenten kan je gebruiken? Enkelen vragen om je FSP op te maken….
De Britse uitstap uit de EU mag dan uitgesteld zijn tot eind oktober, je bent beter vandaag al voorbereid. Want door de onvoorspelbaarheid van de Brexit-saga kunnen de Britten…
Effectief onderhandelen is één van de belangrijkste pijlers van inkoop. Vaak wordt negotiëren onterecht gereduceerd tot het behalen van kortingen op de aankoopprijs. Met sterke vaardigheden wordt de scope…
Veel ondernemingen leveren prestaties aan overheden. Dat de betaling voor deze prestaties stipt gebeurt, is van belang voor de liquiditeit en het financieel beheer van deze ondernemingen….
Sinds eind 2018 werd het nieuwe AZ Sint-Maarten in dienst genomen. Met een oppervlakte van 114.000 m², een capaciteit van 654 hospitaalbedden en een grote polikliniek, is optimaal facility…
Ook dit jaar zijn er weer heel wat nieuwe uitdagingen op het domein van facility management. Hoe speel je in op technologische trends zonder het menselijke aspect te verliezen?…

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect