M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Overheidsopdrachten – De vertrouwelijkheid van stukken onder druk: een kentering in de rechtspraak van de Raad van State?

🎓 Bespreking van de arresten van de Raad van State van 11 mei 2022, nr. 253.720 en Raad van State 2 mei 2022, nr. 253.627. …

Tijdelijke mogelijkheid om voorschotten toe te kennen bij overheidsopdrachten

De oorlog in Oekraine bezorgt heel wat opdrachtnemers liquiditeitsproblemen als gevolg van de aanzienlijke prijsstijgingen van tal van grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten. Om hier …

Belgische regelgeving inzake betalingstermijnen bij overheidsopdrachten op los zand na arrest Hof van Justitie

🎓 HvJ van 20 oktober 2022 (C-585/20) Het Europese Hof van Justitie heeft in een recent arrest van 20 oktober 2022 (C-585/20) geoordeeld dat het Unierecht in …

Zaterdag blijft hoogstwaarschijnlijk een werkdag in het sociaal recht

In het sociaal recht wordt o.m. voor het berekenen van bepaalde termijnen, waaronder de uitwerking van een aangetekende (opzeggings)brief en het bepalen van de driedagentermijn …

Zaterdag een werkdag? NAR vraagt behoud van de bestaande cassatierechtspraak …

Boek 1 – Nieuw BW bepaalt in art. 1.7. §3: “Werkdagen zijn alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen.” Dit gaat in op …

Nieuwe tarieven rechtsplegingsvergoeding

Vanaf 1 november 2022 zijn de tarieven van de rechtsplegingsvergoedingen overeenkomstig artikel 8 van het KB van 26 oktober 2007 voor de tweede keer dit …

Inwerkingtreding van het hervormde seksueel strafrecht: de belangrijkste wijzigingen

Er komt een nieuw hoofdstuk in het Strafwetboek voor het seksueel strafrecht: het seksueel strafrecht verhuist naar een nieuw hoofdstuk in Titel VIII in het …

Verruimde (tijdelijke) mogelijkheid tot het toekennen van voorschotten aan opdrachtnemers van overheidsopdrachten

Ministerraad keurt ontwerp van KB goed. Als reactie op de gevolgen van het conflict tussen Rusland en Oekraïne en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen van …

De plaatsing en uitvoering van raamovereenkomsten: de federale overheid legt uit

Op 3 oktober 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad een omzendbrief van 28 juni 2022 van de FOD Beleid & Ondersteuning met als doel het …

Advies over de verzekeringsverplichting aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen en de omzetting van Richtlijn (EU) 20212118 van 24 november 2021

Advies nr. C/2022/5 Advies over de verzekeringsverplichting aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen en de omzetting van Richtlijn (EU) 20212118 van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn …

Eerste verzoek tot bijkomend onderzoek voor appèlrechter niet per definitie ‘laattijdig’

🎓 Cass. 14 juni 2022 – AR P.22.0343.N. Het komt wel eens voor dat de beklaagde in een strafprocedure voor de eerste maal in hoger …

Het geheim van een goed huwelijk … een verruimde toepassing van de strafuitsluitende verschoningsgrond tussen echtgenoten (art. 462 Sw.) op het misdrijf informaticabedrog (art. 504quater Sw.)

🎓 Gwh. 20 oktober 2022 – 130/2022 Volgens artikel 462 van het Belgische Strafwetboek geven diefstallen tussen echtgenoten of bepaalde categorieën van bloed- en aanverwanten …

Grondwettelijk Hof opent deur voor (uitgesteld) cassatieberoep in assisenzaken

🎓 Gwh. 29 september 2022 Bij arrest van 29.09.2022 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat het gebrek aan cassatieberoep tegen de beslissing van de voorzitter van …

De identificatie van bestuurders bij een verkeersboete

De wet stelt dat de bestuurder op wiens naam het voertuig ingeschreven staat geacht wordt de verkeersovertreding te hebben begaan. Net zoals bij natuurlijke personen …

Nieuwe regels bij afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid

📜 Koninklijk besluit 11 september 2022 – BS 20 september 2022 Op 20 september 2022 werd het koninklijk besluit van 11 september 2022 gepubliceerd. Dit …

Afschaffing ziektebriefje voor eerste dag wordt realiteit

Is je medewerker een dag arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval? Dan kan dit binnenkort drie keer per kalenderjaar zonder ziektebriefje voor de eerste dag. …

Arbeidsdeal : 4-dagenweek

Het parlement heeft op 29 september 2022 de wet houdende diverse arbeidsbepalingen goedgekeurd. Deze wet moet de maatregelen uitvoeren waartoe de regering heeft beslist in het kader van de …

Bedrijfsovername: overdracht van aandelen of van het handelsfonds?

Als u een onderneming wil overnemen of overlaten, zijn er meestal twee mogelijke manieren om die overdracht te realiseren. Een eerste mogelijkheid is een aandelentransactie, …

Geschillen tussen aandeelhouders: Oplossingen die een vechtscheiding tussen aandeelhouders voorkomen

Aandeelhoudersconflicten leiden vaak tot zware botsingen waarbij het voortbestaan van de vennootschap niet zelden op het spel komt te staan. Het aandeelhoudersbelang komt daarbij veelal …

Private equity: say what?!

‘Venture capital’, ‘growth capital’, ‘leveraged buy-out’, ‘private equity fund’, … Allemaal buzzwords die steeds vaker terugkomen. Bent u er al bekend mee? In dit artikel nemen we u …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect