M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Collectief ontslag fors duurder in 2023

šŸ“œ De programmawet van 26 december 2022 (BS. 30 december 2022) en het Koninklijk Besluit van 15 januari 2023 tot wijziging van het Koninklijk Besluit …

Een ongegrond ontslag om dringende reden van een zwangere werkneemster betekent niet dat ook de beschermingsvergoeding wegens zwangerschap automatisch verschuldigd is

šŸŽ“ Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, 16 januari 2023, AR nr. 22/462/A,Ā onuitg. Wanneer een werkgever overgaat tot een ontslag om dringende reden van een zwangere werkneemster …

Leeftijd van een sollicitant is niet altijd zomaar een getalā€¦

Discriminatie in vrije val?   šŸŽ“ C. Trav. Bruxelles, 31 janvier 2023, inĆ©dit. RG 2019/AB/461. Een sollicitante die dit aan de lijve mocht ondervinden en …

Communicatie rond uitdiensttreding van een werknemer – GBA bevestigt haar eerder standpunt

In een beslissing van 17 februari 2023 bevestigde de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerder standpunt dat het een werkgever toegelaten is om de …

Overbruggingsrecht 2023: versoepelingen of toch niet?

In tijden van corona en andere crisissen is er veel geschreven over het overbruggingsrecht. Dit is een recht voor zelfstandigen op een uitkering om moeilijke …

Crowdfunding en faillissement : youā€™re just one of the crowd

Crowdfunding valt uiteen in twee vormen: niet-financiĆ«le crowdfunding en financiĆ«le crowdfunding. Bij niet-financiĆ«le crowdfunding wordt er geen financiĆ«le tegenprestatie verwacht voor het ter beschikking stellen …

Tweede kans reorganisatieplan en procesrecht

šŸŽ“ Cass. 9 februariĀ 2023 In een arrest van het Hof van Cassatie van 9 februari 2023 stond het eerder doordeweekse art. XX.79. Ā§ 1 WER …

Insolventie-en mededingingsrecht: zeker niet in isolatie

… over het “het nevelachtige grensgebied tussen het insolventierecht en het mededingingsrecht ” … In het kader van een overdracht onder gerechtelijk gezagĀ kon Proximus de …

De (achterhaalde?) publicatieplicht in geval van een enige aandeelhouder

In deze bijdrage wordt kort ingegaan op de verplichting voor vennootschappen om de vereniging van alle aandelen in handen van Ć©Ć©n persoon kenbaar te maken …

Verstrengingen toegang UBO-register: wat moet u onthouden?

In ons eerder nieuwsbericht kon u al lezen dat de Europese rechters moeite hebben met de publieke raadpleegbaarheid van het UBO-register. BelgiĆ« heeft daarom recent …

Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen: Wetsontwerp tot omzetting van de Europese mobiliteitsrichtlijn ingediend in de Kamer

Op 15 maart 2023 heeft de federale regering het wetsontwerp met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen officieel neergelegd in de Kamer van volksvertegenwoordigers. …

Hoofdelijkheid bij groepsvennootschappen: zo de lusten, zo de lasten

šŸŽ“ Nederland – Hoge Raad 24 februari 2023 PrejudiciĆ«le vragen (art. 392 Rv). Onderlinge bijdrageplicht (draagplicht) van hoofdelijke schuldenaren (art. 6:10 BW) in concernverhouding. Een …

Een bankgift in grensoverschrijdende context: enkele aandachtspunten

De bankgift is een geliefde techniek om schenkingen te doen aan bv. kinderen of kleinkinderen. Zoals uit dit artikel zal blijken, komt hier meer bij …

De algemene bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de Vlaamse erfbelasting

N.a.v. de recente invoering van boek 1 van het nieuwe B.W. “Algemene bepalingen” stelt de auteur van het artikel, Nicolas Geelhand de Merxem zich de …

Wanneer is een cadeau een schenking?

šŸŽ“ Gent 22 maart 2022 In een arrest van 22 maart 2022 spreekt het hof van beroep te Gent zich uit over het begrip ā€œgebruikelijk …

Fiscale hervorming in de pijplijn: wat is de impact op uw familiale planning?

In de zomer van 2022 lanceerde de minister van FinanciĆ«n zijn visienota voor het doorvoeren van een brede fiscale hervorming. Onlangs publiceerde de minister een …

Geen omgevingsvergunning meer nodig om te ontharden?

Vanaf 1 januari 2023 zijnĀ afbraak- en onthardingswerkenĀ vrijgesteld van de vergunningsplicht. Net zoals voor het slopen/verwijderen van installaties of constructies, die vallen onder de bepalingen van …

Legal implications of AI Chatbots

Now that Chat GPT has risen in popularity, other companies are starting to develop their own chatbots built on artificial intelligence. There are already some …

ChatGPT en het beroep van advocaat: het verhaal van de dinosaurus en de meteoor, of niet?

Wat is de impact van AI op de advocatuur? Bij Sirius Legal is nieuwe technologie ons dagelijks werkdomein en ook wij hebben met meer dan …

AI-based legal tech-oplossingen: ontdek de valkuilen

De afgelopen jaren zijn ā€œlegal techā€-oplossingen steeds populairder geworden om interne juridische afdelingen en advocatenkantoren te helpen bestaande kennis te delen en opnieuw te gebruiken. …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect