M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

De kwalificatie van wachtdiensten als arbeidstijd

24/09/2021 Bespreking HvJ 9 maart 2021, C-344/19, D.J. / Radiotelevizija Slovenija In een arrest van 9 maart 2021 sprak het Hof van Justitie van de …

Toegang tot kantoor of werkvloer enkel met een Covid-19 vaccinatiebewijs?

01/09/2021 Vanaf 1 september 2021 is telewerk niet langer mogelijk. Sommige werknemers keren volledig terug naar de werkvloer en andere werknemers kiezen voor een beperkt …

Coronapremie kan worden toegekend sinds 1 augustus 2021

23/09/2021 Sinds 1 augustus 2021 kunnen ondernemingen waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald, een coronapremie toekennen aan hun personeel vrij van bijdragen en …

50 jaar Wet Breyne

04/08/2021 De Wet Breyne, ook gekend als de Woningbouwwet, heeft op 9 juli 2021 haar 50ste verjaardag gevierd. Dat betekent ook dat deze wetgeving eind dit …

Prijsofferte tegen vaste, forfaitaire prijs: Kan de aannemer nadien de prijs nog aanpassen indien hij een optelfout heeft gemaakt?

21/06/2021 Iedereen heeft wel al eens een offerte ontvangen van een aannemer tegen een vaste, forfaitaire prijs. De offerte bevat vaak dan ook een gedetailleerde …

Betere bescherming voor kmo’s: verstrenging van de maximale contractuele betalingstermijn

13/08/2021 De wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties voorzag in een betalingstermijn van 30 dagen bij transacties tussen grote ondernemingen en …

De leverancier van uw bouwmaterialen is failliet: wat dient u te doen?

27/08/2021 U bent er als aannemer mogelijk al eens mee geconfronteerd geweest: u bestelt bouwmaterialen bij één van uw leveranciers, maar tussen het moment van …

Verstrenging van de maximale contractuele betalingstermijn tussen ondernemingen

03/09/2021 – Wet 14 augustus 2021 Met de nieuwe Wet van 14 augustus 2021 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de …

De verplichtingen uit artikel 30 KB TMB

Het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen kan voor bepaalde overheidsopdrachten (en zoals hieronder blijkt niet enkel voor overheidsopdrachten voor …

Raad van State: een louter vernietigingsberoep zonder voorafgaande UDN-procedure in overheidsopdrachten kan!

19/07/2021 Bespreking arrest RvS nr. 250.817 van 8 juni 2021 De verwerende partij betoogde voor de Raad van State dat het beroep tot nietigverklaring niet …

De earn-out: stimulans of hindernis?

Omdat recent M&A onderzoek aantoont dat in ca. 30 % van de bedrijfsovernames gebruik wordt gemaakt van een zgn. earn-out en deze techniek de laatste …

De erfrechtelijke verrekening van de schenking van gemeenschapsgoederen – Cassatie spreekt zich uit

09/08/2021 Bespreking Cass. 7 december 2020 Het gebeurt vaak: ouders, gehuwd onder een gemeenschapsstelsel, schenken samen gemeenschappelijke goederen aan hun kinderen. Nochtans heerst er rechtsonzekerheid …

Nieuw: ‘centraal register van economische knipperlichten’

02/09/2021 Een KB van 13 juni 2021 zorgt voor de oprichting van een nieuw ‘centraal register van economische knipperlichten’ in België en dit vanaf 5 …

Last minute wijzigingen en inwerkingtreding Wetboek Goederenrecht

01/09/2021 Anderhalf jaar na de publicatie is Boek 3 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, het gedeelte over het goederenrecht, in werking getreden op 1 september …

Het nieuwe goederenrecht vs. lokale politieverordeningen

01/09/2021 “IEMAND MIJNEN BAL GEZIEN?” OPENT HET NIEUWE GOEDERENRECHT VANDAAG DE DOOS VAN PANDORA? STEKEN LOKALE POLITIEVERORDENINGEN DAAR EEN (RECHTMATIG) STOKJE VOOR? Eén september, de …

Factcheck: Hervorming goederenrecht

25/08/2021 Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het vernieuwde goederenrecht op 1 september zijn er een aantal incorrecte zaken verschenen in de media. Deze hervorming …

Neutrale dresscode: Hof van Justitie verfijnt de spelregels

01/09/2021 Bespreking arrest HvJ 15 juli 2021 De afgelopen jaren heeft het Europees Hof van Justitie zich al meermaals moeten mengen in het hoofddoekendebat op …

Maximale waarde / – hoeveelheid bij raamovereenkomsten: do’s, don’ts en gevolgen. Tweede – baanbrekend – arrest van het Hof van Justitie

25/06/2021 Bespreking arrest Hof van Justitie van 17 juni 2021 Het Europees Hof van Justitie heeft zich op 17 juni 2021 een tweede maal gebogen …

Niet alle kosten aangerekend = abnormale prijs? Zo eenvoudig is het niet

09/06/2021 Bespreking van het arrest van de Raad van State van 8 juni 2021 – nr. 250.818 De aanbestedende overheid beschikt over een beoordelingsruimte om …

Erfpacht met padelveld en clubhuis is geen overheidsopdracht / concessie

14/07/2021 Bespreking arrest RvS 21 mei 2021 – nr. 250.653 Volgens eerdere rechtspraak van de Raad van State kan het verlenen van een zakelijk recht …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect