M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Verlaagde erfbelasting familiale vennootschappen: Vlabel interpreteert ruim

Nieuwsbrief juli 2021 De vererving van aandelen van een familiale vennootschap komt in aanmerking voor een verlaagd tarief van 3 of 7% in de erfbelasting. …

Gemeenschappelijke banktegoeden: geen erfbelasting op 150% van de tegoeden – Vlabel berust

14/06/2021 Het Gentse Hof van beroep bevestigde eerder het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, , waarin beslist werd dat wanneer …

Fiscaliteit van (ex-)partners en kinderen

22/06/2021 Enkele aandachtspunten voor echtgenoten, wettelijk samenwonenden en gescheiden ouders In deze bijdrage (downloadbare PDF) antwoord op vragen zoals U bent gescheiden of bent momenteel …

Qui paie à l’étranger, ne paie plus jamais deux fois? Geen dubbele erfbelasting (meer) op uw buitenlandse goederen?

22/06/2021 – Bespreking arrest Gwh 3 juni 2021 Heeft u uw fiscale woonplaats op het ogenblik van uw overlijden in België, dan zijn uw erfgenamen …

Uitkeringen in de BV: oppassen geblazen

07/07/2021 Eén van de nieuwe dwingende bepalingen van het WVV is de regeling omtrent de winstuitkering die een gevolg is van het wegvallen van het …

Dubbel stemrecht – Aandeelhouders blijven soms koele minnaars

20/07/2021 In België werd (sinds het nieuwe WVV in 2019) de afschaffing van het principe “één aandeel, één stem” verdedigd onder het motto van de …

Aansprakelijkheid voor sociale schulden: een gewaarschuwd aannemer is er twee waard

15/07/2021 – Bespreking arrest Gwh 8 juli 2021 In zijn arrest van 8 juli 2021 (nr. 105/2021) heeft het Grondwettelijk Hof standpunt ingenomen over de …

Nieuw hoofddoeken-arrest van Europees Hof van Justitie

26/07/2021 – Bespreking arrest Europees hof van 15 juli 2021 – Verfijning voorwaarden voor neutrale dresscodes In een arrest van 15 juli 2021 oordeelde het …

Nieuw Burgerlijk wetboek – waar staan we momenteel?

Na de invoering van boek 8 (Bewijs) en boek 3 (Goederenrecht) zijn ook stilaan de volgende delen uit het nieuwe Burgerlijke wetboek aan de beurt. …

Elektrische fietsen en steps binnenkort dan toch verplicht verzekerd?

16/02/2021 Bespreking van het arrest van het Gwh van 28 januari 2021 M.b.t. de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen was de regel lange tijd: kan een …

Kleine lettertjes – Geen buitensporige gevolgen?

02/07/2021 Bespreking van het Cassatie-arrest van 18 juni 2021 In tegenstelling tot wat “algemeen aanvaard wordt” – nl. dat ondernemingen aan hun informatieplicht inzake de …

De digitalisering van het vennootschapsrecht: online oprichting en statutaire “mandatendatabank”

19/07/2021 Op 15 juli 2021 werd de Wet van 12 juli 2021 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet …

Covid-19: flexibele insolventieregels verlengd tot 16 juli 2022

De federale regering verlengt de flexibele insolventieregels (Boek XX, Wetboek van economisch Recht) die zijn ingevoerd met de Coronawet van 21 maart 2021 met meer …

De Europese Commissie bevestigt: Ook de Belgische Staat moet tijdig curatoren betalen

12/07/2021 Wanneer de Belgische Staat (rechterlijke macht) een curator aanstelt over een failliete onderneming en de kosten van de curator worden wegens gebrek aan actief …

Alternerende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten

29/06/2021 – Bespreking GwH 17 juni 2021 – arrest nr. 93/2021 In een recent arrest oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het gelijkheidsbeginsel vervat in artikel …

Ook de betwiste veroordeling tot betaling van een provisie kan een beslissing zijn alvorens recht te doen, waartegen geen onmiddellijk beroep mogelijk is – Cass. 11 juni 2021

24/06/2021 – Bespreking Cass. 11 juni 2021 In een arrest van 11 juni 2021 (C.17.0412.N) stelt het Hof dat niet onmiddellijk vatbaar is voor beroep …

Een procedure: wat moet dat kosten en wie gaat dat betalen?

07/06/2021 N.a.v. de verhoging van de tarieven van de rechtsplegingsvergoeding op 1 juni laatstleden, wordt in deze bijdrage nog eens een overzicht gemaakt van de …

De rechtstreekse vordering ingesteld met aangetekend schrijven verhindert de toegang tot de rechter niet

23/06/2021 Op vraag van de ondernemingsrechtbank van Gent, diende het Grondwettelijk hof na te gaan of art. 1798 oud BW verenigbaar is met het recht …

De onmogelijkheid voor de beklaagde om een volgberoep in te stellen bij een beperkt hoger beroep van het openbaar ministerie schendt zijn rechten van verdediging

08/07/2021 Het Hof van Beroep te Gent wenst te vernemen van het Grondwettelijk Hof of het grondwettig is dat een beklaagde niet beschikt over een …

Online oprichten van vennootschappen: Kamer keurt wetsontwerp goed!

Op 7 juli 2021 heeft de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd dat groen licht geeft aan de digitale oprichting van bepaalde vennootschapsvormen. De wet maakt werk …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect