M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Prijsherzieningsclausules in de bouwsector: het nieuwe normaal?

De prijzen van de bouwmaterialen en de lonen zijn al enige tijd aan een sterke opmars bezig, in het bijzonder door de gevolgen van de …

Slechte kwaliteit van de bij aanneming gebruikte materialen: aannemer aanspreken of ook de fabrikant?

17/08/2022 Hoewel het in eerste instantie “logisch” lijkt om de aannemer aan te spreken, bestaat er ook een mogelijkheid om als opdrachtgever ook de fabrikant …

Onrust op de bouwmaterialenmarkt bis : Kan u wegens hoge prijsstijgingen onder uw overeenkomst uit?

08/07/2022 In deze bijdrage wordt dieper ingegaan op de vraag of er een mogelijkheid bestaat om – gelet op een aanzienlijke prijsverhoging van materiaal (of …

Prijsstijgingen: Een checklist voor aannemers!

31/05/2022 De coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen: ze zorgen er allemaal voor dat de vraag groter is dan het aanbod waardoor de prijzen …

Wat indien aannemingswerken burenhinder (dreigen te) veroorzaken?

20/06/2022 Nu Vlaanderen meer en meer volgebouwd geraakt, verhoogt ook het risico dat door de uitvoering van aannemingswerken hinder bij de buren wordt veroorzaakt.  Welke …

Verplichte documenten bij het verkopen van een woning

10/06/2022 Een overzicht van de documenten nodig voor de verkoop van een woning. Ook “stedenbouwkundige inlichtingen” of het stedenbouwkundig uittreksel hoort daarbij. Een stedenbouwkundig uittreksel …

E-flash: Conceptnota bouwshift

12/04/2022 De Vlaamse Regering heeft in februari 2022 een belangrijke doorbraak bereikt in twee fundamentele dossiers, het bouwshiftdossier en het stikstofdossier. Deze doorbraak gaat ook …

Contractuele uitsluiting in solidum aansprakelijkheid aannemer en architect

14/03/2022 Update van de principes n.a.v. een recent Cassatiearrest (Cass. 10 februari 2022) In een recent arrest van 10 februari 2022 stelde het Hof van …

Zonder gegronde reden een bouwproject aanvallen kan als een fout worden gekwalificeerd

07/01/2022 Rb. Antwerpen, afdeling Antwerpen 20 december 2021, rolnummer 20/5603/A, niet gepubliceerd In een vonnis van 20 december 2021 van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, …

Het tariferingsbureau voor verplichte bouwverzekeringen (eindelijk) operationeel

19/01/2022 Sinds 1 juli 2018 dienen aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid verplicht te verzekeren (Cfr. de Wet Peeters …

Een goed verzekerd architect is er twee waard: aanstelling ambtenaren voor opsporing verzekeringsinbreuken door architecten

23/09/2021 Het Ministerieel Besluit van 19 augustus 2021 stelt ambtenaren aan die bevoegd zijn voor het opsporen en vaststellen van inbreuken gepleegd door architecten in …

De contractuele uitsluiting in solidum ‘overleeft’ de ontbinding van de architectenovereenkomst

20/10/2021 Het Hof van Cassatie bevestigde in een arrest van 15 januari 2021 dat een clausule die de in solidum aansprakelijkheid van de architect rechtsgeldig …

Koper onder Wet Breyne kan architect aanspreken vanaf eigendomsoverdracht, oplevering niet vereist

22/09/2021 Bespreking Cass. 14 mei 2021 In een arrest van het Hof van Beroep te Gent kwam de discussie aan bod wanneer deze vorderingsrechten nu …

Detachering in de bouw en het probleem van sociale dumping

09/09/2021 Hoe pakken België en Europa detachering en sociale dumping aan? Het is en blijft een politiek en praktisch heikel punt. Detachering is vaak een …

Prijsofferte tegen vaste, forfaitaire prijs: Kan de aannemer nadien de prijs nog aanpassen indien hij een optelfout heeft gemaakt?

21/06/2021 Iedereen heeft wel al eens een offerte ontvangen van een aannemer tegen een vaste, forfaitaire prijs. De offerte bevat vaak dan ook een gedetailleerde …

De leverancier van uw bouwmaterialen is failliet: wat dient u te doen?

27/08/2021 U bent er als aannemer mogelijk al eens mee geconfronteerd geweest: u bestelt bouwmaterialen bij één van uw leveranciers, maar tussen het moment van …

Verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten en andere dienstverleners in de bouwsector: het Grondwettelijk Hof houdt Wet Peeters II in leven

19/05/2021 Bespreking arrest Gwh nr. 28/2021 van 25 februari 2021 Het Grondwettelijk Hof heeft zich in dit arrest uitgesproken uit over het beroep tot (gedeeltelijke) …

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek: De quasi-immuniteit van de onderaannemer op de schop?

14/05/2021 In deze bijdrage bekijken we het principe van de quasi-immuniteit van de onderaannemer of uitvoeringsagent in het licht van de wijzigingen opgenomen in het …

De rechtstreekse vordering ingesteld met aangetekend schrijven verhindert de toegang tot de rechter niet

23/06/2021 Op vraag van de ondernemingsrechtbank van Gent, diende het Grondwettelijk hof na te gaan of art. 1798 oud BW verenigbaar is met het recht …

Contact tracing in de bouw: effectief of een lege doos?

Het MB van 22 augustus 2020 legt een dubbele verplichting op: enerzijds moet de werkgever een geactualiseerd register bijhouden van een aantal gegevens van de werknemer …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect