M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Nieuw verbintenissenrecht: overdracht van schuld en van contract wettelijk verankerd

12/05/2022 Naast de overdracht van schuldvordering vinden nu ook de overdracht van schuld en van contract hun plaats in het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Een nieuwigheid …

Nieuw verbintenissenrecht: wilsgebreken

23/05/2022 Het goedgekeurde wetsvoorstel houdende hervorming van het verbintenissenrecht bevestigt de bestaande wilsgebreken in artikel 5.33 e.v. Burgerlijk Wetboek. Daarnaast doet ook een ‘nieuw’ wilsgebrek zijn …

Nieuw verbintenissenrecht treedt in werking op 1 januari 2023

30/06/2022 De nieuwe boeken 1 (Algemene bepalingen) en 5 (Verbintenissen) van het Burgerlijk Wetboek werden in de Kamer goedgekeurd op 21 april 2022. Deze nieuwe …

Verplicht asbestattest vanaf 23 november 2022 bij overdracht/verkoop van een oudere woning

31/05/2022 Binnenkort wordt de lijst van verplichte attesten en documenten bij de verkoop van een gebouw verder uitgebreid. Vanaf 23 november 2022 moet namelijk elke …

Verplichte documenten bij het verkopen van een woning

10/06/2022 Een overzicht van de documenten nodig voor de verkoop van een woning. Ook “stedenbouwkundige inlichtingen” of het stedenbouwkundig uittreksel hoort daarbij. Een stedenbouwkundig uittreksel …

Vermenging van eigen en gemeenschappelijke gelden op een bankrekening: voorzichtigheid geboden

15/05/2022 Het belang van de kwalificatie als eigen of gemeenschappelijke gelden wordt vaak onderschat. Dat verklaart ook waarom veel echtgenoten hun geldzaken niet steeds op …

Het Hof van Cassatie, de strengere standpunten van Vlabel inzake de verzekeringsgift en de rechtszekerheid. Een revolutionair arrest.

12/05/2022 Op 21 april 2022 heeft het Hof van Cassatie een opmerkelijk arrest gewezen (arrest nr. F.20.0150.N/1) over de toepassing in de tijd van het …

Vruchtgebruik op beleggings- portefeuille in nieuwe goederenrecht

02/05/2022 De vele beleggingsportefeuilles die thans gesplitst staan ingeschreven bij de banken zijn ook beïnvloed door het nieuwe goederenrecht. Indien de beleggingsportefeuilles bestaan uit hoofdzakelijk …

Het testamentair “meerderjarigenbewind” op de schop?

06/04/2022 Bespreking arrest Hof van Beroep Antwerpen, 22 maart 2022 Het Hof van beroep te Antwerpen velde op 22 maart 2022 een arrest in een …

Vernieuwing bij de aangifte van nalatenschap: maak kennis met ERFonline

15/03/2022 De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) lanceerde ERFonline, een digitale module die het aangifteformulier van de nalatenschap aanpast in functie van het vermogen en de persoonlijke …

Nieuwsflits: Een schenking online registreren via MyMinfin in 1, 2, 3?

09/05/2022 Op 1 mei publiceerde de FOD Financiën op haar website1 een aangepast stappenplan voor de registratie van niet-notariële schenkingen. Nieuw is dat u de bewijsdocumenten van een …

Nieuw algemeen contractenrecht

22/04/2022 Op 21 april 2022 werd het wetsvoorstel houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Interessant om weten: Het nieuwe …

Nieuw Burgerlijk Wetboek – Boek 1 (Algemene bepalingen) en Boek 5 (Verbintenissen) goedgekeurd op 21 april 2022

21/04/2022 De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft vandaag Boek 1 (Algemene Bepalingen) en Boek 5 (Verbintenissen) van het nieuw Burgerlijk Wetboek goedgekeurd. De buitencontractuele aansprakelijkheid zal …

Vruchtgebruik in de vennootschap – wat met uw planning?

21/03/2022 In een standpunt van 27 september 2021 bevestigt Vlabel dat een schenking met voorbehoud van eventueel vruchtgebruik dezelfde fiscale behandeling krijgt. Het is perfect mogelijk …

Nieuws ivm verbintenissenrecht : Commissie Justitie heeft boeken 1 en 5 (nieuw) Burgerlijk Wetboek goedgekeurd

24/03/2022 Met deze nieuwe boeken worden huidige rechtspraak en de bestaande algemene beginselen met daarbij een aantal innovaties in de wetgeving opgenomen. Zo zou de …

De hervorming van het vruchtgebruik in het nieuwe goederenrecht

17/03/2022 Op 1 september 2021 zijn de nieuwe wettelijke bepalingen van boek 3 Burgerlijk Wetboek inzake goederenrecht in werking getreden. In deze bijdrage worden de …

Sorry seems to be the hardest word. Excuses als mogelijk herstel in natura.

16/02/2022 In een recent arrest van 26 november 2021 oordeelt het Hof van Cassatie dat het aanbieden van excuses een herstel in natura kan uitmaken …

Contractuele uitsluiting in solidum aansprakelijkheid aannemer en architect

14/03/2022 Update van de principes n.a.v. een recent Cassatiearrest (Cass. 10 februari 2022) In een recent arrest van 10 februari 2022 stelde het Hof van …

Bankgift beleggingsportefeuille gevolgd door beheersvolmacht

18/02/2022 In een recente voorafgaande beslissing (nr. 21052 dd. 27 september 2021) werd bij de Vlaamse Belastingdienst afgetoetst hoe zou worden omgegaan met een onrechtstreekse schenking …

Uitbreng huwgemeenschap en eenzijdige schenking aan één van de echtgenoten: geen fiscaal misbruik

18/01/2022 In een arrest van het hof van beroep te Gent van 27 april 2021 wordt de Vlaamse belastingdienst opnieuw teruggefloten bij de foutieve interpretatie …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect