M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Een bankgift in grensoverschrijdende context: enkele aandachtspunten

De bankgift is een geliefde techniek om schenkingen te doen aan bv. kinderen of kleinkinderen. Zoals uit dit artikel zal blijken, komt hier meer bij …

De algemene bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de Vlaamse erfbelasting

N.a.v. de recente invoering van boek 1 van het nieuwe B.W. “Algemene bepalingen” stelt de auteur van het artikel, Nicolas Geelhand de Merxem zich de …

Wanneer is een cadeau een schenking?

🎓 Gent 22 maart 2022 In een arrest van 22 maart 2022 spreekt het hof van beroep te Gent zich uit over het begrip “gebruikelijk …

De gevolgen van Boek 5 op de vennootschap

Op 1 januari 2023 trad Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek in werking. Deze modernisering van het verbintenissenrecht heeft een onmiskenbare impact op het …

De impact van boek 5 BW op de schenking onder ontbindende voorwaarde

Dikwijls worden aan schenkingen ontbindende voorwaarden verbonden. Daarmee zorgt de schenker ervoor dat het geschonken goed naar hem terugkeert in de omstandigheden waarin hij dit …

Inbreng van onroerend goed in huwgemeenschap gevolgd door schenking: toch fiscaal misbruik…

Hoe meer schenkers, hoe meer vreugde, zou gezegd kunnen worden. Zo kunnen kinderen tweemaal genieten van de laagste tariefschijven in de (progressieve onroerende) schenkbelasting indien …

De renovatieverplichting. Ook voor mij?

In het kader van de Vlaamse Klimaatstrategie geldt sinds 1 januari 2023 de renovatieverplichting voor energieverslindende residentiĂ«le gebouwen. Wat betekent dit concreet? De renovatieverplichting is …

Asbestattest: ruime Ă©n strenge nieuwe informatieplicht in Vlaanderen

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest vereist voor de overdracht van een woning of ander gebouw in Vlaanderen, dat gebouwd werd voor 2001. De …

Kan de Vlaamse Belastingdienst terugkomen op een voorafgaand attest inzake vrijstelling van schenkbelasting?

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) biedt de mogelijkheid om, voorafgaand aan het verlijden van een Belgische schenkingsakte van aandelen van een familiale vennootschap, een attest te …

Drie (definitieve) vonnissen inzake erfbelasting: juridisch juist maar met een wrange bijsmaak

Op de website van Vlabel werd in de loop van de eerste week van januari 2023 heel wat gepubliceerd. Onder meer werden(en) (de samenvatting van) …

Hof van Beroep Gent (her)bevestigt principes inzake onverdeelde gemeenschappelijke rekeningen in de aangifte nalatenschap van de langstlevende

In een arrest van 2 november 2021 heeft het Hof van Beroep te Gent zich opnieuw uitgesproken over de toepassing van erfbelasting in het geval …

Voldoende (duidelijke) toegang rechter inzake vorderingen verband houdend met vereffening-verdeling?

Voor elkeen die zich inlaat met erfenisbetwistingen of vereffening-verdelingen na echtscheiding is het zeer goed opletten om tijdig de nodige vorderingen in te stellen en …

Gelijke regeling in de drie gewesten inzake erfbelasting/successierechten voor uitkeringen uit levensverzekeringen

Een levensverzekering wordt sedert jaar en dag gebruikt als middel om ervoor te zorgen dat de financiĂ«le stabiliteit van het gezin wordt gewaarborgd bij overlijden …

Het nieuwe verbintenissenrecht: impact op IT-contracten

Vanaf 1 januari 2023 zullen regels van het nieuwe verbintenissenrecht van toepassing worden. Deze (nieuwe) regels hebben op verschillende vlakken een impact op IT-contracten die …

Zonnepanelen op het dak van het appartementsgebouw: schijnt de zon voor iedereen binnen de VME?

Hoe te werk gaan wanneer men zonnepanelen wenst te leggen op een appartementsgebouw? Dat kan, alleen dient daarvoor toestemming van de VME voor te liggen via …

Het aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering van mede-eigenaars: hoe gebeurt de berekening? Uitgelegd aan de hand van voorbeelden

Het aanwezigheidsquorum heeft betrekking op feit dat de algemene vergadering geldig kan vergaderen. Dit quorum wordt beoordeeld aan het begin van de algemene vergadering. Er …

Onbelast schenken van aandelen op naam

Over de schenking van aandelen op naam is al veel inkt gevloeid. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle schenkingsakten, op straffe van nietigheid, voor een …

Wederkerige schenkingen tussen wettelijk samenwonenden geen fiscaal misbruik? En tussen echtgenoten wel?

Bespreking VB 22044 vs. VB 21007 VB 22044 – Wederkerige schenkingen tussen wettelijk samenwonenden, 7 november 2022, gepubliceerd op 14 november 2022. Twee wettelijk samenwonenden …

Verrekening buitenlandse erfbelasting op roerende goederen: ook de Vlaamse Decreetgever remedieert, of toch niet helemaal?

Het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen bij de verrekening van buitenlandse erfbelasting is strijdig met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Dat besliste het Grondwettelijk Hof in …

Beperking indexering woninghuur

đź“ś Decreet tot beperking van de indexatie van de huurprijzen om de gevolgen van de energiecrisis te verlichten Opgelet: Vanaf 1 oktober 2022 mogen verhuurders …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect