M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Beperking indexering woninghuur

📜 Decreet tot beperking van de indexatie van de huurprijzen om de gevolgen van de energiecrisis te verlichten Opgelet: Vanaf 1 oktober 2022 mogen verhuurders …

Vlaams Decreet tot beperking van de indexatie van de huurprijzen om de gevolgen van de energiecrisis te verlichten van 3 oktober 2022

Voor huurovereenkomsten die vallen onder de toepassing van de (oude) federale woninghuurwetgeving of het Vlaamse woninghuurdecreet en die in werking zijn getreden voor 1 oktober …

Conflicterende algemene voorwaarden (zogenaamde ‘battle of forms’) onder het nieuw verbintenissenrecht

11/10/2022 Nieuw in het verbintenissenrecht: de wettelijke verankering van de knock out- rule voor tegenstrijdige algemene voorwaarden. Concreet gaat het om de situatie waarin twee …

Hervorming goederenrecht – burenhinder

Vanaf 1 september 2021 kan u de burenhinder efficiënt aanpakken met de wet van 4 februari 2020, die een nieuw goederenrecht invoerde. De leer van …

Burenhinder en de vrederechter

Nicky Burette schreef recent een artikel in het Nieuw Juridisch Weekblad, waarin hij de recent ingevoerde bepaling die de vrederechter als dé bevoegde rechter inzake …

Rechtspraak: Vrijgave huurwaarborg – strafonderzoek brand – brandverzekering

🎓 Vred. 2 Brugge 24 januari 2022 Vrijgave huurwaarborg – strafonderzoek brand – brandverzekering – art. 29 Vlaams Woninghuurdecreet – aansprakelijkheid huurder brand  Ingevolge ernstige …

Interpretatie Vlabel van handelsactiviteitsvoorwaarde voor gunstregime “familiale vennootschappen” gesloopt door Hof van Beroep

07/07/2022 👉 Vastgoedactiviteiten kunnen op zichzelf wel degelijk een reële economische activiteit zijn!  🎓 Hof van Beroep Gent, 21 juni 2022 In een arrest d.d. …

Vlabel velt een voorafgaande beslissing in verband met een beding van aanwas m.b.t. aandelen van een maatschap

07/09/2022 In een recente voorafgaande beslissing (*) spreekt Vlabel zich voor het eerst uit in verband met een beding van aanwas dat betrekking heeft op …

De “geboortetrust”

01/08/2022 Na de Vlaamse fiscale administratie (Vlabel) waarschuwt nu ook de FOD Financiën voor foutieve informatie omtrent de “geboortetrust”(*). Wat over deze “geboortetrust” op meerdere …

Slechte kwaliteit van de bij aanneming gebruikte materialen: aannemer aanspreken of ook de fabrikant?

17/08/2022 Hoewel het in eerste instantie “logisch” lijkt om de aannemer aan te spreken, bestaat er ook een mogelijkheid om als opdrachtgever ook de fabrikant …

Onrust op de bouwmaterialenmarkt bis : Kan u wegens hoge prijsstijgingen onder uw overeenkomst uit?

08/07/2022 In deze bijdrage wordt dieper ingegaan op de vraag of er een mogelijkheid bestaat om – gelet op een aanzienlijke prijsverhoging van materiaal (of …

Prijsstijgingen: Een checklist voor aannemers!

31/05/2022 De coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen: ze zorgen er allemaal voor dat de vraag groter is dan het aanbod waardoor de prijzen …

Wat indien aannemingswerken burenhinder (dreigen te) veroorzaken?

20/06/2022 Nu Vlaanderen meer en meer volgebouwd geraakt, verhoogt ook het risico dat door de uitvoering van aannemingswerken hinder bij de buren wordt veroorzaakt.  Welke …

Het belasten van duo-legaten: de goede doelen betalen de prijs

15/07/2022 Nicolas Geelhand de Merxem: “Door fiscale achterpoortjes op een weinig doordachte manier te sluiten, snijdt men soms in eigen vel, en doet men meer …

Goed nieuws voor oude verzekeringsgiften: aftrekregeling ook mogelijk voor overlijdens vanaf 1 maart 2016

16/08/2022 Het Grondwettelijk Hof (GwH) heeft zich met het arrest van 9 december 2021 opnieuw uitgesproken over artikel 2.7.1.0.6 VCF en de verzekeringsgift. Het Hof …

Hof van Cassatie bevestigt de geldigheid van een optioneel ontbindende voorwaarde. Vlabel past standpunten aan.

Op 14 oktober 2021 heeft het Hof van Cassatie zich in een bondig arrest uitgesproken over de interpretatie van een optioneel ontbindende voorwaarde. Het Hof …

Nieuw verbintenissenrecht: overdracht van schuld en van contract wettelijk verankerd

12/05/2022 Naast de overdracht van schuldvordering vinden nu ook de overdracht van schuld en van contract hun plaats in het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Een nieuwigheid …

Nieuw verbintenissenrecht: wilsgebreken

23/05/2022 Het goedgekeurde wetsvoorstel houdende hervorming van het verbintenissenrecht bevestigt de bestaande wilsgebreken in artikel 5.33 e.v. Burgerlijk Wetboek. Daarnaast doet ook een ‘nieuw’ wilsgebrek zijn …

Nieuw verbintenissenrecht treedt in werking op 1 januari 2023

30/06/2022 De nieuwe boeken 1 (Algemene bepalingen) en 5 (Verbintenissen) van het Burgerlijk Wetboek werden in de Kamer goedgekeurd op 21 april 2022. Deze nieuwe …

Verplicht asbestattest vanaf 23 november 2022 bij overdracht/verkoop van een oudere woning

31/05/2022 Binnenkort wordt de lijst van verplichte attesten en documenten bij de verkoop van een gebouw verder uitgebreid. Vanaf 23 november 2022 moet namelijk elke …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect