M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Verlaagde erfbelasting familiale vennootschappen: Vlabel interpreteert ruim

Nieuwsbrief juli 2021 De vererving van aandelen van een familiale vennootschap komt in aanmerking voor een verlaagd tarief van 3 of 7% in de erfbelasting. …

Gemeenschappelijke banktegoeden: geen erfbelasting op 150% van de tegoeden – Vlabel berust

14/06/2021 Het Gentse Hof van beroep bevestigde eerder het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, , waarin beslist werd dat wanneer …

Fiscaliteit van (ex-)partners en kinderen

22/06/2021 Enkele aandachtspunten voor echtgenoten, wettelijk samenwonenden en gescheiden ouders In deze bijdrage (downloadbare PDF) antwoord op vragen zoals U bent gescheiden of bent momenteel …

Qui paie à l’étranger, ne paie plus jamais deux fois? Geen dubbele erfbelasting (meer) op uw buitenlandse goederen?

22/06/2021 – Bespreking arrest Gwh 3 juni 2021 Heeft u uw fiscale woonplaats op het ogenblik van uw overlijden in België, dan zijn uw erfgenamen …

Nieuw Burgerlijk wetboek – waar staan we momenteel?

Na de invoering van boek 8 (Bewijs) en boek 3 (Goederenrecht) zijn ook stilaan de volgende delen uit het nieuwe Burgerlijke wetboek aan de beurt. …

Elektrische fietsen en steps binnenkort dan toch verplicht verzekerd?

16/02/2021 Bespreking van het arrest van het Gwh van 28 januari 2021 M.b.t. de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen was de regel lange tijd: kan een …

Kleine lettertjes – Geen buitensporige gevolgen?

02/07/2021 Bespreking van het Cassatie-arrest van 18 juni 2021 In tegenstelling tot wat “algemeen aanvaard wordt” – nl. dat ondernemingen aan hun informatieplicht inzake de …

De rechtstreekse vordering ingesteld met aangetekend schrijven verhindert de toegang tot de rechter niet

23/06/2021 Op vraag van de ondernemingsrechtbank van Gent, diende het Grondwettelijk hof na te gaan of art. 1798 oud BW verenigbaar is met het recht …

Verrekening van buitenlands successierecht enkel voor onroerende goederen : ongrondwettig, zegt het Grondwettelijk Hof

In een arrest van 3 juni 2021 heeft het Grondwettelijk hof zich uitgesproken over de kwestie waarbij de verrekening van de in het buitenland betaalde erfbelasting beperkt blijft …

De geheimen van de goede en kwade trouw

11/06/2021 –  Cornelis en Feltkamp over ontwerp Boek 1 NBW N.a.v. de publicatie van de ontwerpteksten van Boek 1 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, hebben …

Over de erfrechtelijke verrekening van de schenking van gemeenschapsgoederen

In een arrest van 7 december 2020 oordeelde het Hof van Cassatie dat wanneer tijdens het huwelijk door de echtgenoten gemeenschapsgoederen werden geschonken, de erfrechtelijke …

In Vlaanderen is een verhoging van de erfbelasting in deze legislatuur niet aan de orde

N.a.v. enkele recente parlementaire vragen, noteren de auteurs van deze bijdrage volgende antwoorden van de bevoegde minister, Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën: “Ik denk dat …

“Pro memorie” aangifte: verzuim of tekortschatting?

In standpunt nr. 19027 van 26 april 2021 beslist de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) dat de loutere vermelding van goederen zonder waardering in de aangifte nalatenschap (een zogenaamde …

Kwalitatieve rechten gaan reeds over met de eigendomsoverdracht, een voorlopige oplevering is niet vereist

In een arrest van 14 mei 2021 oordeelde het Hof van Cassatie dat krachtens artikel 4 en 5 Woningbouwwet de rechten van de verkoper met betrekking …

Mag ik gebrekkige werken door een derde laten herstellen op kosten van de (onder)aannemer? Het Hof van Cassatie versoepelt de voorwaarden!

Hoe vaak komt het niet voor : U stelt als bouwheer of hoofdaannemer vast dat uw (onder)aannemer niet of ondermaats of te traag presteert waardoor …

Ik verkoop mijn onroerend goed: wat is het gevolg voor mijn vordering tegen de aannemer?

Stel: u bent bouwpromotor en hebt bij de oprichting van een appartementsgebouw een beroep gedaan op een aannemer. De aannemer is er niet in geslaagd …

Collusie bij overheidsopdrachten – Europese Commissie reikt richtsnoeren aan

Met collusie, doorgaans ‘bid rigging’ genoemd, worden illegale afspraken tussen ondernemers bedoeld, die erop gericht zijn de vrije mededinging in de plaatsingsprocedure van een overheidsopdracht …

Schenking in extremis na uitbreng uit het gemeenschappelijk vermogen: geen fiscaal misbruik

Bespreking van een recent arrest van het Hof van Beroep van Gent: een door Vlabel geopperd fiscaal misbruik wordt weerlegd. O.a. met deze vaststelling: “…het …

Evolutie in de aansprakelijkheid van de architect?

In de huidige tijdsgeest is een algemene evolutie aan de gang waarbij nauwer wordt toegekeken of partijen op passende wijze hun verplichtingen nakomen. In deze …

Fiscaal voordeel voor verhuurder bij kwijtschelding huur door corona

Een verhuurder die zijn huurder (die verplicht moet sluiten door de coronamaatregelen) geheel of gedeeltelijk ontlast van de huurprijs, kan beloond worden met een belastingvoordeel …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect