M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Prijsherzieningsclausules in de bouwsector: het nieuwe normaal?

De prijzen van de bouwmaterialen en de lonen zijn al enige tijd aan een sterke opmars bezig, in het bijzonder door de gevolgen van de …

Nieuw verbintenissenrecht: overdracht van schuld en van contract wettelijk verankerd

12/05/2022 Naast de overdracht van schuldvordering vinden nu ook de overdracht van schuld en van contract hun plaats in het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Een nieuwigheid …

Nieuw verbintenissenrecht: wilsgebreken

23/05/2022 Het goedgekeurde wetsvoorstel houdende hervorming van het verbintenissenrecht bevestigt de bestaande wilsgebreken in artikel 5.33 e.v. Burgerlijk Wetboek. Daarnaast doet ook een ‘nieuw’ wilsgebrek zijn …

Nieuw verbintenissenrecht treedt in werking op 1 januari 2023

30/06/2022 De nieuwe boeken 1 (Algemene bepalingen) en 5 (Verbintenissen) van het Burgerlijk Wetboek werden in de Kamer goedgekeurd op 21 april 2022. Deze nieuwe …

Verplicht asbestattest vanaf 23 november 2022 bij overdracht/verkoop van een oudere woning

31/05/2022 Binnenkort wordt de lijst van verplichte attesten en documenten bij de verkoop van een gebouw verder uitgebreid. Vanaf 23 november 2022 moet namelijk elke …

Gewijzigde marktomstandigheden en prijsstijgingen: zijn uw algemene voorwaarden en contracten ertegen bestand?

26/01/2022 In deze bijdrage van Monard Law-advocaten Stefanie Stappers & Kristof Zadora worden enkele principes uiteengezet uit het contractenrecht m.b.t. prijsstijgingen. Stijgende grondstofprijzen bv. kunnen een belangrijke …

Nieuws ivm verbintenissenrecht : Commissie Justitie heeft boeken 1 en 5 (nieuw) Burgerlijk Wetboek goedgekeurd

24/03/2022 Met deze nieuwe boeken worden huidige rechtspraak en de bestaande algemene beginselen met daarbij een aantal innovaties in de wetgeving opgenomen. Zo zou de …

Contractuele uitsluiting in solidum aansprakelijkheid aannemer en architect

14/03/2022 Update van de principes n.a.v. een recent Cassatiearrest (Cass. 10 februari 2022) In een recent arrest van 10 februari 2022 stelde het Hof van …

Nut en grenzen van een exoneratiebeding

17/02/2022 Het exoneratie- of bevrijdingsbeding wordt gebruikt om de aansprakelijkheid van contractspartijen tot een redelijk niveau te beperken (en soms zelfs uit te sluiten). Uiteraard …

Algemene voorwaarden: nu ook B2B strenger gereguleerd én meer controles. Basisprincipes algemene voorwaarden

03/02/2022 Nieuwe en bijzondere regelgeving zoals de B2C-reglementering, de wet betalingsachterstand en, sinds 1 december 2020, ook strengere B2B-reglementering hebben een impact op de “algemene …

Impact van de B2B wetgeving op vastgoedovereenkomsten

Auteur: Lien Bellinck Application of the B2B Law to real estate contracts Real estate contracts between businesses do not escape the application of the B2B …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect