M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Uitbreng van vastgoed middels uitonverdeeldheid: verkooprecht of verdeelrecht? Het Grondwettelijk Hof aan het woord!

18/07/2022 Bespreking arrest Grondwettelijk hof van 20 januari 2022 De uitbreng van vastgoed uit vennootschappen waarbij het vastgoed wordt overgeheveld naar de achterliggende aandeelhouders blijft …

Meerwaarde op aandelen belastbaar als divers inkomen?

15/7/2022 Bespreking arrest Hof van Beroep Gent 22 maart 2022 Het hof van beroep te Gent heeft in een arrest van 22 maart 2022 beslist …

Vermenging van eigen en gemeenschappelijke gelden op een bankrekening: voorzichtigheid geboden

15/05/2022 Het belang van de kwalificatie als eigen of gemeenschappelijke gelden wordt vaak onderschat. Dat verklaart ook waarom veel echtgenoten hun geldzaken niet steeds op …

Aanhoudende onduidelijkheid omtrent de fiscale gevolgen van een vroegtijdige vermindering van het kapitaal van een familiale vennootschap

01/06/2022 Tot 1 januari 2018, konden kapitaalverminderingen belastingvrij worden doorgevoerd. Sinds 1 januari 2018 worden kapitaalverminderingen op fiscaal vlak pro rata aangerekend op het fiscaal …

Het Hof van Cassatie, de strengere standpunten van Vlabel inzake de verzekeringsgift en de rechtszekerheid. Een revolutionair arrest.

12/05/2022 Op 21 april 2022 heeft het Hof van Cassatie een opmerkelijk arrest gewezen (arrest nr. F.20.0150.N/1) over de toepassing in de tijd van het …

Vruchtgebruik op beleggings- portefeuille in nieuwe goederenrecht

02/05/2022 De vele beleggingsportefeuilles die thans gesplitst staan ingeschreven bij de banken zijn ook beïnvloed door het nieuwe goederenrecht. Indien de beleggingsportefeuilles bestaan uit hoofdzakelijk …

Het testamentair “meerderjarigenbewind” op de schop?

06/04/2022 Bespreking arrest Hof van Beroep Antwerpen, 22 maart 2022 Het Hof van beroep te Antwerpen velde op 22 maart 2022 een arrest in een …

Vernieuwing bij de aangifte van nalatenschap: maak kennis met ERFonline

15/03/2022 De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) lanceerde ERFonline, een digitale module die het aangifteformulier van de nalatenschap aanpast in functie van het vermogen en de persoonlijke …

Nieuwsflits: Een schenking online registreren via MyMinfin in 1, 2, 3?

09/05/2022 Op 1 mei publiceerde de FOD Financiën op haar website1 een aangepast stappenplan voor de registratie van niet-notariële schenkingen. Nieuw is dat u de bewijsdocumenten van een …

Vraag om inlichtingen van de fiscus? Maak eerst uw AVG-analyse, antwoord pas daarna!

18/03/2022 Bespreking HvJ 24 februari 2022 Persoonsgegevens zijn vaak nuttige tools in het onderzoek door belastingautoriteiten. Ondernemingen worden dan ook met de regelmaat van de …

Vruchtgebruik in de vennootschap – wat met uw planning?

21/03/2022 In een standpunt van 27 september 2021 bevestigt Vlabel dat een schenking met voorbehoud van eventueel vruchtgebruik dezelfde fiscale behandeling krijgt. Het is perfect mogelijk …

Vlabel past standpunt aan: geen dubbele belasting meer op oude verzekerings- giften

22/03/2022 Na een jarenlange discussie over de dubbele belasting van verzekeringsgiften, die zelfs tot bij het Grondwettelijk Hof is geraakt, heeft Vlabel nu eindelijk zijn …

Verzaken aan een recht van vruchtgebruik

maart 2022 Een vruchtgebruiker kan eenzijdig afstand doen van zijn vruchtgebruik. Door die afstand of verzaking aan het vruchtgebruik wordt de blote eigenaar de volle …

Opgelet voor Vlaamse erfbelasting wanneer u uitkeringen uit een Liechtensteinse Stiftung verkrijgt

06/04/2022 Op 5 april 2022 heeft het Hof van Beroep te Gent geoordeeld dat de begunstigden van een Liechtensteinse Stiftung (“stichting”) erfbelasting verschuldigd zijn over …

Nieuwsflits: indiening aangifte nalatenschap kan voortaan online

31/03/2022 Wie erft van een Vlaams rijksinwoner moet bij de Vlaamse belastingdienst (‘Vlabel’) een aangifte nalatenschap indienen, in principe binnen de vier maanden na het …

Verdoken meerwinsten zijn geen (te verwerpen) uitgaven!

24/03/2022 Fiscus: zwarte inkomsten zijn ook te verwerpen uitgaven Er is in de fiscale praktijk de laatste tijd wel wat om te doen. De fiscale …

Evenement afgelast tijdens vierde coronagolf: belastingkrediet mogelijk

15/03/2022 De regering gooit een nieuw wapen in de strijd tegen de gevolgen van de coronacrisis: een belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven. Het gaat om een …

BBI wordt teruggefloten door Antwerpse rechtbank wegens onbehoorlijk bestuur

29/03/2022 De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen spreekt zich in een vijftal vonnissen uit over de toepassing van het fair play-beginsel en het vertrouwens- en …

(Para)fiscaal regime van aandelenopties

21/06/2021 Key-medewerkers vergoeden via de toekenning van aandelen(opties) biedt talrijke voordelen. Eén van de manieren om dat te doen is door een aandelenoptieplan te voorzien. …

Bankgift beleggingsportefeuille gevolgd door beheersvolmacht

18/02/2022 In een recente voorafgaande beslissing (nr. 21052 dd. 27 september 2021) werd bij de Vlaamse Belastingdienst afgetoetst hoe zou worden omgegaan met een onrechtstreekse schenking …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect