M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

VVPRbis – Opgelet! — Heeft uw vennootschap vrijstelling van volstorting verleend aan haar aandeelhouders? Nog snel ‘bijstorten’, anders verlies van VVPRbis …

De toepassingsvoorwaarden van het VVPRbis-regime werden verstrengd vanaf 1 januari 2022. Om te kunnen genieten van het VVPRbis-regime is voortaan vereist dat de initieel beloofde …

Verwerping gevolgd door een schenking aan de verwerper, is fiscaal misbruik

Vlabel sprak zich recent uit, in drie voorafgaande beslissingen in dezelfde zaak (VB 21.040, 21.061 en 22.015), over de vraag of een verwerping van een …

Een cryptoportefeuille schenken: hoe doe je dat?

Het kan voor de cryptobelegger evenwel interessant zijn om over te gaan tot een (gedeeltelijke) schenking van diens portefeuille. Hierna staan we stil bij de …

Cryptomunten in nalatenschap

21/04/2022 👉 Moet er erfbelasting betaald worden op cryptomunten? Alle goederen die zich op het tijdstip van overlijden in het vermogen van de overledene bevinden, …

Interpretatie Vlabel van handelsactiviteitsvoorwaarde voor gunstregime “familiale vennootschappen” gesloopt door Hof van Beroep

07/07/2022 👉 Vastgoedactiviteiten kunnen op zichzelf wel degelijk een reële economische activiteit zijn!  🎓 Hof van Beroep Gent, 21 juni 2022 In een arrest d.d. …

Vlabel velt een voorafgaande beslissing in verband met een beding van aanwas m.b.t. aandelen van een maatschap

07/09/2022 In een recente voorafgaande beslissing (*) spreekt Vlabel zich voor het eerst uit in verband met een beding van aanwas dat betrekking heeft op …

Successieplanning in Luxemburg, toch niet altijd zo voordelig?

26/08/2022 Wanneer Belgen naar Luxemburg verhuizen, wordt vaak beperkte aandacht besteed aan de successieplanning. Luxemburg staat er namelijk om bekend, zeker in vergelijking met België, …

Het belasten van duo-legaten: de goede doelen betalen de prijs

15/07/2022 Nicolas Geelhand de Merxem: “Door fiscale achterpoortjes op een weinig doordachte manier te sluiten, snijdt men soms in eigen vel, en doet men meer …

Hof van Cassatie bevestigt de geldigheid van een optioneel ontbindende voorwaarde. Vlabel past standpunten aan.

Op 14 oktober 2021 heeft het Hof van Cassatie zich in een bondig arrest uitgesproken over de interpretatie van een optioneel ontbindende voorwaarde. Het Hof …

Uitbreng van vastgoed middels uitonverdeeldheid: verkooprecht of verdeelrecht? Het Grondwettelijk Hof aan het woord!

18/07/2022 Bespreking arrest Grondwettelijk hof van 20 januari 2022 De uitbreng van vastgoed uit vennootschappen waarbij het vastgoed wordt overgeheveld naar de achterliggende aandeelhouders blijft …

Meerwaarde op aandelen belastbaar als divers inkomen?

15/7/2022 Bespreking arrest Hof van Beroep Gent 22 maart 2022 Het hof van beroep te Gent heeft in een arrest van 22 maart 2022 beslist …

Vermenging van eigen en gemeenschappelijke gelden op een bankrekening: voorzichtigheid geboden

15/05/2022 Het belang van de kwalificatie als eigen of gemeenschappelijke gelden wordt vaak onderschat. Dat verklaart ook waarom veel echtgenoten hun geldzaken niet steeds op …

Aanhoudende onduidelijkheid omtrent de fiscale gevolgen van een vroegtijdige vermindering van het kapitaal van een familiale vennootschap

01/06/2022 Tot 1 januari 2018, konden kapitaalverminderingen belastingvrij worden doorgevoerd. Sinds 1 januari 2018 worden kapitaalverminderingen op fiscaal vlak pro rata aangerekend op het fiscaal …

Het Hof van Cassatie, de strengere standpunten van Vlabel inzake de verzekeringsgift en de rechtszekerheid. Een revolutionair arrest.

12/05/2022 Op 21 april 2022 heeft het Hof van Cassatie een opmerkelijk arrest gewezen (arrest nr. F.20.0150.N/1) over de toepassing in de tijd van het …

Vruchtgebruik op beleggings- portefeuille in nieuwe goederenrecht

02/05/2022 De vele beleggingsportefeuilles die thans gesplitst staan ingeschreven bij de banken zijn ook beïnvloed door het nieuwe goederenrecht. Indien de beleggingsportefeuilles bestaan uit hoofdzakelijk …

Het testamentair “meerderjarigenbewind” op de schop?

06/04/2022 Bespreking arrest Hof van Beroep Antwerpen, 22 maart 2022 Het Hof van beroep te Antwerpen velde op 22 maart 2022 een arrest in een …

Vernieuwing bij de aangifte van nalatenschap: maak kennis met ERFonline

15/03/2022 De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) lanceerde ERFonline, een digitale module die het aangifteformulier van de nalatenschap aanpast in functie van het vermogen en de persoonlijke …

Nieuwsflits: Een schenking online registreren via MyMinfin in 1, 2, 3?

09/05/2022 Op 1 mei publiceerde de FOD Financiën op haar website1 een aangepast stappenplan voor de registratie van niet-notariële schenkingen. Nieuw is dat u de bewijsdocumenten van een …

Vraag om inlichtingen van de fiscus? Maak eerst uw AVG-analyse, antwoord pas daarna!

18/03/2022 Bespreking HvJ 24 februari 2022 Persoonsgegevens zijn vaak nuttige tools in het onderzoek door belastingautoriteiten. Ondernemingen worden dan ook met de regelmaat van de …

Vruchtgebruik in de vennootschap – wat met uw planning?

21/03/2022 In een standpunt van 27 september 2021 bevestigt Vlabel dat een schenking met voorbehoud van eventueel vruchtgebruik dezelfde fiscale behandeling krijgt. Het is perfect mogelijk …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect