M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Het Hof van Cassatie, de strengere standpunten van Vlabel inzake de verzekeringsgift en de rechtszekerheid. Een revolutionair arrest.

12/05/2022 Op 21 april 2022 heeft het Hof van Cassatie een opmerkelijk arrest gewezen (arrest nr. F.20.0150.N/1) over de toepassing in de tijd van het …

Vruchtgebruik op beleggings- portefeuille in nieuwe goederenrecht

02/05/2022 De vele beleggingsportefeuilles die thans gesplitst staan ingeschreven bij de banken zijn ook beïnvloed door het nieuwe goederenrecht. Indien de beleggingsportefeuilles bestaan uit hoofdzakelijk …

Het testamentair “meerderjarigenbewind” op de schop?

06/04/2022 Bespreking arrest Hof van Beroep Antwerpen, 22 maart 2022 Het Hof van beroep te Antwerpen velde op 22 maart 2022 een arrest in een …

Vernieuwing bij de aangifte van nalatenschap: maak kennis met ERFonline

15/03/2022 De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) lanceerde ERFonline, een digitale module die het aangifteformulier van de nalatenschap aanpast in functie van het vermogen en de persoonlijke …

Nieuwsflits: Een schenking online registreren via MyMinfin in 1, 2, 3?

09/05/2022 Op 1 mei publiceerde de FOD Financiën op haar website1 een aangepast stappenplan voor de registratie van niet-notariële schenkingen. Nieuw is dat u de bewijsdocumenten van een …

Vraag om inlichtingen van de fiscus? Maak eerst uw AVG-analyse, antwoord pas daarna!

18/03/2022 Bespreking HvJ 24 februari 2022 Persoonsgegevens zijn vaak nuttige tools in het onderzoek door belastingautoriteiten. Ondernemingen worden dan ook met de regelmaat van de …

Vruchtgebruik in de vennootschap – wat met uw planning?

21/03/2022 In een standpunt van 27 september 2021 bevestigt Vlabel dat een schenking met voorbehoud van eventueel vruchtgebruik dezelfde fiscale behandeling krijgt. Het is perfect mogelijk …

Vlabel past standpunt aan: geen dubbele belasting meer op oude verzekerings- giften

22/03/2022 Na een jarenlange discussie over de dubbele belasting van verzekeringsgiften, die zelfs tot bij het Grondwettelijk Hof is geraakt, heeft Vlabel nu eindelijk zijn …

Verzaken aan een recht van vruchtgebruik

maart 2022 Een vruchtgebruiker kan eenzijdig afstand doen van zijn vruchtgebruik. Door die afstand of verzaking aan het vruchtgebruik wordt de blote eigenaar de volle …

Opgelet voor Vlaamse erfbelasting wanneer u uitkeringen uit een Liechtensteinse Stiftung verkrijgt

06/04/2022 Op 5 april 2022 heeft het Hof van Beroep te Gent geoordeeld dat de begunstigden van een Liechtensteinse Stiftung (“stichting”) erfbelasting verschuldigd zijn over …

Nieuwsflits: indiening aangifte nalatenschap kan voortaan online

31/03/2022 Wie erft van een Vlaams rijksinwoner moet bij de Vlaamse belastingdienst (‘Vlabel’) een aangifte nalatenschap indienen, in principe binnen de vier maanden na het …

Verdoken meerwinsten zijn geen (te verwerpen) uitgaven!

24/03/2022 Fiscus: zwarte inkomsten zijn ook te verwerpen uitgaven Er is in de fiscale praktijk de laatste tijd wel wat om te doen. De fiscale …

Evenement afgelast tijdens vierde coronagolf: belastingkrediet mogelijk

15/03/2022 De regering gooit een nieuw wapen in de strijd tegen de gevolgen van de coronacrisis: een belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven. Het gaat om een …

BBI wordt teruggefloten door Antwerpse rechtbank wegens onbehoorlijk bestuur

29/03/2022 De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen spreekt zich in een vijftal vonnissen uit over de toepassing van het fair play-beginsel en het vertrouwens- en …

(Para)fiscaal regime van aandelenopties

21/06/2021 Key-medewerkers vergoeden via de toekenning van aandelen(opties) biedt talrijke voordelen. Eén van de manieren om dat te doen is door een aandelenoptieplan te voorzien. …

Bankgift beleggingsportefeuille gevolgd door beheersvolmacht

18/02/2022 In een recente voorafgaande beslissing (nr. 21052 dd. 27 september 2021) werd bij de Vlaamse Belastingdienst afgetoetst hoe zou worden omgegaan met een onrechtstreekse schenking …

Uitbreng huwgemeenschap en eenzijdige schenking aan één van de echtgenoten: geen fiscaal misbruik

18/01/2022 In een arrest van het hof van beroep te Gent van 27 april 2021 wordt de Vlaamse belastingdienst opnieuw teruggefloten bij de foutieve interpretatie …

Aandelenopties, RSU’s & internationale tewerkstelling: what country may tax which piece of the pie?

15/02/2022 In de praktijk stellen we vast dat aandelenopties en/of gratis aandelen (vaak toegekend onder vorm van l ‘restricted stock units’ of ‘RSU’s’) frequent in …

Rulingdienst publiceert update van vragenlijst cryptomunten

02/03/2022 soepelere invulling van de vereiste van een “voorafgaand karakter” Recent publiceerde de Rulingdienst een aangepaste versie van haar FAQ rond cryptomunten. Opvallend verschil t.o.v. …

Staat Vlabel de split sale aan 2,00% (opnieuw) toe?

03/02/2022 Wat voorafging… Iedereen denkt uiteraard aan een aantal jaren geleden bij het horen van de split sale. Er was immers een tijd waarin het …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect