M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Wet van 26 december 2022 – Vermelding Rechtsmiddelen

📜Wet van 26 december 2022 – BS 30 december 2022 In datum van 30/12/2022 werd de wet van 26/12/2022 betreffende de vermelding van de rechtsmiddelen …

Verminderde rechtsplegingsvergoeding met 10% vanaf 1 maart 2023?

De RPV werd, omwille van de gestegen consumptieprijsindex, reeds vijf maal verhoogd met 10% en in totaal aldus 50% ten opzichte van de oorspronkelijke bedragen. Gelet …

Antigoon wast niet altijd wit. Over onrechtmatig bewijs in de strafprocedure

🎓 Cass. 4 april 2023 In een belangrijk arrest van 4 april 2023 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat opzettelijk begane of daarmee gelijk …

Gevolgen van aanstelling van een lasthebber ad hoc voor de strafprocedure

🎓 Cass. 17 januari 2023 In een recent arrest van 17 januari 2023 heeft het Hof van Cassatie zijn vaste rechtspraak herhaald over de in …

IOS: Gedaan met wachten op Godot

📜 Wet tot hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaarders en andere diverse bepalingen – BS 30 december 2022 Op 1 januari 2023 trad de …

Nieuwe tarieven rechtsplegingsvergoeding

Vanaf 1 november 2022 zijn de tarieven van de rechtsplegingsvergoedingen overeenkomstig artikel 8 van het KB van 26 oktober 2007 voor de tweede keer dit …

Hervorming goederenrecht – burenhinder

Vanaf 1 september 2021 kan u de burenhinder efficiĂ«nt aanpakken met de wet van 4 februari 2020, die een nieuw goederenrecht invoerde. De leer van …

Burenhinder en de vrederechter

Nicky Burette schreef recent een artikel in het Nieuw Juridisch Weekblad, waarin hij de recent ingevoerde bepaling die de vrederechter als dĂ© bevoegde rechter inzake …

Opnieuw verhoging van de rechtsplegingsvergoeding vanaf 1 april 2022

04/04/2022 Krachtens artikel 8 van het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding zijn de basis-, minimum- en maximumbedragen …

Zet Hof van Cassatie met zijn arrest van 8 februari 2022 de deur op een kier voor een afgeleide strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon?

17/03/2022 Bespreking Cass. 8 februari 2022 Op 8 februari oordeelde het Hof van Cassatie het volgende: “De morele toerekenbaarheid van een als misdrijf omschreven feit …

Kies voor een verruimde minnelijke schikking in strafzaken en vermijd een proces. Hoe werkt het ?

15/03/2022 Een zeer belangrijke vorm van alternatieve afwikkeling van het strafproces is de verruimde minnelijke schikking in strafzaken, afgekort V.S.B.G (Verval van de Strafvordering tegen …

Zorgvolmacht in een internationaal kleedje?

25/01/2022 In deze bijdrage gaan de auteurs even verder in op de uitwerking van de zorgvolmacht, in een internationale context. Wanneer een casus een internationaal …

Hoger beroep tegen een beslissing alvorens recht te doen

28/06/2021 Bespreking Cass. 11 juni 2021 – (C.17.0412.N) Hoger beroep tegen een beslissing alvorens recht te doen : Een door het Hof van Cassatie in …

Uw contracten na Brexit – Over de geldigheid van forum- en rechtskeuzebedingen

17/01/2022De Brexit heeft een grote impact op de relatie met ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk. In dit nieuwsbericht focussen we op Ă©Ă©n bepaald aspect daarvan, …

Le juge peut refuser de reconnaĂźtre l’acte dĂ©savouĂ© sans devoir procĂ©der Ă  la vĂ©rification d’Ă©criture

09/01/2022 Cass. 29 oktober 2021 Selon l’article 1324 de l’ancien Code Civil “dans le cas oĂč la partie dĂ©savoue son Ă©criture ou sa signature, et …

Kan onrechtmatig verkregen bewijs worden gebruikt in burgerlijke zaken?

28/12/2021 Bespreking Cass. 14 juni 2021 Over het onrechtmatig verkregen bewijs overweegt het Hof van Cassatie: “Behoudens wanneer de wet uitdrukkelijk anders bepaalt, kan het …

De fiscus moet rekening houden met het vertrouwelijk karakter van briefwisseling tussen de belastingplichtige en diens advocaat

25/10/2021 In een arrest van 7 september 2021 bevestigt het Hof van Beroep te Antwerpen het vertrouwelijk karakter van briefwisseling tussen een belastingplichtige en zijn …

Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken – goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie

Op 9 september 2021 werd het wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken, in de Kamer ingediend. De kamercommissie Justitie keurde de teksten …

Nieuwe bewijsregels in internationale arbitrage

08/06/2021 Het is een universeel gegeven dat betwiste aanspraken in rechte moeten worden bewezen alvorens te kunnen worden toegekend. Ook krachtens het nieuwe art. 8.4 …

ArrĂȘt Volvo de la CJUE – l’article 7, §2, du rĂšglement Bruxelles Ibis attribue tant la compĂ©tence internationale que la compĂ©tence territoriale

14/08/2021 – Bespreking arrest HvJ 15 juli 2021 – “Volvo arrest” Het Hof oordeelt als volgt: “Artikel 7, punt 2, van verordening (EU) nr. 1215/2012 …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect