M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Ook de betwiste veroordeling tot betaling van een provisie kan een beslissing zijn alvorens recht te doen, waartegen geen onmiddellijk beroep mogelijk is – Cass. 11 juni 2021

24/06/2021 – Bespreking Cass. 11 juni 2021 In een arrest van 11 juni 2021 (C.17.0412.N) stelt het Hof dat niet onmiddellijk vatbaar is voor beroep …

Een procedure: wat moet dat kosten en wie gaat dat betalen?

07/06/2021 N.a.v. de verhoging van de tarieven van de rechtsplegingsvergoeding op 1 juni laatstleden, wordt in deze bijdrage nog eens een overzicht gemaakt van de …

De rechtstreekse vordering ingesteld met aangetekend schrijven verhindert de toegang tot de rechter niet

23/06/2021 Op vraag van de ondernemingsrechtbank van Gent, diende het Grondwettelijk hof na te gaan of art. 1798 oud BW verenigbaar is met het recht …

De onmogelijkheid voor de beklaagde om een volgberoep in te stellen bij een beperkt hoger beroep van het openbaar ministerie schendt zijn rechten van verdediging

08/07/2021 Het Hof van Beroep te Gent wenst te vernemen van het Grondwettelijk Hof of het grondwettig is dat een beklaagde niet beschikt over een …

Brexit: wat met rechtsmacht en toepasselijk recht?

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Tot 31 december 2020 liep er echter nog een overgangsperiode waarin alle instrumenten …

België bereidt zich voor op de oprichting van het Europees openbaar ministerie

Niet minder dan 22 EU-landen zijn het eens geworden over de oprichting van een “Europees openbaar ministerie” voor de bestrijding van zware grensoverschrijdende criminaliteit ten …

Beschikkingsonbevoegdheid van de gefailleerde gerelativeerd

Wanneer een onderneming failliet wordt verklaard, dan verliest zij de bevoegdheid om haar vermogen te beheren en daarover te beschikken. Er wordt een curator aangesteld, …

Covid-19: Brussel verlengt verbod op uithuiszettingen tot 1 maart 2021

Sinds 6 november 2020 geldt er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw een verbod op uithuiszetting. Behalve bij een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de …

Omzendbrief geeft gerechtsdeurwaarders uniforme instructies voor taxatie van kosten in strafdossiers en voor rechtsbijstand in burgerlijke en handelszaken (met uitzonderingen voor coronajaar 2020)

Gerechtsdeurwaarders moeten voortaan dezelfde, uniforme richtlijnen volgen voor de aanrekening van hun prestaties in strafzaken, in burgerlijke zaken en in handelszaken. Tot nog toe was …

Artikel 159 GW vergt een daadwerkelijk wettigheidsonderzoek (ook bij een belangenexceptie)

Zo besliste het Hof van Cassatie in het arrest nr. C.19.0301.N/1 van 7 december 2020: ‘Krachtens artikel 159 Grondwet passen de hoven en rechtbanken de …

Gerechtsdeurwaardertarieven burgerlijke- en handelszaken stijgen in 2021

Gerechtsdeurwaarders mogen in 2021 weer wat meer aanrekenen voor hun akten in burgerlijke en handelszaken. De tarieven stijgen door indexering. Al gaat vaak slechts om …

Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht voor 2021

De FOD Justitie heeft de geïndexeerde bedragen gepubliceerd waaronder het loon niet, of niet volledig, vatbaar is voor beslag of overdracht. De nieuwe drempels gelden …

Corona-update: bepaalde uitvoeringsmaatregelen worden tijdelijk opgeschort

Ingevolge de nieuwe lockdown-maatregelen moeten volgende richtlijnen in acht genomen worden: De betekening van exploten (dagvaardingen inbegrepen) zal nog steeds kunnen plaatsvinden, uiteraard mits toepassing …

NOYB, de privacyrechtenorganisatie van Max Schrems, mag vanaf nu groepsvorderingen voeren in België

Op 8 oktober 2020 publiceerde het Belgisch Staatsblad een ministerieel besluit van 30 september 2020 waarbij NOYB erkend wordt om te kunnen optreden “als groepsvertegenwoordiger van …

De wettige verdenking van de plaatsvervangend rechter na vonnis

In zijn arrest van 12 oktober 2020 (2017/AR/1151) weerhield het Hof van Beroep Brussel terecht wettige verdenking in hoofde van de plaatsvervangend rechter om het …

Nieuwe ICC Rules of Arbitration vanaf 1 januari 2021: wat verandert er?

Op 6 oktober 2020 heeft de ICC Executive Board gewijzigde ICC Rules of Arbitration goedgekeurd, die in werking zullen treden op 1 januari 2021 en …

Executierechter versus. bodemrechter

Met betrekking tot de bevoegdheid van de beslagrechter redeneerde het Hof als volgt: De beslagrechter kan als bodemrechter uitspraak doen wanneer er in het kader …

Het Verdrag van Singapore: het ontbrekende puzzelstuk in internationale bemiddeling

Op 12 september 2020 trad het verdrag van Singapore inzake bemiddeling in werking. Het verdrag, dat tot stand is gekomen in de schoot van de …

De voordelen van Collaboratief onderhandelen

Enkel advocaten kunnen optreden als collaboratief onderhandelaar. Dit is bijvoorbeeld anders bij bemiddeling, waar éénder wie een opleiding tot bemiddelaar kan volgen. Collaboratieve advocaten hebben …

Covid-19: eedaflegging magistraten, advocaten en notarissen kan nog schriftelijk tot eind 2020

De eedaflegging van de actoren van justitie – gerechtsdeskundigen, beëdigde vertalers, tolken of vertaler-tolken, magistraten, assessoren, lekenrechters, gerechtspersoneel, advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders – kan nog …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect