M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken – goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie

Op 9 september 2021 werd het wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken, in de Kamer ingediend. De kamercommissie Justitie keurde de teksten …

Nieuwe bewijsregels in internationale arbitrage

08/06/2021 Het is een universeel gegeven dat betwiste aanspraken in rechte moeten worden bewezen alvorens te kunnen worden toegekend. Ook krachtens het nieuwe art. 8.4 …

Arrêt Volvo de la CJUE – l’article 7, §2, du règlement Bruxelles Ibis attribue tant la compétence internationale que la compétence territoriale

14/08/2021 – Bespreking arrest HvJ 15 juli 2021 – “Volvo arrest” Het Hof oordeelt als volgt: “Artikel 7, punt 2, van verordening (EU) nr. 1215/2012 …

Verzamelwet Justitie: uitstel voor rechtspraakdatabank vonnissen en arresten en wijzigingen in Gerechtelijk Wetboek, Wetboek van Strafvordering en Burgerlijk Wetboek

Op 20 juli 2021 verscheen in het Belgisch Staatsblad een verzamelwet met belangrijke wijzigingen voor justitie. Met op de eerste plaats een nieuw uitstel voor …

De toekenning van een rechtsplegingsvergoeding boven het basisbedrag moet gemotiveerd worden

12/08/2021 – Bespreking Cass. 18 juni 2021 In dit arrest van 18 juni 2021 (C.20.0579.N) preciseert het Hof van Cassatie dat de toekenning van een …

Ook de betwiste veroordeling tot betaling van een provisie kan een beslissing zijn alvorens recht te doen, waartegen geen onmiddellijk beroep mogelijk is – Cass. 11 juni 2021

24/06/2021 – Bespreking Cass. 11 juni 2021 In een arrest van 11 juni 2021 (C.17.0412.N) stelt het Hof dat niet onmiddellijk vatbaar is voor beroep …

Een procedure: wat moet dat kosten en wie gaat dat betalen?

07/06/2021 N.a.v. de verhoging van de tarieven van de rechtsplegingsvergoeding op 1 juni laatstleden, wordt in deze bijdrage nog eens een overzicht gemaakt van de …

De rechtstreekse vordering ingesteld met aangetekend schrijven verhindert de toegang tot de rechter niet

23/06/2021 Op vraag van de ondernemingsrechtbank van Gent, diende het Grondwettelijk hof na te gaan of art. 1798 oud BW verenigbaar is met het recht …

De onmogelijkheid voor de beklaagde om een volgberoep in te stellen bij een beperkt hoger beroep van het openbaar ministerie schendt zijn rechten van verdediging

08/07/2021 Het Hof van Beroep te Gent wenst te vernemen van het Grondwettelijk Hof of het grondwettig is dat een beklaagde niet beschikt over een …

Brexit: wat met rechtsmacht en toepasselijk recht?

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Tot 31 december 2020 liep er echter nog een overgangsperiode waarin alle instrumenten …

België bereidt zich voor op de oprichting van het Europees openbaar ministerie

Niet minder dan 22 EU-landen zijn het eens geworden over de oprichting van een “Europees openbaar ministerie” voor de bestrijding van zware grensoverschrijdende criminaliteit ten …

Beschikkingsonbevoegdheid van de gefailleerde gerelativeerd

Wanneer een onderneming failliet wordt verklaard, dan verliest zij de bevoegdheid om haar vermogen te beheren en daarover te beschikken. Er wordt een curator aangesteld, …

Covid-19: Brussel verlengt verbod op uithuiszettingen tot 1 maart 2021

Sinds 6 november 2020 geldt er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw een verbod op uithuiszetting. Behalve bij een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de …

Omzendbrief geeft gerechtsdeurwaarders uniforme instructies voor taxatie van kosten in strafdossiers en voor rechtsbijstand in burgerlijke en handelszaken (met uitzonderingen voor coronajaar 2020)

Gerechtsdeurwaarders moeten voortaan dezelfde, uniforme richtlijnen volgen voor de aanrekening van hun prestaties in strafzaken, in burgerlijke zaken en in handelszaken. Tot nog toe was …

Artikel 159 GW vergt een daadwerkelijk wettigheidsonderzoek (ook bij een belangenexceptie)

Zo besliste het Hof van Cassatie in het arrest nr. C.19.0301.N/1 van 7 december 2020: ‘Krachtens artikel 159 Grondwet passen de hoven en rechtbanken de …

Gerechtsdeurwaardertarieven burgerlijke- en handelszaken stijgen in 2021

Gerechtsdeurwaarders mogen in 2021 weer wat meer aanrekenen voor hun akten in burgerlijke en handelszaken. De tarieven stijgen door indexering. Al gaat vaak slechts om …

Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht voor 2021

De FOD Justitie heeft de geïndexeerde bedragen gepubliceerd waaronder het loon niet, of niet volledig, vatbaar is voor beslag of overdracht. De nieuwe drempels gelden …

Corona-update: bepaalde uitvoeringsmaatregelen worden tijdelijk opgeschort

Ingevolge de nieuwe lockdown-maatregelen moeten volgende richtlijnen in acht genomen worden: De betekening van exploten (dagvaardingen inbegrepen) zal nog steeds kunnen plaatsvinden, uiteraard mits toepassing …

NOYB, de privacyrechtenorganisatie van Max Schrems, mag vanaf nu groepsvorderingen voeren in België

Op 8 oktober 2020 publiceerde het Belgisch Staatsblad een ministerieel besluit van 30 september 2020 waarbij NOYB erkend wordt om te kunnen optreden “als groepsvertegenwoordiger van …

De wettige verdenking van de plaatsvervangend rechter na vonnis

In zijn arrest van 12 oktober 2020 (2017/AR/1151) weerhield het Hof van Beroep Brussel terecht wettige verdenking in hoofde van de plaatsvervangend rechter om het …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect