M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Doeltreffende gerechtelijke procedure tegen onrechtmatige gegevensverwerking: de stakingsvordering

Wanneer jouw persoonsgegevens oprechmatige wijze worden verwerkt of wanneer jouw – door de GDPR toegekende – rechten worden miskend, is het belangrijk te weten waar …

In 2023 is de controle op de functie en aanstelling van een DPO is prioriteit voor de GBA

De prioriteiten van de Gegevensbeschermingsautoriteit voor het jaar 2023 liggen voornamelijk op het cookie beleid en de aanstelling en functie van de Data Protection Officer …

Legal implications of AI Chatbots

Now that Chat GPT has risen in popularity, other companies are starting to develop their own chatbots built on artificial intelligence. There are already some …

ChatGPT en het beroep van advocaat: het verhaal van de dinosaurus en de meteoor, of niet?

Wat is de impact van AI op de advocatuur? Bij Sirius Legal is nieuwe technologie ons dagelijks werkdomein en ook wij hebben met meer dan …

AI-based legal tech-oplossingen: ontdek de valkuilen

De afgelopen jaren zijn “legal tech”-oplossingen steeds populairder geworden om interne juridische afdelingen en advocatenkantoren te helpen bestaande kennis te delen en opnieuw te gebruiken. …

Een verbod op niet-concurrentiebedingen: een oplossing voor de liberale democratie en het marktkapitalisme?

Het niet-concurrentiebeding wordt gedefinieerd als de clausule waarin partijen er zich toe verbinden om tijdens en/of na het einde van de samenwerking elkaar geen concurrentie aan te doen. Het …

Belang van de correcte factuurvermelding bij vereenvoudigd driehoeksverkeer bevestigd door het Hof van Justitie

In een recent arrest heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat de regeling van het vereenvoudigd driehoeksverkeer niet toegepast kan worden indien de betrokken …

Forse stijging wettelijke intrestvoet en intrestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties

FOD Financiën maakt nieuwe rentevoeten bekend – 01-01-2023 Inzake intrest maken we het onderscheid tussen de ‘wettelijke rentevoet’ en de ‘wettelijke rentevoet bij handelstransacties’. De …

Algemene voorwaarden en de consument: het belang van voorafgaande instemming

Algemene voorwaarden zijn niet meer weg te denken uit ons handels- en rechtsverkeer. Zij bieden ondernemingen immers het voordeel om op korte termijn een veelvoud …

Taal van de factuur

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in een arrest van 21 juni 2016 (C-15/15, New Valmar) geoordeeld dat de Vlaamse taalwetgeving het …

Oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen

Bespreking van de bepaling van art. VI.104 Wetboek Economisch Recht – het algemeen verbod op oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen, en de analyse van dit begrip …

De (dis)harmonie tussen onrechtmatige bedingen in het nieuwe verbintenissenrecht en de B2B-wet

Het nieuwe verbintenissenrecht voert met artikel 5.52 van het Burgerlijk Wetboek een algemene regeling voor onrechtmatige bedingen in. Deze zal van toepassing zijn op alle …

Nieuwe fiscale verplichtingen voor exploitanten van digitale platformen!

Via een recent ingediend wetsontwerp maakt de regering werk van de omzetting van Richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging …

De precontractuele informatieverplichting bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten

De Belgische wetgeving voorziet al sedert 2005 in een verplicht te doorlopen informatieprotocol wanneer partijen een zogenaamd “commerciële samenwerkingsovereenkomst” wensen te sluiten. Deze informatieverplichting is …

Het nieuwe verbintenissenrecht: impact op IT-contracten

Vanaf 1 januari 2023 zullen regels van het nieuwe verbintenissenrecht van toepassing worden. Deze (nieuwe) regels hebben op verschillende vlakken een impact op IT-contracten die …

Europese richtlijn over auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt – omzetting in Belgisch recht

Op 17 april 2019 werd richtlijn 2019/790/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en …

Nieuwe regels bij prijsvermindering. Welkom aan een oude bekende.

Het is weer even opletten voor ondernemingen die promo-acties willen organiseren of (solden)kortingen willen geven. Sinds 28 mei 2022 zijn de regels over aankondigingen van …

Conflicterende algemene voorwaarden (zogenaamde ‘battle of forms’) onder het nieuw verbintenissenrecht

11/10/2022 Nieuw in het verbintenissenrecht: de wettelijke verankering van de knock out- rule voor tegenstrijdige algemene voorwaarden. Concreet gaat het om de situatie waarin twee …

Nieuwe regels inzake verticale overeenkomsten gepubliceerd: wat verandert er voor u?

Op  10 mei 2022 publiceerde de Europese Commissie haar nieuwe Verticale Groepsvrijstellingsverordening (*).  Deze verordening houdt de nieuwe mededingingsrechtelijke regels in die van toepassing zijn op …

Wijziging groepsvrijstelling: is de overeenkomst met uw verdelers nog wel geldig na 1 juni 2022?

07/03/2022 De verticale groepsvrijstellingsverordening (VBER) creëert een uitzondering op het principiële kartelverbod en dit voor bepaalde verticale overeenkomsten. De verordening dateert van 2010(*) en was …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect