M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Betere bescherming voor kmo’s: verstrenging van de maximale contractuele betalingstermijn

13/08/2021 De wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties voorzag in een betalingstermijn van 30 dagen bij transacties tussen grote ondernemingen en …

Verstrenging van de maximale contractuele betalingstermijn tussen ondernemingen

03/09/2021 – Wet 14 augustus 2021 Met de nieuwe Wet van 14 augustus 2021 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de …

Kleine lettertjes – Geen buitensporige gevolgen?

02/07/2021 Bespreking van het Cassatie-arrest van 18 juni 2021 In tegenstelling tot wat “algemeen aanvaard wordt” – nl. dat ondernemingen aan hun informatieplicht inzake de …

Concrete gevallen van schending van de GDPR-regelgeving

In deze bijdrage krijgt u een overzicht van een aantal beslissingen genomen door de Gegevensbeschermingsautoriteit (‘GBA’). De GBA betreft de Belgische rechtsmacht ingesteld met de …

Data Export na Schrems II: stilaan meer duidelijkheid op basis van eerste beslissingen

Een recente beslissing van de Franse Conseil d’Etat maakt duidelijk dat het Schrems II arrest heus niet hoeft te betekenen dat Europese bedrijven helemaal geen …

Brexit: impact op handelscontracten in internationaal privaatrechtelijke context

Ondertussen begint bij iedereen (zelfs de Britten) het besef te groeien dat de Brexit heel wat meer (rechts)vragen en (rechts)problemen met zich zal meebrengen dan …

Mind the gap bij Britse webshops

Het Verenigd Koninkrijk heeft sinds 1 januari 2021 de EU definitief verlaten. Dit impliceert dat het Verenigd Koninkrijk nu als een ‘derde land’ wordt beschouwd, …

Best practices algemene voorwaarden: de tegenstelbaarheid

Ondernemers ondernemen en dat betekent risico’s nemen. Elk risico vergt een zo goed mogelijk opvangnet voor een (on)verwachte bocht. De algemene voorwaarden van een onderneming …

Priorities of the Belgian Competition Authority for 2021

On 10 March 2021, the Belgian Competition Authority issued its annual communication setting out its policy priorities for the current year. This publication, which has …

Mag ik video calls met collega’s of klanten opnemen?

Als je bijvoorbeeld een teammeeting opneemt “verwerk” je de persoonsgegevens van de deelnemers en dat betekent dat GDPR van toepassing is. Welke gegevens je precies …

Bijzondere ontslagbescherming wegens tijdskrediet houdt geen absoluut ontslagverbod in

Wanneer een werknemer zijn recht op tijdskrediet uitoefent, voorziet cao 103 in een bijzondere ontslagbescherming. Zo mag een werkgever enkel ontslaan in geval van een …

Ben ik verbonden door algemene verkoopsvoorwaarden die ik ergens op internet moet zoeken?

De betwisting werd door het Hof van Cassatie beslecht in haar arrest van 20 april 2017 door te oordelen dat een effectieve kennis van de …

Welke bevoegde privacy autoriteit kan jou voor de rechter slepen?

Een komend arrest van het Hof van Justitie kan mogelijks interessante gevolgen hebben voor bedrijven die in een grensoverschrijdende context werken. De Advocaat-Generaal van het …

E-commerce na de Brexit, kan jij nog volgen?

De definitieve Brexit is nog maar net een feit, maar de online sector begint zelfs na amper twee weken al de impact te voelen, in …

Nieuwe wetgeving drones: overzicht van nieuwe regels & verhouding tot het recht op privacy

Drones kennen zeer veel toepassingen voor zowel particulieren als professionele gebruikers. We denken hierbij aan pleziervluchten en het filmen van trouwfeesten en verjaardagen, maar ook …

FOD Financiën krijgt berisping voor GDPR-inbreuken

Op 23 december 2020 heeft de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) uitspraak gedaan over een klacht met betrekking tot het Fisconetplus-platform van de FOD Financiën. …

Nieuwe regels voor overeenkomsten tussen ondernemingen

De nieuwe regels zijn van toepassing op elke overeenkomst die vanaf 1 december 2020 wordt gesloten, vernieuwd of gewijzigd.  Ze hebben een zeer ruim toepassingsgebied, …

Export van persoonsgegevens buiten de Europese Unie: de concrete aanpak

Het Europees Comité voor Gegevensbescherming (ECGB) heeft op 10 november 2020 twee belangrijke ontwerpaanbevelingen (voorlopig enkel in het Engels beschikbaar) aangenomen om ondernemingen bij te …

Wie laat zich vrijwillig hacken? De “coordinated vulnerability disclosure policy” voor ethische hacking

Om de cyberveiligheid van je bedrijf of organisatie te verhogen kan je een coordinated vulnerability disclosure policy gebruiken (een beleid voor de gecoördineerde bekendmaking van kwetsbaarheid of …

Het lanceren van een website: tips & tricks

Wanneer je een (nieuwe) website lanceert, overloop dan steeds volgende checklist van de belangrijkste aandachtspunten: Breng alle verwerkingen van je website in kaart en neem …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect