M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Faillissement en fresh start als bestuurder? Enkel mits “eigen organisatie” volgens Cassatie.

04/05/2022 In een verrassend arrest van 18 maart 2022[1] oordeelt het Hof van Cassatie dat een natuurlijke persoon, bestuurder van vennootschappen, slechts als “onderneming” kan …

Nieuwigheden in het Belgische mededingingsrecht

21/03/2022 Met de Wet van 28 februari 2022 heeft de Belgische wetgever de ECN+ richtlijn omgezet die de nationale mededingingsautoriteiten moet versterken. Naast andere inhoudelijke …

Vraag om inlichtingen van de fiscus? Maak eerst uw AVG-analyse, antwoord pas daarna!

18/03/2022 Bespreking HvJ 24 februari 2022 Persoonsgegevens zijn vaak nuttige tools in het onderzoek door belastingautoriteiten. Ondernemingen worden dan ook met de regelmaat van de …

Omzetting van de ECN+ richtlijn en invoering van een filing fee in concentratiezaken

16/03/2022 Het Belgisch mededingingsrecht werd op belangrijke punten hervormd door de wet van 28 februari 2022. De wet is enerzijds een omzetting in het Belgische …

Gewijzigde marktomstandigheden en prijsstijgingen: zijn uw algemene voorwaarden en contracten ertegen bestand?

26/01/2022 In deze bijdrage van Monard Law-advocaten Stefanie Stappers & Kristof Zadora worden enkele principes uiteengezet uit het contractenrecht m.b.t. prijsstijgingen. Stijgende grondstofprijzen bv. kunnen een belangrijke …

Klokkenluidersregelingen in België: status update voor private en publieke sector

04/03/2022 Hoe staat het ondertussen met de omzetting van de Europese Klokkenluidersrichtlijn (Richtlijn 2019/1937) ? België moest deze Richtlijn voor de private en de publieke …

Omzetting van de Europese richtlijn inzake de bescherming van de klokkenluiders

25/02/2022 De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed inzake de bescherming van personen die inbreuken op …

Rulingdienst publiceert update van vragenlijst cryptomunten

02/03/2022 soepelere invulling van de vereiste van een “voorafgaand karakter” Recent publiceerde de Rulingdienst een aangepaste versie van haar FAQ rond cryptomunten. Opvallend verschil t.o.v. …

Nut en grenzen van een exoneratiebeding

17/02/2022 Het exoneratie- of bevrijdingsbeding wordt gebruikt om de aansprakelijkheid van contractspartijen tot een redelijk niveau te beperken (en soms zelfs uit te sluiten). Uiteraard …

Algemene voorwaarden: nu ook B2B strenger gereguleerd én meer controles. Basisprincipes algemene voorwaarden

03/02/2022 Nieuwe en bijzondere regelgeving zoals de B2C-reglementering, de wet betalingsachterstand en, sinds 1 december 2020, ook strengere B2B-reglementering hebben een impact op de “algemene …

Wetgever verbiedt activiteiten van cryptowisselplatformen en -bewaarnemers uit derde landen

20/02/2022 Bij wet van 1 februari 2022 (BS 11 februari 2022) verstrengt de Belgische wetgever het bestaande wettelijk kader inzake ‘Antiwitwas (AWW)’. Meer bepaald voorziet …

Uw contracten na Brexit – Over de geldigheid van forum- en rechtskeuzebedingen

17/01/2022De Brexit heeft een grote impact op de relatie met ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk. In dit nieuwsbericht focussen we op één bepaald aspect daarvan, …

“City branding” zonder merkbescherming?

24/11/2021 Steden en gemeenten zetten steeds vaker in op “city branding” of “city marketing” in hun beleidsplannen. Hiervoor ontwikkelen ze slogans en logo’s die ze …

Zara in het ongelijk gesteld in merkenrechtzaak

13/01/2022 Bespreking van het arrest van het Europees Gerecht van 1 december 2021 Inditex, het moederbedrijf van verschillende bekende modemerken zoals Zara heeft geen gelijk …

Blijf van mijn typografie af: Lettertypes en intellectuele eigendom

14/01/2022 Zoals elke grafische creatie kunnen lettertypes juridische bescherming genieten, op voorwaarde dat ze voldoen aan de relevante criteria voor IE-bescherming, zoals Marine Dissoubrey uitlegt. …

Goed nieuws als je je merk wil deponeren: EU subsidies zorgen voor kortingen tot 75%

25/01/2022 Interessant nieuwtje voor ondernemers die hun merknaam willen beschermen: De Europese Unie voorziet in 2022 in vouchers of waardebonnen waarmee tot 75% van de …

Verkoopcontracten in de landbouw- en voedingsketen strenger gereglementeerd!

11/10/2021 Op 30 april 2019 is de Richtlijn 2019/633/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de …

Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouwsector

04/06/2021 De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed betreffende de oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen. Dit voorontwerp …

Blockchaintechnologie en controle over persoonsgegevens uit de GDPR

08/11/2021 In dit artikel gaan de auteurs dieper in op hoe blockchaintechnologie u kan helpen om de betrokkene controle te geven over diens eigen persoonsgegevens, …

Nog twee maanden te gaan: nieuwe klokkenluiderswetgeving nog niet goed begrepen

14/10/2021 Recent onderzoek toont aan dat een flinke minderheid van de ondervraagde ondernemers – 16% – nog nooit van de nieuwe richtlijn heeft gehoord. Daarnaast …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect