M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Wet houdende omzetting Herstructureringsrichtlijn gepubliceerd!

De Wet van 7 juni 2023 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve …

Herstructureringsrichtlijn – Kamer keurt wet die omzetting regelt goed – 25 mei 2023

De plenaire vergadering van de Kamer keurt het Wetsontwerp ā€œtot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni …

Cassatie bevestigt: de onbetaalde verhuurder kwalificeert als een buitengewone schuldeiser in de opschorting

šŸŽ“ Cass. 15 mei 2023, C.22.0415.F Bespreking van een recent cassatie-arrest omtrent de vraag of het begrip ā€œzakelijke zekerheidā€ in het WER Ć³Ć³k de bijzondere …

Invoering boek XIX “Schulden van de consument” WER

Op 27 april 2023 werd het Wetsontwerp houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht aangenomen in de …

Het stil faillissement (de pre-pack)

Omzetting van de Europese HerstructureringsrichtlijnĀ  De invoering van het stil faillissement was reeds voorzien bij de inwerkingtreding van Boek XX “Insolventie van ondernemingen” in 2017, …

Invoering boek XIX ā€˜Schulden van de consumentā€™ WER

Op 27 april 2023 werd het Wetsontwerp houdende invoeging van boek XIX ā€œSchulden van de consumentā€ in het Wetboek van economisch recht aangenomen in de …

De (on)zin van commerciƫle vs. particuliere schuldkwijtschelding

Over de aanmoediging van ondernemerschap als leitmotiv voor tweedekansbeleid ā€“ een post door gastblogger Gauthier Vandenbossche (UGent) Niet alle EU-lidstaten behandelen ondernemers en consumenten op …

Het gerechtelijk minnelijk en collectief akkoord: specifieke regels voor grote ondernemingen

Omzetting van de Europese Herstructureringsrichtlijn Voor het collectief akkoord wordt er wel een belangrijk onderscheid gemaakt tussen KMOā€™s en grote ondernemingen. Terwijl de wijzigingen voor …

Het minnelijk akkoord en collectief akkoord in besloten variant

Omzetting van de Europese Herstructureringsrichtlijn ā€“ wat is nieuw? De procedures van gerechtelijke reorganisatie door (i) minnelijk akkoord en (ii) collectief akkoord beogen de continuĆÆteit …

Eigendomsvoorbehoud als techniek tegen wanbetalers

Als verkoper wilt u er zeker van zijn dat de goederen die u levert aan uw klanten naderhand ook effectief betaald worden. Maar is het …

Het reorganisatieplan: een tweede kans

šŸŽ“ Cass. 9 februari 2023 In een recent arrest van 9 februari 2023 spreekt het Hof van Cassatie zich uit over deze tweede kans van …

Prominente rol voor de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden

Omzetting van de Europese Herstructureringsrichtlijn – wat is nieuw? EĆ©n van de voornaamste doelstellingen van deze Europese Herstructureringsrichtlijn is om maximaal in te zetten op …

Cassatie over sterfhuisconstructies (28 maart 2023)

Voor een aandeelhouder en/of bestuurder van een op het faillissement afstevenende vennootschap kan het interessant zijn tijdig het schip te verlaten. Omdat ook een zinkend …

KB tot verlenging van artikelen 2, 4 tot 12 van de wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX WER en het WIB 1992

šŸ“œ Koninklijk besluit van 20 maart 2023 – BS 31 maart 2023 : opnieuw een verlening van de tijdelijke maatregelen ten voordele van ondernemingen in …

Overbruggingsrecht 2023: versoepelingen of toch niet?

In tijden van corona en andere crisissen is er veel geschreven over het overbruggingsrecht. Dit is een recht voor zelfstandigen op een uitkering om moeilijke …

Crowdfunding en faillissement : youā€™re just one of the crowd

Crowdfunding valt uiteen in twee vormen: niet-financiĆ«le crowdfunding en financiĆ«le crowdfunding. Bij niet-financiĆ«le crowdfunding wordt er geen financiĆ«le tegenprestatie verwacht voor het ter beschikking stellen …

Tweede kans reorganisatieplan en procesrecht

šŸŽ“ Cass. 9 februariĀ 2023 In een arrest van het Hof van Cassatie van 9 februari 2023 stond het eerder doordeweekse art. XX.79. Ā§ 1 WER …

Insolventie-en mededingingsrecht: zeker niet in isolatie

… over het “het nevelachtige grensgebied tussen het insolventierecht en het mededingingsrecht ” … In het kader van een overdracht onder gerechtelijk gezagĀ kon Proximus de …

Hoofdelijkheid bij groepsvennootschappen: zo de lusten, zo de lasten

šŸŽ“ Nederland – Hoge Raad 24 februari 2023 PrejudiciĆ«le vragen (art. 392 Rv). Onderlinge bijdrageplicht (draagplicht) van hoofdelijke schuldenaren (art. 6:10 BW) in concernverhouding. Een …

Insolventie en de strafrechtelijke aansprakelijkheid: risky business

De laatste jaren richt het strafrecht zich meer dan ooit op de bedrijfswereld. Denk maar aan milieumisdrijven, inbreuken op de sociale en fiscale wetgeving, inbreuken …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect