M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Het persoonlijk faillissement van de bestuurder: Een ‘fresh start’ of een koude douche?

06/08/2021 Bestuurders van de onderneming die failliet verklaard worden zijn in principe niet persoonlijk gehouden om de schulden van de vennootschap te betalen, tenzij er …

De gemeenrechtelijke beperkingen inzake derdenverzet zijn niet van toepassing op het derdenverzet tegen een faillietverklarend vonnis

27/09/2021 Bespreking Cass. 9 september 2021  Met het arrest van 9 september 2021 (C.21.0043.N) heeft het Hof van Cassatie nogmaals de processuele autonomie en specialiteit van de …

Gerechtelijke reorganisatie – bepalingen inzake verlenging van de reeds verleende opschorting – geen schending van het gelijkheidsbeginsel

14/10/2021 GwH 15 juli 2021 – nr. 110/2021 – artikel XX.59, §3 WER schendt het gelijkheidsbeginsel niet De ondernemingsrechtbank te Brussel opent de gerechtelijke reorganisatie van …

Betere bescherming voor kmo’s: verstrenging van de maximale contractuele betalingstermijn

13/08/2021 De wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties voorzag in een betalingstermijn van 30 dagen bij transacties tussen grote ondernemingen en …

De leverancier van uw bouwmaterialen is failliet: wat dient u te doen?

27/08/2021 U bent er als aannemer mogelijk al eens mee geconfronteerd geweest: u bestelt bouwmaterialen bij één van uw leveranciers, maar tussen het moment van …

Verstrenging van de maximale contractuele betalingstermijn tussen ondernemingen

03/09/2021 – Wet 14 augustus 2021 Met de nieuwe Wet van 14 augustus 2021 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de …

Nieuw: ‘centraal register van economische knipperlichten’

02/09/2021 Een KB van 13 juni 2021 zorgt voor de oprichting van een nieuw ‘centraal register van economische knipperlichten’ in België en dit vanaf 5 …

Vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag tijdens gerechtelijke reorganisatie

18/07/2021 Bespreking Cass. 21 juni 2018 Op grond van artikel 164 KB/WIB kan de belastingadministratie een vereenvoudigd derdenbeslag leggen ten laste van de belastingplichtige. De …

Klant failliet? Soms is invordering van je onbetaalde factuur mogelijk lastens de bestuurder

08/07/2021 Na het faillissement van een klant dreig je als ondernemer opgezadeld te worden met onbetaalde facturen. In bepaalde gevallen is invordering lastens de bestuurder …

Covid-19: flexibele insolventieregels verlengd tot 16 juli 2022

De federale regering verlengt de flexibele insolventieregels (Boek XX, Wetboek van economisch Recht) die zijn ingevoerd met de Coronawet van 21 maart 2021 met meer …

De Europese Commissie bevestigt: Ook de Belgische Staat moet tijdig curatoren betalen

12/07/2021 Wanneer de Belgische Staat (rechterlijke macht) een curator aanstelt over een failliete onderneming en de kosten van de curator worden wegens gebrek aan actief …

Cassatie over tegenwerpelijkheid van kwijting aan curator: same old Story?

30/06/2021 Bespreking Cass. 18 juni 2021 (C.19.0255.N) Op 18 juni 2021 velde het Hof van Cassatie een arrest over de tegenwerpelijkheid van een kwijting van …

Grondwettelijk Hof: de botte bijl van de vervaltermijn voor kwijtschelding herbekeken

Volgens artikel XX.173, §2 WER zal een gefailleerde worden kwijtgescholden van zijn schulden, indien de gefailleerde het verzoek tot kwijtschelding toevoegt aan zijn aangifte tot …

De zaak Plessers…a never-ending story?

Sinds het arrest van het Hof van Justitie van 16 mei 2019 in de zaak Plessers is het uitkijken naar de gevolgen voor de praktijk. …

Rechtzetting artikel XX.106 WER: verwarring uitklaren met een nog meer verwarrend antwoord

Gastblogger mr. Vincent Verlaeckt haalde aan dat er enkele foutjes in artikel XX.106 WER staan: Het vonnis van faillietverklaring wordt op verzoek van de curatoren aan …

Grondwettelijk Hof over de vervaltermijn voor aanvraag kwijtschelding bij faillissement: een ‘fresh start’ voor de wetgever?

Een onderneming-natuurlijke persoon kan in een faillissement ten aanzien van de schuldeisers worden bevrijd van de restschulden (met enkele uitzonderingen). Hoewel het WER dat niet …

Heeft de berg een muis gebaard? Plessers komt thuis

De Belgische Staat beging een fout door wetgeving uit te vaardigen die strijdig is met de Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001. Dat besliste …

Evolutie in het insolventierecht: na de moratoria een tijdelijk lightregime voor de reorganisatie

Nadat de wetgever eerder tijdelijke moratoria inzette om de door de Corona-crisis getroffen ondernemingen te ondersteunen, kiest hij nu voor een andere aanpak. De procedure …

De procedure van gerechtelijke reorganisatie als reddingsboei: de wetgever wijzigt en vereenvoudigt tijdelijk de spelregels

Vandaag (26 maart 2021) werd de Wet van 21 maart 2021 tot wijziging van Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht gepubliceerd in het …

Belgium introduces pre-pack reorganisation

The Belgian Chamber of Representatives approved a law modifying the Belgian insolvency code (the “Pre-Pack Law“).  The Pre-Pack Law will shortly be published in the …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect