M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Zaterdag blijft hoogstwaarschijnlijk een werkdag in het sociaal recht

In het sociaal recht wordt o.m. voor het berekenen van bepaalde termijnen, waaronder de uitwerking van een aangetekende (opzeggings)brief en het bepalen van de driedagentermijn …

Zaterdag een werkdag? NAR vraagt behoud van de bestaande cassatierechtspraak …

Boek 1 – Nieuw BW bepaalt in art. 1.7. §3: “Werkdagen zijn alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen.” Dit gaat in op …

Nieuwe regels bij afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid

📜 Koninklijk besluit 11 september 2022 – BS 20 september 2022 Op 20 september 2022 werd het koninklijk besluit van 11 september 2022 gepubliceerd. Dit …

Afschaffing ziektebriefje voor eerste dag wordt realiteit

Is je medewerker een dag arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval? Dan kan dit binnenkort drie keer per kalenderjaar zonder ziektebriefje voor de eerste dag. …

Arbeidsdeal : 4-dagenweek

Het parlement heeft op 29 september 2022 de wet houdende diverse arbeidsbepalingen goedgekeurd. Deze wet moet de maatregelen uitvoeren waartoe de regering heeft beslist in het kader van de …

De arbeidsdeal, a big deal?

De laatste maanden werd al vaker gesproken over de arbeidsdeal. Hoe vernieuwend is die nu? In deze en de volgende nieuwsbrief zoomen we in op …

Een werkgever kan frequent zieke werknemers bijkomende verplichtingen opleggen

🎓 Arbeidshof Brussel (NL), 23 mei 2022, 2021/AB/124, onuitgeg. In een recent arrest oordeelt het Arbeidshof van Brussel dat een werkgever via het arbeidsreglement frequent …

Vragen staat vrij: meer zekerheid en voorspelbaarheid, of omgekeerd, meer flexibiliteit

📜 CAO’s nr. 161 en nr. 162 – in werking sinds 01/10/2022 Op 1 oktober 2022 zijn de in de Nationale Arbeidsraad gesloten CAO’s nr. …

Een vordering tot betaling van een opzeggingsvergoeding instellen: binnen één of vijf jaar ?

🎓 Arbrb. Brussel 10 januari 2022, AR 19/693/A, onuitgegeven Overeenkomstig artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 verjaren de vorderingen voortvloeiend uit de …

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers: wijzigingen vanaf 1 oktober 2022

📜 KB 11 september 2022 – BS 20 september 2022 Het koninklijk besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de Codex over het welzijn …

Zaterdag is vanaf 1 januari 2023 geen “werkdag” meer

30/08/2022 Door een wijziging van het Burgerlijk Wetboek – met name de invoering van Boek I (“Algemene bepalingen”) in het (nieuwe) Burgerlijk Wetboek – zal …

GDPR : Wees discreet over de redenen van een ontslag tov. de rest van het personeel

09/09/2022 🎓 Gegevensbeschermingsautoriteit, beslissing nr. 115/2022, van 19 juli 2022 Nadat een werkneemster definitief arbeidsongeschikt verklaard werd, en de arbeidsovereenkomst beëindigd werd op basis van …

Moedwillig weigeren om informatie te delen kan werknemer zuur opbreken

12/08/2022 Een IT’er in dienst bij een vzw had onder meer de taak een nieuwe website uit te bouwen. De werknemer werd naar aanleiding van …

Zaterdag is geen werkdag meer

16/08/2022 In zijn blog “Wikisoc” analyseert prof. Willy van Eeckhoutte de gevolgen van art. 1.7, § 3, ingevoerd door de wet van 28 april 2022 houdende …

Moet je de opzeggingsbrief vanaf 2023 op dinsdag versturen?

24/08/2022 Het nieuwe burgerlijk wetboek bepaalt dat zaterdagen vanaf 1 januari 2023 geen werkdagen meer zijn. Die bepaling geldt enkel voor de berekening van termijnen. …

Het niet tijdig meedelen van een ziektebriefje leidt niet zomaar tot contractbreuk!

24/06/2022 Het arbeidshof van Antwerpen bevestigde recentelijk dat een arbeidsongeschikte werknemer die naliet zijn ziektebriefje binnen te brengen, niet de wil had om zijn arbeidsovereenkomst …

Het lot van het GSM-nummer na ontslag

02/06/2022 Wanneer een werknemer een GSM ter beschikking krijgt van zijn werkgever, en de arbeidsovereenkomst beëindigt wordt, mag de ontslagen werknemer dan zijn gsm-nummer behouden? …

Sociale inspectie krijgt ruimere bevoegdheid om discriminatie op de arbeidsmarkt op te sporen

28/06/2022 Wie zich het slachtoffer voelt van discriminatie, moet feiten kunnen aantonen die het bestaan van discriminatie, op grond van een beschermd criterium, doen vermoeden. …

Bij dagelijks bestuurders-werknemers weegt de lichtste aansprakelijkheid het zwaarst door

26/05/2022 Vennootschapsmandatarissen kunnen zelfs na de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hun mandaat in uitvoering van een arbeidsovereenkomst uitoefenen, met name dagelijks …

Definitief akkoord over arbeidsdeal: waar mag u zich aan verwachten?

20/06/2022 Volgend op een verdeeld advies van de sociale partners over de reeds aangekondigde arbeidsdeal, bereikte de regering voorbije vrijdag een definitief akkoord. De voornaamste …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect