M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Nieuw decreet op komst: vereenvoudiging van de procedure voor indiening van beroep tegen een omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft op 21 mei 2021 een nieuwe decreet aangenomen dat wijzigingen aanbrengt in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging …

Verkavelingen ouder dan 15 jaar: afwijking van kavelgrenzen zonder bijstelling?

De Raad van State oordeelde in haar arrest van 23 maart 2021 namelijk dat de grafische voorschriften, die een indeling van het perceel in kavels …

Artikel 159 GW vergt een daadwerkelijk wettigheidsonderzoek (ook bij een belangenexceptie)

Zo besliste het Hof van Cassatie in het arrest nr. C.19.0301.N/1 van 7 december 2020: ‘Krachtens artikel 159 Grondwet passen de hoven en rechtbanken de …

Kunnen stedenbouwkundige misdrijven ‘afgekocht’ worden? Aanvraagprocedure minnelijke schikking vereenvoudigd

Met een zekere regelmaat berichten de media over (gegoede) verdachten van sociale of fiscale fraude die een ‌minnelijke schikking bereiken en hun proces hiermee ‘afkopen’. …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect