Strafrecht

06/04/2022 De context Onderneming X, Belgische dochteronderneming van Y (gevestigd in een andere EU-lidstaat), werkt overzees met consultants die tussenkomen in het sluiten van contracten met lokale klanten van…
08/04/2022 Het vermoeden van onschuld van ondernemingen bij overtredingen van de Wegverkeerswet werd door het Hof van Cassatie andermaal in de verf gezet bij arrest van 14 december 2021….
17/03/2022 Bespreking Cass. 8 februari 2022 Op 8 februari oordeelde het Hof van Cassatie het volgende: “De morele toerekenbaarheid van een als misdrijf omschreven feit aan een rechtspersoon moet…
15/03/2022 Een zeer belangrijke vorm van alternatieve afwikkeling van het strafproces is de verruimde minnelijke schikking in strafzaken, afgekort V.S.B.G (Verval van de Strafvordering tegen de Betaling van een…
20/02/2022 Bespreking Cassatie 1 februari 2022 Sinds vele jaren is het faillissementsrecht humaner geworden. Eerder dan gefailleerden persoonlijk te sanctioneren, wordt volop ingezet op een tweede kans, een nieuwe…
03/02/2022 Bespreking Gwh 3 februari 2022 Sinds het formeel bij de ‘Wet Franchimont’ (1998) ingevoerde onderscheid tussen het opsporingsonderzoek (l’information) en het gerechtelijk onderzoek (l’instruction) werd het Grondwettelijk Hof…
04/02/2022 Bespreking Cass. 25 januari 2022 Algemene en ongedifferentieerde bewaring van communicatiegegevens is verboden. Dit bleek al met zoveel woorden uit de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie…
19/01/2022 Bespreking Cass. 23 november 2021 Limiet aan het volgappel van het openbaar ministerie na recent Cassatiearrest. In de onderliggende casus die aanleiding gaf tot dit arrest, werd het…
10/01/2022 Bespreking Cass. 23 november 2021 Situering van ‘ernstige aanwijzingen van schuld’ als één van de grondvoorwaarden van de voorlopige hechtenis Elk strafonderzoek tracht misdrijven te onderzoeken en de…
13/12/2021 Op dinsdag 30 november jl. werd de wet van 28 november 2021 gepubliceerd die justitie menselijker, sneller en straffer moet maken. Artikel 14 van deze wet wijzigt het…
15/10/2021 België werd midden september 2021 veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) voor een schending van het recht op een eerlijk proces (artikel…
Op 9 september 2021 werd het wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken, in de Kamer ingediend. De kamercommissie Justitie keurde de teksten goed op 20 oktober…
20/05/2021 Op 11 mei 2021 oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat de boete die werd opgelegd door een Luxemburgse rechtbank aan een werknemer die…
N.a.v. het onderzoek dat het Luikse gerecht momenteel voert naar honderden miljoenen euro’s verdacht geld van een Waalse familie die decennialang voor en met de wapenfabrikant FN Herstal heeft gewerkt,…
Samenvatting Een natuurlijke persoon tegen wie een administratief onderzoek wegens handel met voorwetenschap is ingesteld, heeft het recht om te zwijgen wanneer uit zijn antwoorden zou kunnen blijken dat…
Prejudiciële vraag : Verzet het Europees recht zich tegen een nationale norm die bepaalt dat een hulpmiddel gebruikt voor een ernstig geval van smokkel, kan worden geconfisqueerd (lees: verbeurdverklaard),…
Auteurs: Steven Vancolen (advocaat-vennoot) & Sarah Vandorpe (advocaat)  Recent werd de Belgische Staat door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) veroordeeld wegens de schending van artikel…
Auteurs: Steven Vancolen (advocaat-vennoot) & Jan Sandra (advocaat-vennoot)  Artikel 216 bis Sv. biedt het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden in het kader van een strafprocedure de verdachten…
Alhoewel het grievenstelsel al van toepassing is sinds 1 maart 2016, worden er bij het aantekenen van hoger beroep nog steeds fouten begaan die grote gevolgen kunnen hebben. Een…
In een ouder bericht hadden we het al over de beslissing van het Hof van Justitie dat een Duitse parketmagistraat onvoldoende onafhankelijk is om een Europees aanhoudingsbevel uit te vaardigen. Recent nog besliste…

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect