M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Strafrechtelijk risicobeheer in internationale bedrijfscontext: een korte case study

06/04/2022 De context Onderneming X, Belgische dochteronderneming van Y (gevestigd in een andere EU-lidstaat), werkt overzees met consultants die tussenkomen in het sluiten van contracten …

Vermoeden van onschuld in het wegverkeer

08/04/2022 Het vermoeden van onschuld van ondernemingen bij overtredingen van de Wegverkeerswet werd door het Hof van Cassatie andermaal in de verf gezet bij arrest …

Zet Hof van Cassatie met zijn arrest van 8 februari 2022 de deur op een kier voor een afgeleide strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon?

17/03/2022 Bespreking Cass. 8 februari 2022 Op 8 februari oordeelde het Hof van Cassatie het volgende: “De morele toerekenbaarheid van een als misdrijf omschreven feit …

Kies voor een verruimde minnelijke schikking in strafzaken en vermijd een proces. Hoe werkt het ?

15/03/2022 Een zeer belangrijke vorm van alternatieve afwikkeling van het strafproces is de verruimde minnelijke schikking in strafzaken, afgekort V.S.B.G (Verval van de Strafvordering tegen …

De autonomie van het strafrecht en het failllissement

20/02/2022 Bespreking Cassatie 1 februari 2022 Sinds vele jaren is het faillissementsrecht humaner geworden. Eerder dan gefailleerden persoonlijk te sanctioneren, wordt volop ingezet op een …

De redelijke termijn als katalysator voor een vervagend onderscheid tussen opsporingsonderzoek en gerechtelijk onderzoek?

03/02/2022 Bespreking Gwh 3 februari 2022 Sinds het formeel bij de ‘Wet Franchimont’ (1998) ingevoerde onderscheid tussen het opsporingsonderzoek (l’information) en het gerechtelijk onderzoek (l’instruction) …

Hof van Cassatie nieuwste deelnemer in het datarentie-debat: Antigoon ‘to the rescue’.

04/02/2022 Bespreking Cass. 25 januari 2022 Algemene en ongedifferentieerde bewaring van communicatiegegevens is verboden. Dit bleek al met zoveel woorden uit de rechtspraak van het …

“I I follow, I follow you” : over volgappel in strafzaken

19/01/2022 Bespreking Cass. 23 november 2021 Limiet aan het volgappel van het openbaar ministerie na recent Cassatiearrest. In de onderliggende casus die aanleiding gaf tot …

Hof van Cassatie onderstreept het belang van het eerlijk proces bij de controle van de voorlopige hechtenis

10/01/2022 Bespreking Cass. 23 november 2021 Situering van ‘ernstige aanwijzingen van schuld’ als één van de grondvoorwaarden van de voorlopige hechtenis Elk strafonderzoek tracht misdrijven …

De afbakening van de rechtspersonen die strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen zijn aangepast

13/12/2021 Op dinsdag 30 november jl. werd de wet van 28 november 2021 gepubliceerd die justitie menselijker, sneller en straffer moet maken. Artikel 14 van …

Recht op bijstand van een advocaat tijdens een verhoor: wat betekent dit concreet?

15/10/2021 België werd midden september 2021 veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) voor een schending van het recht op …

Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken – goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie

Op 9 september 2021 werd het wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken, in de Kamer ingediend. De kamercommissie Justitie keurde de teksten …

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bevestigt de veroordeling van de klokkenluider in de “LuxLeaks” zaak

20/05/2021 Op 11 mei 2021 oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat de boete die werd opgelegd door een Luxemburgse rechtbank …

Vermeende witwasser wordt (blijkbaar) aanklager

N.a.v. het onderzoek dat het Luikse gerecht momenteel voert naar honderden miljoenen euro’s verdacht geld van een Waalse familie die decennialang voor en met de wapenfabrikant …

“Zwijgrecht” is geen synoniem voor “obstructierecht”

Samenvatting Een natuurlijke persoon tegen wie een administratief onderzoek wegens handel met voorwetenschap is ingesteld, heeft het recht om te zwijgen wanneer uit zijn antwoorden …

HVJ veroordeelt de Bulgaarse confiscatie zonder oog voor derde te goeder trouw

Prejudiciële vraag : Verzet het Europees recht zich tegen een nationale norm die bepaalt dat een hulpmiddel gebruikt voor een ernstig geval van smokkel, kan …

De redelijke termijn bij fiscale betwistingen: het Europese Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelt België…

Auteurs: Steven Vancolen (advocaat-vennoot) & Sarah Vandorpe (advocaat)  Recent werd de Belgische Staat door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) veroordeeld wegens …

Minnelijke schikking met het parket – legaliteitsbeginsel onwrikbaar…: afkoopsom aftrekbaar als beroepskost, ook na de recente wetswijzigingen!

Auteurs: Steven Vancolen (advocaat-vennoot) & Jan Sandra (advocaat-vennoot)  Artikel 216 bis Sv. biedt het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden in het kader van …

Hoger beroep tegen schuldigverklaring en schadevergoeding vereist afzonderlijke grieven

Alhoewel het grievenstelsel al van toepassing is sinds 1 maart 2016, worden er bij het aantekenen van hoger beroep nog steeds fouten begaan die grote …

Een Europees onderzoeksbevel is geen Europees aanhoudingsbevel

In een ouder bericht hadden we het al over de beslissing van het Hof van Justitie dat een Duitse parketmagistraat onvoldoende onafhankelijk is om een Europees aanhoudingsbevel uit te …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect