M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Recht op bijstand van een advocaat tijdens een verhoor: wat betekent dit concreet?

15/10/2021 België werd midden september 2021 veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) voor een schending van het recht op …

Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken – goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie

Op 9 september 2021 werd het wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken, in de Kamer ingediend. De kamercommissie Justitie keurde de teksten …

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bevestigt de veroordeling van de klokkenluider in de “LuxLeaks” zaak

20/05/2021 Op 11 mei 2021 oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat de boete die werd opgelegd door een Luxemburgse rechtbank …

Vermeende witwasser wordt (blijkbaar) aanklager

N.a.v. het onderzoek dat het Luikse gerecht momenteel voert naar honderden miljoenen euro’s verdacht geld van een Waalse familie die decennialang voor en met de wapenfabrikant …

“Zwijgrecht” is geen synoniem voor “obstructierecht”

Samenvatting Een natuurlijke persoon tegen wie een administratief onderzoek wegens handel met voorwetenschap is ingesteld, heeft het recht om te zwijgen wanneer uit zijn antwoorden …

HVJ veroordeelt de Bulgaarse confiscatie zonder oog voor derde te goeder trouw

Prejudiciële vraag : Verzet het Europees recht zich tegen een nationale norm die bepaalt dat een hulpmiddel gebruikt voor een ernstig geval van smokkel, kan …

De redelijke termijn bij fiscale betwistingen: het Europese Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelt België…

Auteurs: Steven Vancolen (advocaat-vennoot) & Sarah Vandorpe (advocaat)  Recent werd de Belgische Staat door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) veroordeeld wegens …

Minnelijke schikking met het parket – legaliteitsbeginsel onwrikbaar…: afkoopsom aftrekbaar als beroepskost, ook na de recente wetswijzigingen!

Auteurs: Steven Vancolen (advocaat-vennoot) & Jan Sandra (advocaat-vennoot)  Artikel 216 bis Sv. biedt het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden in het kader van …

Hoger beroep tegen schuldigverklaring en schadevergoeding vereist afzonderlijke grieven

Alhoewel het grievenstelsel al van toepassing is sinds 1 maart 2016, worden er bij het aantekenen van hoger beroep nog steeds fouten begaan die grote …

Een Europees onderzoeksbevel is geen Europees aanhoudingsbevel

In een ouder bericht hadden we het al over de beslissing van het Hof van Justitie dat een Duitse parketmagistraat onvoldoende onafhankelijk is om een Europees aanhoudingsbevel uit te …

De immuniteit van het pleidooi en het recht op verdediging gevrijwaard

Uitingen van een advocaat ter verdediging van zijn cliënt vallen onder de immuniteit van het pleidooi en het recht op verdediging, ook indien deze buiten …

Zelfs hangende procedures van schuldbetwisting is een veroordeling wegens ‘laattijdige aangifte van faillissement’ (art. 489bis, 4° sw.) mogelijk

In een recent arrest van 27 oktober 2020 (P.20.0622.N) oordeelde het Hof van Cassatie dat de potentieel gefailleerde zijn staat van faillissement ernstig moet beoordelen …

Cassatie verfijnt rechtspraak verhoor getuige à charge

In twee arresten van 8 september 2020 heeft het Hof van Cassatie de rechtspraak over het al dan niet verplicht horen van een getuige à …

Insolvabele of onbekende dader: slachtoffer tot in de eeuwigheid?

Als slachtoffer wenst u dat de dader gevat wordt en liefst ook een schadevergoeding te verkrijgen. De dader vatten is één zaak, maar een vergoeding …

Vlaams jeugddelinquentierecht: voorbereidende rechtspleging mag voortaan 9 maanden duren

De duur van de voorbereidende rechtspleging binnen het Vlaams jeugddelinquentierecht is voortaan beperkt tot 9 maanden vanaf de vordering tot en met het vonnis van …

Ook het Grondwettelijk Hof (nr. 28/2020) spreekt zich uit over art. 88quater Sv.: onderscheid tussen strafbaar decryptiebevel (§1) en niet-strafbare actieve zoekingsplicht (§2) redelijk verantwoord

Opmerkelijk: In een recent arrest oordeelt het Grondwettelijk Hof volledig in lijn met het recente oordeel van het Hof van Cassatie (Cass. 4 februari 2020, …

Het verplicht overhandigen van een gsm-toegangscode aan de onderzoeksrechter: staan het zwijgrecht en het verbod op zelfincriminatie op een helling?

Samengevat is het Hof van Cassatie de mening toegedaan dat het vermoeden van onschuld en het verbod op zelfincriminatie in de weegschaal dienen te worden …

U hebt het recht om te zwijgen … maar als u uw zwijgrecht gebruikt, riskeert u daarvoor wel tot vijf jaar gevangenisstraf

Bespreking van een recent Cassatie-arrest (4 februari 2020 – P.19.1068.N) waarin het  Hof van Cassatie oordeelde dat een verdachte die de toegangscode tot een informaticasysteem kent …

Hof van Justitie spreekt zich opnieuw uit over op onrechtmatige wijze verkregen bewijs: voorbode voor Hof van Cassatie?

Grondige bespreking van het arrest van 17 januari 2019 (zie ook hierna). Naar aanleiding van dit arrest van 17 januari 2019 stelt zich de vraag …

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon – Moet de regeling i.v.m. de lasthebber ad hoc onder artikel 2bis V.T.Sv. ‘op de schop’ omwille van de afschaffing van de decumulregel onder oud artikel 5, lid 2 Sw.

Door het gaandeweg (niet voor feiten gepleegd voor 30 juli 2018) verdwijnen van de toepassing van de ingewikkelde ‘decumulregeling’, zal in de praktijk gaandeweg ook …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect