M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Op weg naar een nieuwe Bouwcode

Het Antwerpse stadsbestuur werkt aan een nieuwe Bouwcode waarin rekening zal worden gehouden met de maatschappelijke evoluties. De huidige Bouwcode dateert van 2018 en zou …

Checklist voor de vastgoedmakelaar: ik ga op zoek en ik deel mee…?

Een overzicht van de momenteel geldende informatieverplichtingen. Voldoet u niet aan uw advies-en informatieplicht, dan riskeert u contractueel aansprakelijk te worden gesteld door de verkoper als zijnde uw opdrachtgever, …

Als vastgoedmakelaar riskeer je een aansprakelijkheidsvordering door een bod laattijdig door te geven

Wat zegt de wet? Het Boek 5 “Verbintenissenrecht” dat van toepassing is op alle rechtshandelingen en overeenkomsten die gesloten zijn vanaf 1 januari 2023 heeft …

Het nieuwe verbintenissenrecht: aandachtspunten voor de vastgoed- en bouwpraktijk

Deze bespreking heeft niet tot doel om het nieuwe verbintenissenrecht op exhaustieve wijze te beschrijven, maar beperkt zich tot een selectie van vernieuwingen die bijzondere …

Verplichte documenten bij het verkopen van een woning

10/06/2022 Een overzicht van de documenten nodig voor de verkoop van een woning. Ook “stedenbouwkundige inlichtingen” of het stedenbouwkundig uittreksel hoort daarbij. Een stedenbouwkundig uittreksel …

De hervorming van het vruchtgebruik in het nieuwe goederenrecht

17/03/2022 Op 1 september 2021 zijn de nieuwe wettelijke bepalingen van boek 3 Burgerlijk Wetboek inzake goederenrecht in werking getreden. In deze bijdrage worden de …

Contractuele uitsluiting in solidum aansprakelijkheid aannemer en architect

14/03/2022 Update van de principes n.a.v. een recent Cassatiearrest (Cass. 10 februari 2022) In een recent arrest van 10 februari 2022 stelde het Hof van …

Programmawet wijzigt enkele fiscale bepalingen toepasselijk op de bouw- en vastgoedsector

19/01/2022 Middels de Programmawet van 27 december 2021 en de Wet houdende diverse bepalingen inzake btw heeft de federale wetgever verschillende fiscale bepalingen gewijzigd die …

De advies- en bijstandsverplichting van de architect opnieuw onder de loep van het Hof van Cassatie

18/01/2022 Bespreking Cass. 20 mei 2021 Bij arrest van 20 mei 2021 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de advies- en bijstandsverplichting van een …

Een gewaarschuwd VME…

14/01/2022 Sinds 1 april 2017 is het voor elke vereniging van mede-eigenaars verplicht hun syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te registreren. Maar niet …

Een verkoop/verhuur van uw parkeerplaats in het appartementsgebouw: is een beperking in de statuten rechtsgeldig?

12/11/2021 Zoals u weet legt men in de statuten van het appartementsgebouw, meer specifiek in het reglement van mede-eigendom, de rechten en verplichtingen van de mede-eigenaars vast. Op zich is …

Een goed verzekerd architect is er twee waard: aanstelling ambtenaren voor opsporing verzekeringsinbreuken door architecten

23/09/2021 Het Ministerieel Besluit van 19 augustus 2021 stelt ambtenaren aan die bevoegd zijn voor het opsporen en vaststellen van inbreuken gepleegd door architecten in …

De contractuele uitsluiting in solidum ‘overleeft’ de ontbinding van de architectenovereenkomst

20/10/2021 Het Hof van Cassatie bevestigde in een arrest van 15 januari 2021 dat een clausule die de in solidum aansprakelijkheid van de architect rechtsgeldig …

Koper onder Wet Breyne kan architect aanspreken vanaf eigendomsoverdracht, oplevering niet vereist

22/09/2021 Bespreking Cass. 14 mei 2021 In een arrest van het Hof van Beroep te Gent kwam de discussie aan bod wanneer deze vorderingsrechten nu …

50 jaar Wet Breyne

04/08/2021 De Wet Breyne, ook gekend als de Woningbouwwet, heeft op 9 juli 2021 haar 50ste verjaardag gevierd. Dat betekent ook dat deze wetgeving eind dit …

Prijsofferte tegen vaste, forfaitaire prijs: Kan de aannemer nadien de prijs nog aanpassen indien hij een optelfout heeft gemaakt?

21/06/2021 Iedereen heeft wel al eens een offerte ontvangen van een aannemer tegen een vaste, forfaitaire prijs. De offerte bevat vaak dan ook een gedetailleerde …

Last minute wijzigingen en inwerkingtreding Wetboek Goederenrecht

01/09/2021 Anderhalf jaar na de publicatie is Boek 3 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, het gedeelte over het goederenrecht, in werking getreden op 1 september …

Verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten en andere dienstverleners in de bouwsector: het Grondwettelijk Hof houdt Wet Peeters II in leven

19/05/2021 Bespreking arrest Gwh nr. 28/2021 van 25 februari 2021 Het Grondwettelijk Hof heeft zich in dit arrest uitgesproken uit over het beroep tot (gedeeltelijke) …

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek: De quasi-immuniteit van de onderaannemer op de schop?

14/05/2021 In deze bijdrage bekijken we het principe van de quasi-immuniteit van de onderaannemer of uitvoeringsagent in het licht van de wijzigingen opgenomen in het …

Tewerkstellen in de bouw : vermijd een (dure) baksteen in je maag

Komen o.m. aan bod: de impact van de gelijkschakeling van de opzegtermijnen en de verdwijning van het willekeurig ontslag de toepassing van KB 123 inzake …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect