M&D News

M&D Seminars houdt voor jou de vinger aan de pols. We bundelen voor jou het meest actuele juridische nieuws. Dat is niet alleen nodig om de meest kwaliteitsvolle opleidingen te organiseren, maar ook om te begrijpen wat er leeft binnen de juridische wereld.

Het verschil tussen de share deal en de asset deal bij de verkoop van onroerende goederen

De verkoop van onroerende goederen gebeurt niet altijd door de effectieve overdracht van het onroerend goed zelf, de stenen als het ware. Wanneer het over …

De renovatieverplichting. Ook voor mij?

In het kader van de Vlaamse Klimaatstrategie geldt sinds 1 januari 2023 de renovatieverplichting voor energieverslindende residentiële gebouwen. Wat betekent dit concreet? De renovatieverplichting is …

Asbestattest: ruime én strenge nieuwe informatieplicht in Vlaanderen

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest vereist voor de overdracht van een woning of ander gebouw in Vlaanderen, dat gebouwd werd voor 2001. De …

Verkoop van vernieuwbouw met BTW: that’s the question!

🎓 Een baanbrekend arrest van het hof van beroep van Gent – 22 november 2022 Op de vastgoedmarkt wordt op vandaag naast nieuwbouw evenzeer gerenoveerde …

Zonnepanelen op het dak van het appartementsgebouw: schijnt de zon voor iedereen binnen de VME?

Hoe te werk gaan wanneer men zonnepanelen wenst te leggen op een appartementsgebouw? Dat kan, alleen dient daarvoor toestemming van de VME voor te liggen via …

Het aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering van mede-eigenaars: hoe gebeurt de berekening? Uitgelegd aan de hand van voorbeelden

Het aanwezigheidsquorum heeft betrekking op feit dat de algemene vergadering geldig kan vergaderen. Dit quorum wordt beoordeeld aan het begin van de algemene vergadering. Er …

Vlaams Decreet tot beperking van de indexatie van de huurprijzen om de gevolgen van de energiecrisis te verlichten van 3 oktober 2022

Voor huurovereenkomsten die vallen onder de toepassing van de (oude) federale woninghuurwetgeving of het Vlaamse woninghuurdecreet en die in werking zijn getreden voor 1 oktober …

Driedimensionaal goederenrecht stelselmatig vertaald naar het kadaster

15/10/2021 Bespreking KB van 30 augustus 2021 Door de introductie van de volume-eigendom in het nieuwe goederenrecht, werden er recent stappen gezet om de zogenaamde …

Koper onder Wet Breyne kan architect aanspreken vanaf eigendomsoverdracht, oplevering niet vereist

22/09/2021 Bespreking Cass. 14 mei 2021 In een arrest van het Hof van Beroep te Gent kwam de discussie aan bod wanneer deze vorderingsrechten nu …

Kwalitatieve rechten gaan reeds over met de eigendomsoverdracht, een voorlopige oplevering is niet vereist

In een arrest van 14 mei 2021 oordeelde het Hof van Cassatie dat krachtens artikel 4 en 5 Woningbouwwet de rechten van de verkoper met betrekking …

6% tarief in btw verruimd – optimalisatie voor bouwpromotoren

Om de bouwsector een welgekomen duwtje in de rug te geven, heeft de federale wetgever onlangs beslist om het verlaagd btw-tarief van 6% in het …

De (nieuwe) regels voor algemene vergaderingen bij Mede-eigendom

Nieuwe wettelijke regeling: Uitstel van vergaderingen / verlenging mandaten: Alle algemene vergaderingen die moe(s)ten plaatsvinden sinds 1 oktober 2020 voor de periode tot en met 9 …

Coronawet en appartementsmede-eigendom: AV vanop afstand, zowel tijdelijk als permanent

De langverwachte ‘coronawet’ is goedgekeurd door het federale parlement. Hierin zijn een aantal belangrijke bepalingen opgenomen voor syndici en Verenigingen van Mede-eigenaars : enerzijds tijdelijk …

Impact van de B2B wetgeving op vastgoedovereenkomsten

Auteur: Lien Bellinck Application of the B2B Law to real estate contracts Real estate contracts between businesses do not escape the application of the B2B …

Eigendom in 3D – Het nieuwe opstalrecht

Vanaf 1 september 2021 is het opstalrecht niet langer “een zakelijk recht om gebouwen, werken of beplantingen te hebben voor het geheel of een deel, …

Het regeerakkoord in vogelvlucht – Vastgoed- en bouwrecht

Op 30 september 2020 was er dan eindelijk een nieuwe regering. Daarbij hoort een nieuw regeerakkoord en dat is een flinke nieuwjaarsbrief geworden. Om u …

Digitale vastgoedcontracten in België

Op heden kan elke onderhandse overeenkomst die niet moet worden geregistreerd rechtsgeldig elektronisch worden ondertekend, uitgezonderd vastgoedcontracten die door notarissen moeten worden geregistreerd in het …

Contact tracing in de bouw: effectief of een lege doos?

Het MB van 22 augustus 2020 legt een dubbele verplichting op: enerzijds moet de werkgever een geactualiseerd register bijhouden van een aantal gegevens van de werknemer …

Hof van Cassatie werpt licht op buitengerechtelijke vervanging van de aannemer: urgentie blijkt niet vereist

In een recent arrest van 18 juni 2020 bevestigt het Hof van Cassatie de mogelijkheid om een wanpresterende contractpartij buitengerechtelijk te vervangen. Het Hof lijkt …

Flexibele regelgeving betreffende de afbraak en heropbouw van een appartementsgebouw 2.0: wetgever voorziet bijkomende waarborgen!

De Wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie, zoals gepubliceerd op 7 augustus 2020 in het Belgisch Staatsblad, bevat een aantal wijzigingen …

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect